روانکاوی.ایران.میترا
94 subscribers
37 photos
58 links
تمامی مطالب این کانال از سایت انجمن فرویدی و کتاب دکتر میترا کدیور گرفته شده است.
https://www.instagram.com/psychoanalysis.iran.mitra/
https://freudianassociation.org/
Download Telegram
to view and join the conversation
او نیز همچون نوید افکاری فریاد می زد فیلم دوربین ها را ببینید
https://www.instagram.com/tv/CPK-3iggFRl/?utm_medium=share_sheet
[...]تازه آن زمان بازپرس پرونده هنوز خودش بخاطر ارتکاب جرائم متعدد محاکمه و زندانی نشده بود. بله، بازپرس این پرونده جناب بیژن قاسم زاده همدست اکبر طبری بود.

عالیجنابان، اینجانب هنوز هم خواستار اخذ فیلم دوربین های مدار بسته دادسرا و همچنین اخذ شهادت شهود خود – خانم ها مهدیه مراد پور آرانی و مریم راهداری اصل – هستم تا مشخص گردد که هیچیک از جرم هائی که من بخاطرش حکم محکومیت گرفته‌ام اصلاً اتفاق نیفتاده اند و کل این پرونده بر اساس شهادت دروغ ساخته شده.

لایحه تجدید نظر خواهی دکتر میترا کدیور/ او نیز همچون نوید افکاری فریاد می‌زد «فیلم دوربین‌ها را ببینید»!

#تجدیدنظرخواهی#نوید_افکاری#اعضای_انجمن_فرویدی#فیلم_دوربین_ها#دادگاه_تجدیدنظر#دادسرای_کارکنان_دولت#ماموران_نیروی_انتظامی#شعبون_بی_مخ_نظام#مافیای_مازندرانی_ها#سیدعباس_حسینی#سیدجواد_ذبیح_زاده#بیژن_قاسم_زاده#شهادت_دروغ#ضرب_و_شتم#پلیس_امنیت#اعدام#مافیای_روان#ایران#تاویستوک#پرونده_سازی#محمد_صنعتی#گهر_همایونپور#فر_ایران_را_می_ستائیم#اینترنت_برای_میترا#لکان#فروید#روانکاوی#هویت
https://www.instagram.com/p/CPMpATCgXeY/?utm_medium=share_sheet
[...]در آن روز تعدادی از اعضا انجمن فرویدی – در گروههای دو یا سه نفره – برای گرفتن گواهی پرونده جاری به پنج شعبه بازپرسی و دادگاه مراجعه می کنند و همگی آنها در کمتر از ده دقیقه این گواهی را در پاکت دربسته تحویل می گیرند و فقط در شعبه آقای حسینی است که ایشان ابتدا اظهار می دارد که می بایست همه شکات جداگانه درخواست بدهند و وقتی همه شکات را به دادسرا می کشاند اظهار می دارد که دیگر منصرف شده و گواهی نمی دهد و وقتی اینجانب به اتاق ایشان می روم تا بپرسم علت این کار ایشان چیست قبل از این که حتی جواب سلام مرا بدهد با تندی به من می گوید “برو بیرون”! وقتی من از ایشان می پرسم این چه رفتاری است و از ایشان می خواهم احترام جایگاه خود را نگه دارد ایشان کمی آرام می گیرد و سپس اظهار می دارد “دلم نمی خواهد گواهی بدهم، دوست ندارم”! و وقتی من از ایشان می خواهم که لطف کرده و همین را مرقوم بفرمایند که “دوست ندارند” ناگهان خون ما مباح می شود و نیروهای پلیس امنیت به آنجا میریزند و ما را شرحه شرحه می کنند. مگر آن دادسرا نیروی انتظامی عادی مستقر ندارد؟؟ یعنی هر کس در آن دادسرا تمرد کند از پلیس امنیت کمک می خواهند؟؟ حتی برای قاضی عالیشاه هم محرز بوده که این نیروهای حفاظت خود دادسرا بوده اند که مداخله کرده اند و این مطلب را در جای جای دادنامه ابراز کرده اند!

