گروه آموزشی روبون
2.47K members
371 photos
32 videos
141 files
157 links
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from Mostafa
نظر یکی از مهندسین گرامی که به کمک کتاب های روبون هم در آزمون نظارت و هم اجرا قبول شدند.
Rooboon.ir
روبون .روی بام موفقیت.
Forwarded from Mostafa
نظر یکی از مهندسین گرامی که به کمک کتاب های روبون هم در آزمون نظارت و هم اجرا قبول شدند.
Rooboon.ir
روبون .روی بام موفقیت.
10نکته گزارش نویسی.docx
28.9 KB
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
نحوه_اعتراض_به_نتایج_بهمن_۹۷_–_معاونت.html
47.4 KB
نحوه اعتراض به نتایج بهمن 97
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
formbahman97.pdf
199.2 KB
فرم اعتراض به نتایج بهمن 97
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
💯برگزاری اولین جلسه از دوره نظارت و اجرا💯
شیرینی قبولی های بهمن ۹۷ برای بعد از افطار
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا