شرکت صدر امین
54 subscribers
168 photos
1 video
169 links
Download Telegram
📜📜📜📜

استفاده از کاغذ کرافت نسبت به سایر انواع کاغذ ها مقرون به صرفه تر است. زیرا این نوع کاغذ قیمت پایینی دارد.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_کرافت
#sadramin
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📜📜📜📜

کاغذ کرافت به دلیل ویژگی های خاصی که دارد کاربردهای فراوانی نیز هم در صنایع بزرک و هم در بازارهای کوچک دارد.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_کرافت
#sadramin
📦📦📦📦

چون کاغذ کرافت قابلیت بازیافت صددرصدی دارد در بسیاری از کشورهای جهان مورد علاقه مردم و مورد توجه دوستداران محیط زیست قرار گرفته است.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_کرافت
#sadramin
📦📦📦📦

به طور کلی رنگ خمیر کاغذ کرافت تیره تر از رنگ خمیرهای دیگر انواع کاغذها است، به همین دلیل کاغذ تولید شده از آن نیز رنگی تیره تر از رنگ سایر انواع کاغذها دارد.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_کرافت
#sadramin
📦📦📦📦

معمولا برای تولید کاغذ کرافت تولیدکنندگان از چوب درختان کاج، بامبو و یا کنف استفاده می کنند.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_کرافت
#sadramin
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📝📝📝📝

رایج ترین و پرمصرف ترین کاغذ در سرتاسر جهان کاغذ تحریر است. این نوع کاغذ به دلیل بافت ویژه ای که دارد، برای نوشتن و چاپ بسیار مناسب شناخته شده است.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_تحریر
#sadramin
📝📝📝📝

اصلی ترین پارامتر در تعیین کیفیت کاغذ تحریر خمیر استفاده شده برای ساخت آن است. هر چه کاغذ تحریر سفیدتر باشد، دارای کیفیت و قیمت بالاتری است.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_تحریر
#sadramin
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📝📝📝📝

یکی از مهمترین پارامترهایی که کاغذ تحریر بر اساس آن دسته بندی می شود، وزن یا گرماژ کاغذ است.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_تحریر
#sadramin
📃📃📃📃

بدین وسیله به اطلاع همه شما مدیران، صنعتگران، صاحب نظران، فعالان و علاقمندان می رسانیم که پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه از تاریخ ۲ لغایت ۵ مردادماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

ضمنا از همه شما عزیزان برای بازدید از غرفه بازرگانی کاغذ و مقوای صدرامین واقع در سالن ۲-۴۴ غرفه ۱۷ صمیمانه دعوت می نماییم.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #نمایشگاه
#sadramin
📃📃📃📃

حضور مدیران، صنعتگران، صاحب نظران، فعالان و علاقمندان در پنجمین نمایشگاه بین المللی کاغذ، مقوا، کارتن، فرآورده های سلولزی و ماشین آلات مربوطه که از تاریخ ۲ لغایت ۵ مردادماه ۱۴۰۱ در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد، موجب موفقیت در نیل به اهداف موردنظر این نمایشگاه بود و دستیابی به این اهداف موجب توسعه علمی و صنعتی است، که بی شک زیربنای توسعه همه جانبه کشور عزیزمان است.

در پایان از همه شما عزیزان برای بازدید از غرفه بازرگانی کاغذ و مقوای صدرامین واقع در سالن ۲-۴۴ غرفه ۱۷ صمیمانه تشکر می نماییم.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #نمایشگاه
#sadramin
📃📃📃📃

شرکت صدرامین با سال ها تجربه در زمینه واردات و تامین انواع کاغذ و مقوا در حجم انبوه توانسته است تا با به کارگیری تیمی مجرب متشکل از نیروهای جوان، متخصص و با تجربه، برنامه ریزی مدون، کار تیمی، مشتری مداری و همچنین بهره گیری از فناوری و دانش روز دنیا در تمامی حوزه های این صنعت حضوری پر رنگ و چشمگیر داشته باشد. این شرکت همواره یکی از باصلاحیت ترین ها در حوزه تخصصی خود بوده است.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین
#sadramin
📄📄📄📄

کاغذ تحریر از نظر پوشش به دو دسته تقسیم می شود:
۱. پوشش دار یا اندود شده،
۲. بدون پوشش یا اندود نشده.
هر کدام از این انواع دارای ویژگی های خاص و در نتیجه کاربردهای ویژه ای هستند.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_تحریر
#sadramin
📃📃📃📃

کاغذ تحریر کاربردهای فراوانی دارد، مانند استفاده از آن در چاپ انواع:
کتاب،
دفتر،
سررسید،
کاتالوگ،
اوراق اداری،
بروشور و
کاغذهای تبلیغاتی.

شرکت صدرامین ارائه کننده بهترین کیفیت کاغذ و مقوا است.
---------------------------------
📍آدرس: تهران، بلوار میرداماد،میدان مادر، خیابان شاه نظری، پلاک ۲۸، برج ناهید، طبقه هفدهم، واحد ۱

☎️ تماس: ۲۲۲۷۵۳۰۰-۰۲۱
📠 فکس: ۲۲۲۷۵۳۰۱-۰۲۱

Instagram:
instagram.com/sadramin_co
Web: www.sadramin.com
Telegram: @sadramin_co
-------------------------------
#صدرامین #کاغذ_تحریر
#sadramin