لایحه تجدید نظر خواهی دکتر میترا کدیور/ او نیز همچون نوید افکاری فریاد می‌زد «فیلم دوربین‌ها را ببینید»!

#تجدیدنظرخواهی#نوید_افکاری#اعضای_انجمن_فرویدی#فیلم_دوربین_ها#دادگاه_تجدیدنظر#دادسرای_کارکنان_دولت#ماموران_نیروی_انتظامی#شعبون_بی_مخ_نظام#مافیای_مازندرانی_ها#سیدعباس_حسینی#سیدجواد_ذبیح_زاده#بیژن_قاسم_زاده#شهادت_دروغ#ضرب_و_شتم#پلیس_امنیت#اعدام#مافیای_روان#ایران#تاویستوک#پرونده_سازی#محمد_صنعتی#گهر_همایونپور#فر_ایران_را_می_ستائیم#اینترنت_برای_میترا#لکان#فروید#روانکاوی#هویت#من_هم_در_اتاق_بازپرس_حسینی_بودم
https://www.instagram.com/p/CPPs_ICAfGW/?utm_medium=share_sheet
ولی نکته اساسی تر اینست: از آنجائی که به اندازه کافی شواهد و مدارک در داخل پرونده موجود بوده تا قاضی محترم را به این یقین برساند که اخلال در نظم ادعائی شاکی اتفاق نیفتاده است – و در نتیجه ما را از این اتهام تبرئه کردند – لذا حالا این سوال مطرح می شود وقتی هیچ اخلال در نظمی صورت نگرفته و از آن بالاتر هیچ مشکل امنیتی ای پیش نیامده مداخله پلیس امنیت چه توجیهی داشته؟؟

لایحه تجدید نظر خواهی دکتر میترا کدیور/ او نیز همچون نوید افکاری فریاد می‌زد «فیلم دوربین‌ها را ببینید»!

#تجدیدنظرخواهی#نوید_افکاری#اعضای_انجمن_فرویدی#فیلم_دوربین_ها#دادگاه_تجدیدنظر#دادسرای_کارکنان_دولت#ماموران_نیروی_انتظامی#شعبون_بی_مخ_نظام#مافیای_مازندرانی_ها#سیدعباس_حسینی#سیدجواد_ذبیح_زاده#بیژن_قاسم_زاده#شهادت_دروغ#ضرب_و_شتم#پلیس_امنیت#اعدام#مافیای_روان#ایران#تاویستوک#پرونده_سازی#محمد_صنعتی#گهر_همایونپور#فر_ایران_را_می_ستائیم#اینترنت_برای_میترا#لکان#فروید#روانکاوی#هویت#من_هم_در_اتاق_بازپرس_حسینی_بودم
https://www.instagram.com/p/CPehdnAAYQ3/?utm_medium=share_sheet
… من به او گفتم شما اصلاً کارتان چیست و اصلاً چرا الان اینجا آمده اید. همچنین به او گفتم که ایشان قاعدتاً باید یا در یونیفورم نیروی انتظامی و یا یگان حفاظت دادگستری باشد که به من امر کند که آن اتاق را ترک کنم حال آن که او در لباس شخصی است و من اصلاً نمی دانم که او کیست. ( در واقع من تا همین امروز هم این سوال برایم مطرح است که چرا آقای حسینی به همان سرباز یگان حفاظت دادگستری که هم زمان با آقای آهنی به آن اتاق آمد نگفت که ما را به قول خودش بیرون کند؟؟!!). مرد لباس شخصی پاسخ داد که “دستور قضائی” دارد که ما را از آنجا به زور بیرون کند. من که مطمئن بودم که اگر هم “دستور قضائی” در کار باشد چیزی نیست جز همین متنی که آقای حسینی تایپ کرده و به امضای آقای غفاری و آن آقای دادیار دیگر رسانده و آن متن هم که هنوز از این اتاق خارج نشده و همچنان روی میز آقای حسینی است، به او گفتم “خب شما اگر دستور قضائی دارید آن را نشان دهید و ما خودمان با پای خودمان از اینجا می رویم”. در این وقت آن مرد به من حمله ور شد و بازوی مرا گرفت و مرا به سمت در اتاق پرتاب کرد که روی زمین افتادم، بعدش هم چند لگد به من زد. در همین حین اعضای انجمن فرویدی که در اثنای صحبت های من با آقای حسینی وارد اتاق شده بودند خودشان را روی من انداختند تا مانع از آن شوند که آن مرد لباس شخصی بیشتر از این مرا بزند. در نتیجه خود آنها مورد ضربات مشت ولگد این مرد قرار گرفتد. مرد لباس شخصی دیگر هم در همان وقت فریاد می کشید “من شعبون بی مخ نظامم” و رجز خوانی می کرد و فحش های رکیک می داد. آن مردی که مرا زده بود وقتی با این عکس العمل اعضا مواجه شد دو مرتبه فریاد زد “من دستور قضائی” دارم. من در حالی که همچنان روی زمین افتاده بودم یک بار دیگر به او گفتم دستور قضائی اش را به من نشان دهد تا ما با پای خودمان از آنجا برویم...

