رویا فروش | سعید فرض‌پور
118 members
21 photos
21 videos
3 links
📚نویسنده, مدرس داستان نویسی
Instagram https://www.instagram.com/saeedfarzpour

Website https://www.saeedfarzpour.com

Admin @Feloma1
Download Telegram
to view and join the conversation
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه دوم راهنمای داستان نویسی

۱.تفاوت نویسندگی و داستان نویسی
۲.سه درجه عالی داستان نویسی
@galimalva
@saeedfarzpour
من از شجریان مرغ سحر را به یاد دارم اما، همان یک تصنیف
به اندازه کل سیستم و هیکل
و قواره تمام دوزاری خوان های تاریخ قبل و بعد از انقلاب می ارزد. شعر محمد تقی بهار شاعر پر آوازه ی آزادی خواه را باید امثال شجریان بخوانند که ازادی خواه‌ هستند تا به جان ملت خسته از استبداد صغیر و کبیر بنشیند. شجریان همراه شو عزیز را هم خوانده، تفنگت را زمین بگذار را هم خوانده و هزاران تصنیف دیگر را، همان طور که ربنا را هم برای سفره ی افطار مردم در کارنامه دارد اما برای مردم خسته از ظلم و جور همان یک مرغ سحر کافی است. نکته بسیار مهم این است که شجریان در زمان حیاتش خودخواسته صدای مردمش شد، همان ها که معروفند به خس و خاشاک. میتوانست نان به نرخ روز بخورد و صدای ربنایش تا همین امروز از تلوزیون پخش شود. اما برای هنرمند ها بزرگ شدن یک بحث است و بزرگمنش شدن حرفی دیگر. اولی را بسیاری دارند و دومی را از هزاران یکی. و از همین روی او را از مهمترین دارایی اش یعنی صدا و اواز در وطن محروم کردند. مثل اینکه علی دایی را مجبور کنند فوتبال بازی نکند، سهراب شعر نگویید، کمال الملک نقاشی نکشد، صادق هدایت ننویسد و هزاران مثال دیگر
@saeedfarzpour
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه سوم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
3.نوشتن بر روی کاغذ یا تایپ کردن
4.ابزارهای داستان نویسی و شیوه انتقال مفاهیم

@galimalva
@saeedfarzpour
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه چهارم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
5.چرا دوست دارید نویسنده بشوید
6.انواع هنر و جایگاه ادبیات در هنر

امیدوارم از جلسه چهارم استفاده کامل ببرید.
@galimalva
@saeedfarzpour
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه پنجم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
7.سن مطلوب برای داستان نویسی
امیدوارم از این جلسه استفاده کامل ببرید.
@galimalva
@saeedfarzpour
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه ششم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
8. وسواس در داستان نویسی
امیدوارم از این جلسه استفاده کامل ببرید.
@galimalva
@saeedfarzpour
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه هفتم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
9. مکاتب ادبی
امیدوارم از این جلسه استفاده کامل ببرید

@saeedfarzpour
@galimalva
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه هشتم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
10. پشتوانه‌ی ادبی
امیدوارم از این جلسه استفاده کامل ببرید

@saeedfarzpour
@galimalva
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه نهم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
۱۱.ایده در داستان نویسی

@galimalva
@saeedfarzpour
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
جلسه دهم راهنمای داستان نویسی به زبان ساده
سعید فرض پور
۱۲.زاویه دید بخش اول (اول شخص)

@galimalva
@saeedfarzpour