ریاضی تکمیلی
1.3K subscribers
491 photos
39 videos
57 files
345 links
ریاضی تکمیلی یک وب‌سایت تخصصی ریاضیات است که مطالب متنوعی، مانند حل مسائل کتاب‌های ریاضی تکمیلی سمپاد، نمونه سوال و آموزش حل مسئله، سوال هوش، و .... دارد.
لینک مطالب جدید وب‌سایتِ
www.takmili.com
در این کانال قرار داده می‌شود.
Download Telegram
هر روز با اینابا (روز بیست‌وهفتم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز بیست‌وهشتم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز بیست‌ونهم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌ام)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌‌و‌یکم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌‌و‌دوم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز ‌سی‌وسوم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌وچهارم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌وپنجم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد  ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.

@riyazitakmili
خرید کتاب اینابا با ۲۰ درصد تخفیف از دیجی‌کالا (برای مدت محدود!)


لینک خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا

اینابا یک سرگرمی جذاب برای
کودکانی که می‌خواهند باهوش‌تر شوند!
علاقه‌مندان به بازی‌های فکری
عاشقان حل جدول‌های متقاطع
و عزیزانی که از حل سودوکو لذت می‌برند!

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌وششم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تدریس خصوصی ریاضی تکمیلی و رفع‌اشکال
مدرس: مهندس سهیل زمان (دبیر ریاضی مدارس تیزهوشان تهران)

رزرو کلاس



@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز سی‌وهفتم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
هر روز با اینابا (روز سی‌و‌هشتم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
هر روز با اینابا (روز سی‌ونهم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
هر روز با اینابا (روز چهلم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
هر روز با اینابا (روز چهل‌ویکم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
هر روز با اینابا (روز چهل‌ودوم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا از دیجی‌کالا (با پاسخنامه تشریحی)


(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستانتان فوروارد کنید.
هر روز با اینابا (روز چهل‌وسوم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا با تخفیف ویژه (با پاسخ‌نامهٔ تشریحی)

(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستان تیزهوش فوروارد کنید.

@riyazitakmili
هر روز با اینابا (روز چهل‌وچهارم)

هیچ‌وقت برای تقویت هوش و خلاقیت دیر نیست!

اینابا یک سرگرمی فکری-آموزشی بی‌نظیر برای تقویت هوش و پرورش خلاقیت افراد ۱۰ تا ۱۰۰ ساله‌ است.

㊗️ مهم‌ترین قانون اینابا: در هیچ‌جای راه‌حل‌تان نباید از اعداد غیر طبیعی استفاده کنید.

هر روز ساعت ۱۶ با #اینابا

اینابا بیشتر در وب‌سایت تکمیلی


کتاب اینابا را به دوستانتان هدیه بدید:


خرید کتاب اینابا با تخفیف ویژه (با پاسخ‌نامهٔ تشریحی)

(هیچ‌یک از مسائل کتاب اینابا با مسائل اینابا این کانال و سایت تکمیلی یکسان نیست!)


#اینابا را برای دوستان تیزهوش فوروارد کنید.

@riyazitakmili