Rastinkar
721 members
143 photos
87 videos
101 links
تهيه و توزيع شيلنگ واتصالات هيدروليك و پنوماتيك، با موجودي بيش از ٢٠/٠٠٠ قلم جنس

تلفن سفارشات:
٠٢١٣٣٩٩١٨٥٢
٠٢١٣٣٩٧٦٥٣٠
02133976531
Fax: 02133991853
تلگرام: 09198161692
پاسخدهی در تلگرام: @Rastinkar97
ایمیل: rastinkar@rastinkar.com
www.rastinkar.com
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
اتصالات پنوماتيك فشاري(فلزي) RN:
اتصالات فلزي فشاري مناسب براي استفاده با هوا، آب يا روغن.
اين اتصالات با اجزاي برنجي ساخته شده و ميتواند با انواع لوله پنوماتيك استفاده شود.

📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
‎آیا میدانستید که ۸۰% از خرابی های سیستم هیدرولیک به خاطر وجود ضایعات است؟
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
امروزه محافظت از سیستم‌های هیدرولیک در مقابل ضایعات اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده است. توجه روز افزون به این موضوع به این خاطر است که سیستم های امروزی بسیار پیشرفته تر شده و با سرعت بسیار بالاتر و خطای کمتر کار می کنند. آلودگی روغن هیدرولیک موجب کاهش کارایی دستگاه، بی ثبات سازی کنترل آن شده و باعث نقص‌‌های مکرر و شکست دستگاه می شوند که منجر به خاموشی دستگاه می گردد.
برای مطالعه بیشتر در این زمینه به وب سایت #راستینکار با لینک زیر مراجعه نمایید:

https://rastinkar.com/آیا-میدانستید-که-80-از-خرابی-های-سیستم-هی/
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
زردی من از تو، سرخی تو از من🔥

📮@rastinkar
rastinkar.com
02133991852
02133976530 - 1
Fax: 02133991853

‎پاسخ دهی در تلگرام:
09198161692
Telegram ID: @Rastinkar97
سال نو مبارك
سالی سرشار از سلامتی، آرامش، شادی و
موفقيت برای همه آرزو می كنيم

📮@rastinkar
rastinkar.com