گالری فرش های 700شانه رضوی
7 subscribers
401 photos
249 links
Download Telegram
to view and join the conversation
nihcloG_adit
طرح : دل‌ارام_نقره‌ای_ 700شانه_10رنگ_ساده

ارتباط با مدیریت :
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
nihcloG_adit
طرح دل‌آرام_دودی_ 700شانه_10رنگ_ساده

ارتباط با مدیریت :
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
قسمت سوم بخش سوم👇👇👇
RhemgrozoB
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77940
🔻 رنگ زمینه : #سرمه‌ای
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77941
🔻 رنگ زمینه : #سرمه‌ای
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
قسمت اول بخش سوم فرش ۷۰۰شانه 👇👇👇
Rvan
Rvan

نمونه بافته شده طرح رژین کرم
ارتباط با مدیریت :
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
قسمت سوم بخش چهارم👇👇👇
RhemgrozoB_zoR
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77934
🔻 رنگ زمینه : #ترمه ای
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77942
🔻 رنگ زمینه : #سرمه‌ای
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77939
🔻 رنگ زمینه : #ترمه‌ای
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77944
🔻 رنگ زمینه : #سرمه‌ای
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet
RhemgrozoB-zoR

🔸 کد محصول : 77901
🔻 رنگ زمینه : # کرم
🔺 تراکم : 2550
🔻 نوع محصول : 700 شانه
🔺 تعداد رنگ : 8 رنگ


ارتباط با مدیریت:
09215248269
https://t.me/nasermoayedi1323

لینک کانال:
@moayedicarpet