گالری فرش های شگی سه بعدی رضوی
5 subscribers
261 photos
177 links
Download Telegram
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55012
🔺رنگ : یاسی بنفش صورتی

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55013
🔺رنگ : بنفش

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55013
🔺رنگ : سفید

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55013
🔺رنگ : مشکی

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55013
🔺رنگ : یاسی

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55084
🔺رنگ : قهوه ای، نسکافه ای، کرم

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55084
🔺رنگ : قهوه ای، نسکافه ای، کرم

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55090
🔺رنگ : قهوه ای، نسکافه ای، کرم

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55016
🔺رنگ : دودی مشکی سفید

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB

🔘 کلکسیون شگی سه بعدی

🔸 کد محصول : 55013
🔺رنگ : نقره ای

سایز :
🔺50*80
🔺 1*1.5
🔺1.5*2.25
🔺2*3


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet