رایان نگار پارس
27 subscribers
3 photos
44 videos
مقاله های آموزشی،معرفی کتاب،شرکت در سمینارها و کارگاه های آموزشی
Www.rayannegarpars.ir
ارتباط با ادمین
@AmirRezaTehrani77
@mohamadmkr
@mahnazzyazdani
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مدیریت شامل سه سطح
عالی ، میانی و فنی ( اجرایی) میشود ، هدف از تشریح سطوح مدیریت ، مشخص شدن سلسله مهارت های مورد نیاز مدیران در هر سطح میباشد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در فضای پر از انواع مختلف تبلیغات ، تنها تبلیغاتی موثر واقع میشوند که هدفمند باشند که این تبلیغات برگرفته از استراتژی های به خصوص هر کسب و کار متفاوت می باشد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در دنیای امروز موثر واقع شدن تبلیغات با بازخورد گرفته شده از آن تبلیغ سنجیده میشود نه مقدار دیده شدن آن تبلیغ!
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در قسمت سوم این آموزش قصد داریم تا راجع به بنحوه تصمیم گیری در را بطه با انتخاب نوع تبلیغات کمی صحبت کنیم .
اولین گام جهت برنامه ریزی تبلیغات برای شما میتواند شناخت کامل محصول و یا خدمت است
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در این قسمت سعی داریم در رابطه با دومین گام که شناخت کانال های توزیع تبلیغات هست کمی بیشتر توضیح دهیم .
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
جمع بندی ،همراه با یک مثال مباحث قبلی در مورد نحوه انتخاب بازار هدف و همچنین نحوه انتخاب کانال های توزیع تبلیغات
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در قسمت ششم از این سری اموزش ها قصد داریم تا در رابطه با پیامی که با یک اگهی منتقل میشود صحبت کنیم .خاطرتان باشد که یک تبلیغ خود می باید منجر به افزایش فروش شود لذا بر خلاف تصور بسیاری از افراد .....
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در قسمت هشتم از این سری اموزش ها قصد داریم تا به تشریح مفهوم یک پیام تبلیغاتی و خصوصیات ان بپردازیم .
اما خصوصیات یک پیام خوب تبلیغاتی چیست ؟
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در این قسمت قصد داریم تا فرآیندی که در طی انتقال یک پیام اتفاق میافتد را برای شما تشریح کنیم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
شما ابتدا می باید مشکل مخاطب خود را درک نموده و سپس اقدام به ارائه راه حل در قالب محصو ل و یا خدمات خود بنمایید. لذا یک پیام تبلیغاتی میباید ......
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
در قسمت یازدهم این سری آموزش قصد داریم تا در مورد مضرات بزرگنمایی در تبلیغات به بحث بنشینیم . دیدن این قسمت را حتما توصیه میکنیم
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ضرورت مدیریت بر مبنای اقتضا از این واقعیت نشات میگیرد که نحوه و سبک مدیریت در هر زمان ،باید با توجه به موقعیت و مجموعه شرایط فعالیت وی باشد.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کلاس مدیریت عمومی
اهداف بلند مدت ، اهدافی هستند که دارای بازه زمانی 3 تا 5 سال می باشند و به هدف های میان مدت و کوتاه مدت یا عملیاتی تجزیه میشوند
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
کنترل یکی از وظایف مدیریت است که در ارتباط با سایر وظایف مدیر می باشد. از طریق کنترل حد اکثر کارآیی و اثر بخشی از منابع و فعالیت کارکنان در جهت نیل به اهداف سازمان حاصل می شود.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ایده های ترسناکند .
زمانی که در این جهان پا میگذارند ترسناک و بهم ریخته هستند.
رایان نگار جایی است که ایده ها از طریق نوآوری هایی که جهان را بهتر می کنند، پرورش داده می شوند.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چانه زنی زمانی اتفاق میافتد که در مبادله و یا معامله دونفر برای بدست آوردن منافع بیشتر به مذاکره بپردازند
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
بازاریابی دیجیتال و مراحل آن
مصاحبه رادیو اقتصاد در رابطه با بازاریابی دیجیتال و مراحل پیش رو کسب و کارها
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نحوه برخورد با کالاهای تخفیف خورده - مصاحبه رادیو اقتصاد 15/4/1398
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
انتخاب اهداف و انواع آن در زندگی
مصاحبه : برنامه ایستگاه 98
13/06/1398