در نتیجه آنها نه دستور قضائی به ما نشان دادند و نه حتی لباس نیروی انتظامی را به تن داشتند. و من نمی دانم اصرار به رویت دستور قضائی چگونه تمرد محسوب می شود.

لایحه تجدید نظر خواهی دکتر میترا کدیور/ او نیز همچون نوید افکاری فریاد می‌زد «فیلم دوربین‌ها را ببینید»!

#تجدیدنظرخواهی#نوید_افکاری#اعضای_انجمن_فرویدی#دادگاه_تجدیدنظر#دادسرای_کارکنان_دولت#ماموران_نیروی_انتظامی#شعبون_بی_مخ_نظام#مافیای_مازندرانی_ها#سیدعباس_حسینی#سیدجواد_ذبیح_زاده#بیژن_قاسم_زاده#شهادت_دروغ#ضرب_و_شتم#پلیس_امنیت#اعدام#مافیای_روان#ایران#تاویستوک#پرونده_سازی#محمد_صنعتی#گهر_همایونپور#لکان#فروید#روانکاوی#من_هم_در_اتاق_بازپرس_حسینی_بودم
https://www.instagram.com/p/CPzIlhpgjZj/?utm_medium=share_sheet
یک نکته ظریفی هم که لکان داشت، که شما شاید نگرفتید، این مقایسه پسیکولوژی با اتولوژی است. این که می‌گوید پسیکولوژی در این عصر و زمانه تبدیل شده است به اتولوژی. اتولوژی مطالعه رفتار حیوانات در محیط طبیعی آنهاست و پسیکولوژی مطالعه رفتار آدم‌ها در محیط طبیعی‌شان، هیچ بالاتر از اتولوژی نیست و این یعنی مطالعه در بعد تصویری، اگر سمبولیک را از آدم‌ها بگیریم با حیوانات دیگر فرقی ندارند و روانشناسی دارد همین کار را با آدم‌ها می‌کند.

درسنامه‌های دکتر کدیور: جلسه دوم دوره دوم
عکس از: سیامک اسکندری

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #تاریخ #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #درمان #روانپزشک_روانکاو_نیست #فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #پسیکانالیز #سوژه #سمبولیک #تئوری #علم #تمدن #روانشناسی #واقع #تصویری
https://www.instagram.com/p/CQdiU6UgOyZ/?utm_medium=share_sheet
فروید ادامه می دهد که: «آزادی فردی هدیه تمدن نیست. این آزادی فردی قبل از اینکه تمدن باشد، بسیار بیشتر بوده است. اگر چه که در آن وقت ارزشی هم نداشته است، چون که فرد [فردی که این آزادی ها را داشته]، در وضعیتی نبوده که بتواند از آنها دفاع کند». همیشه ممکن بوده که یک نفر گردن کلفت تر پیدا بشود که بتواند آنها را ازش بگیرد. «پیشرفت تمدن ایجاب می کند که آزادی های فردی محدود بشود»، برخلاف آنچه که به اصطلاح الان در گفتارهای شبه لیبرال وجود دارد، می گویند شبه لیبرال، در واقع لیبرالیسم کاذب، که صحبت از افزایش آزادی ها می کنند، فروید معتقد است که پیشرفت تمدن ایجاب می کند که هیچ کس نتواند از زیر بار این محدودیت ها شانه خالی کند، که: «پیشرفت تمدن ایجاب می کند که آزادی های فردی محدود شوند و عدالت ایجاب می کند که هیچ کس نتواند از زیر بار این محدود شدن شانه خالی کند».

«آنچه که در یک جامعه به صورت یک تقاضا برای آزادی به ظهور می رسد، ممکن است نوعی اعتراض بر علیه بی عدالتی های موجود باشد، که این خود می تواند در راستای اعتلای تمدن موجود باشد. و یا ممکن است این تقاضا برای آزادی به علت بقایای شخصیت اولیه این آدم های معترض باشد که توسط تمدن مهار نشده است و در نتیجه به صورت کینه ورزی و عداوت با تمدن بروز می کند»، با کل تمدن.

پس تقاضا برای آزادی دو شکل می تواند داشته باشد، یا در مقابل کاستی ها و نقایص آن است، در مقابل اشکال و صور یک تمدن است و یا اصلاً در مقابل تمدن بطور کلی.

درسنامه‌های دکتر کدیور: جلسه ششم دوره اول
عکس از موزۀ بریتانیا

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #تاریخ #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #درمان #روانپزشک_روانکاو_نیست #فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #لیبرالیسم #سوژه #سمبولیک #جامعه #تقاضا #تمدن #روانشناسی #واقع #آزادی
https://www.instagram.com/p/CRu7tF_AcNp/?utm_medium=share_sheet
برای لکان حقیقت فقط حقیقتِ اشتیاق است و علم این نوع حقیقت را طرد می کند. یعنی گفتار علمی از آنجا شروع می شود و پیشرفت می کند که این حقیقت را بگذارد داخل پرانتز. یعنی با حذف کردن این حقیقت است که گفتار علمی به کارش ادامه می دهد.

درسنامه‌های دکتر کدیور: Truth

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #تاریخ #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #درمان #حقیقت#فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #لیبرالیسم #سوژه #سمبولیک #جامعه #تقاضا #تمدن #علم#واقع #گفتار
https://www.instagram.com/p/CSOrJ-tBpGq/?utm_medium=share_sheet
آنچه در زمان حال اتفاق می افتد گذشته را تغییر می دهد بخاطر این که گذشته چیزی نیست که سکانسهای واقع در زندگی این آدم باشد بلکه خاطراتی است که در زمان وجود دارند و سوژه مدام روی آنها کار می کند و در اثر این کار کردن ها این تاریخچه تغییر می کند. تاریخچه یک ثبت وقایع تاریخ در زندگی یک آدم نیست بلکه خاطراتی است که در اثر تجربیات امروزه اش این خاطرات تغییر می کند، یعنی نگاه فرد روی گذشته اش تغییر می کند. بنابراین در روند روانکاوی گذشته تغییر می کند. وقتی که این نگاه تغییر می کند پس گذشته این آدم تغییر می کند. تاریخچه گذشته نیست. تاریخچه زمان گذشته است که دارد در زمان حال تاریخ سازی می شود یعنی آنچه که در زمان حال روی گذشته انجام می شود، گذشته را تعیین می کند. گذشته چیزی نیست که برای یک بار اتفاق افتاده باشد.

درسنامه‌های دکتر کدیور: Truth

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #تاریخ #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #ایران #حقیقت#فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #تاریخچه #سوژه #سمبولیک #جامعه #تقاضا #تمدن #علم#زمان #تاریخ
https://www.instagram.com/p/CSd9m0RhPVq/?utm_medium=share_sheet
تا حالا پرسش این بود که تعریفی از علم ارائه شود، اینکه چند نوع علم از نظر روانکاوی وجود دارد و اینکه علم فقط یکی است. حالا با این سؤال روبرو هستیم که آیا روانکاری خود یک علم است؟ فروید شک ندارد که روانکاوی یک علم است ولی تفاوت آنجا است که دسترسی به همه علوم دیگر از طریق دستگاه روانی امکان پذیر است، اما روانکاوی در مورد همین دستگاه روانی است. بنابراین روانکاوی در این دسته علوم جای نمی گیرد.

