🌹هنرکده ى رزبانو🌹
636 members
2.45K photos
67 videos
5 files
54 links
گلسازی روبان،چینی،نمد،کاغذکشی،فوم،مقوا،تورنایلون،ویفری
،..و ايده های هنری جديد

ادمین👈 @yaso_narges
تولیدات هنری👈 @rosebanuo
كانال لیستها👈 @roselist

هزینه استفاده ازمطالب کانال۳گل صلوات جهت سلامتی وفرج آقاامام زمان(عج)
💚وجودتان معطربعطرصلوات💚
Download Telegram
to view and join the conversation
💞 #گل_ارتانزیا_تیشو۲(ادریسی)

🌺 #گل_دستمال_کاغذی

👈میتوانیداز کاغذ کشی به جای تیشو استفاده کنید

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
💞 ابزار و وسایل لازم

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
💞 کاغذها را مطابق الگوهای تصویر برش دهید

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
💞 ۳۰ عدد سیم روکش سبز شماره ۵ را در یک اندازه برش داده و با نخ محکم ببندید
روی دسته ها را با گاترین سبز کاور کنید

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
💞 سیمها را مانند تصویر و به شکل قاصدک باز کنید

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
💞 تمام گلبرگها را به سیمها متصل کنید

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
💞 با برگ ها به کار خود پایان دهید

🌹هنركده ى رزبانو 🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💞 ریسه ی مو با گل۵ پر درکلیپ بعدی👇

🌺 #گل_روبان

🌺 #زیورآلات

🌹هنركده ي رزبانو🌹
🌹 🌹 🌹 🌹
@rosebanu
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💞 #ریسه_مو_با_گل۵پر_روبانی

🌺 #کلیپ_۶۱

🌹هنركده ي رزبانو🌹
🌹 🌹 🌹 🌹
@rosebanu
💞گل رز دیوید اوستین درکلیپ بعدی👇

🌺 #گل_روبان

🌺 #تزئینات

🌹هنركده ي رزبانو🌹
🌹 🌹 🌹 🌹
@rosebanu
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💞 #گل_رز_دیوید_اوستین

🌺 #کلیپ_۶۲

🌹هنركده ي رزبانو🌹
🌹 🌹 🌹 🌹
@rosebanu
💞 گل رز روبانی در کلیپ بعدی 👇

🌺 #گل_روبان

🌹هنرکده ی رزبانو🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💞 #گل_رز_روبانی

🌺 #کلیپ_۶۳

🌹هنرکده ی رزبانو🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
Forwarded from 🌹هنرکده ى رزبانو🌹 (🌹هنرکده ی رزبانو🌹 rosebanu@)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💞 موبند شينيون عروس با گلهای روبانی در کلیپ بعدی 👇

🌺 #گل_روبان
🌺 #هدبند
🌺 #زیورآلات

🌹هنرکده ی رزبانو🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💞 #موبند_شینیون_عروس

🌺 #کلیپ_۶۴

🌹هنرکده ی رزبانو🌹
🌹🌹🌹🌹
@rosebanu