گروه آموزشی روبون
3.1K members
371 photos
36 videos
171 files
168 links
"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg
Download Telegram
to view and join the conversation
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی طراحی
قبولی اجرا
قبولی اجرا
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی طراحی
قبولی نظارت
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
قبولی اجرا
قبولی نظارت
نظر مهندس اله وردی از بندرعباس درباره کتابهای روبون
@rooboon
نظر مهندس تقی لو که از آزمون های مرحله ای و کتاب های روبون استفاده کرده بودند.
و در ازمون عمران نظارت قبول شدند

"روبون: روی بام موفقیت"
02634477439
09223197511
admin: @rooboon1

https://t.me/joinchat/AAAAAD__Hscki4owKECOEg