حالا روانکاوی را باید در کجا جای داد و آنرا طبقه بندی کرد؟ لکان در این مورد تلاش می کند. فروید در اواخر عمر این موضوع را مطرح کرده و دیگر مجالی برای توضیح بیشتر نداشته است. حال برای لکان این پرسش مطرح می شود که این نظام خاص که در علوم دیگر نمی گنجد، کجا جای می گیرد؟ یکی از خصوصیات این نظام این است که کار آن مطالعۀ سوژه ناخودآگاه و به ظهور رساندن این سوژه است. روانکاوی یک «کار» است، یک Practice است، بر خلاف علوم دیگر که یک موضوع مورد مطالعه دارند.

درسنامه‌های دکتر کدیور: Science

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #تاریخ #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #ایران #حقیقت#فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #سوژه #سمبولیک #روانشناسی #تقاضا #تمدن #علم#زمان #علوم
https://www.instagram.com/p/CSgxuqfhDsS/?utm_medium=share_sheet
همانطور که گفتم اینجا مطالبی هست: یکی همین تلاشی که «رَنک» کرده که بخواهد تئوری روانکاوی را با تقاضاهایی که در یک جامعه هست و با طرز تفکرآن جامعه تطبیق بدهد؛ او زندگی شتابان آمریکایی را مثال زده است. این یکی از چیز هایی است که می خواهم به آن توجه کنید: آنالیز و روانکاوی مسأله ای نیست که در شرایط زمانی و مکانی خاصی یا برای کسانی که توقعات یا تقاضاهای خاصی دارند، تکنیکش تغییر کند یا تئوریش را بچرخاند. بدانیم که روانکاوی فرویدی این اجبار را دارد که روانکاوی، روانکاوی باقی بماند. حال اگر کسی بخواهد روانکاوی درمانی انجام بشود، نمی دانم هیپنوز انجام بشود یا هرچیز دیگری یا کوتاهتر بشود، آنها یک چیز دیگرند، روانکاوی، روانکاویست و اهداف خودش را دارد و مدت زمان خودش را هم برای نیل به این اهداف لازمِ دارد و اروپا و امریکا و ایران هم ندارد.

درسنامه‌های دکتر کدیور: روانکاوی با پایان و روانکاوی بدون پایان
عکس از: صادق میری

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #زمان #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #ایران #حقیقت#فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #سوژه #تکنیک #روانشناسی #تقاضا #تئوری #علم#زمان #عکاسی
https://www.instagram.com/p/CS3V6rZBYdO/?utm_medium=share_sheet
روانکاوی یک «کار» است، یک Practice است، بر خلاف علوم دیگر که یک موضوع مورد مطالعه دارند.
زمانی که صحبت از کار می کنیم، از مقوله مطالعه خارج می شویم و به مقوله عمل می رسیم و در ابعاد Ethics قرار می گیریم، نه در ابعاد علم [...] روانکاوی یک Act است و در مقوله Ethics قرار می گیرد، و مسلم است که در این تعریف از علم جدا است. روانکاری شاید با Act خود قادر شود روزی جایگاه علم را تغییر دهد. این است که روانکاوی در خارج از چارچوب علم قرار گرفته است.

درسنامه‌های دکتر کدیور:Science
عکس از: صادق میری

#روانکاوی_فروید #روانکاوی_لاکانی #روانکاوی_عشق #ابژه #روانکاوی_مدرن #روانکاوی #روانکاوی_کلاسیک #میترا_کدیور #انجمن_فرویدی #ایران #حقیقت#فروید_روانکاوی #فروید_زیگموند #لکان #ژک_لکان #روان #زیگموندفروید #زیگموند #ناخوداگاه #ناخودآگاه #روانکاو #سوژه #عمل #روانشناسی #تقاضا #تئوری #علم#کار #اخلاق
https://www.instagram.com/p/CTruHTVBtSd/?utm_medium=share_sheet