گروه آموزشی روبون
2.61K members
371 photos
32 videos
160 files
159 links
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
Download Telegram
to view and join the conversation
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
نظر مهندس اله وردی از بندرعباس درباره کتابهای روبون
@rooboon
نظر مهندس تقی لو که از آزمون های مرحله ای و کتاب های روبون استفاده کرده بودند.
و در ازمون عمران نظارت قبول شدند

"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
#کارشناس_رسمی_1

آشنایی با انواع کارشناس رسمی:

1- ماده 27 قانون نظام مهندسی ساختمان:
پروانه کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی

2- ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه :
کارشناس رسمی قوه قضاییه ⬅️ مرکز امور مشاوران حقوقی

3- کارشناس وزارت دادگستری:
کارشناس رسمی وزارت دادگستری ⬅️ کانون کارشناسان دادگستری
نظر مهندس قایمیان از تهران درباره ی کتاب های روبون
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
#کارشناس_رسمی_2

1- کارشناسان ماده 27 قانون سازمان نظام مهندسی

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، نهادها، نيروي نظامي و انتظامي، شركت هاي دولتي و شهرداري ها مي توانند در ارجاع امور كارشناسي با رعايت آيين نامه خاصي كه به پيشنهاد مشترك وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت دادگستري به تصويب هيأت وزيران مي رسد به جاي كارشناسان رسمي دادگستري از مهندسان داراي پروانه اشتغال كه بوسيله سازمان استان معرفي مي شوند استفاده نمايند.
نظر مهندس شجاعی از سیستان و بلوچستان درباره ی کتاب های روبون

"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
#کارشناس_رسمی_3

فصل اول : انتخاب كارشناسان
ماده 1- سازمان هاي نظام مهندسي ساختمان استان هر 3 سال يك بار بر اساس برنامه زمانبندي اعلام شده از طرف شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان و با رعايت كامل مفاد اين دستور العمل مهندسان واجد شرايط كارشناسي در رشته هاي مختلف را از بين اعضاي خود انتخاب و به آنان " پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان" كه در اين دستورالعمل به اختصار " پروانه كارشناسي" خوانده مي شود اعطا خواهند نمود.

ماده 2- پروانه كارشناسي سازمان نظام مهندسي ساختمان در هر يك از 7 رشته اصلي عمران، معماري، تأسيسات مكانيكي، تأسيسات برقي، شهرسازي، نقشه برداري و ترافيك موضوع ماده 6 قانون و رشته هاي مرتبط در دو سطح"عمومي" و " تخصصي" اعطاء مي شود.

ماده 3 - به كليه دارندگان مدرك تحصيلي معتبر كارشناسي در يكي از 7 رشته اصلي و رشته هاي مرتبط در صورت احراز ساير شرايط مندرج در اين دستور العمل " پروانه كارشناسي عمومي" در رشته هاي مربوط به خود داده مي شود و علاوه بر آن به دارندگان مدرك تحصيلي معتبر كارشناسي ارشد و يا دكتري درگرايش هاي تخصصي هر رشته در صورت احراز ساير شرايط مندرج در اي دستورالعمل "پروانه كارشناسي تخصصي" در آن رشته اعطا مي شود.
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا