پویش در بدیهیات کرخت شده
395 members
143 photos
1 file
23 links
شاگرد استادی راه تحول،راهبری بر خود و خودشناسی هستیم و در این مسیر در حال کشف خودمان و دنیای اطرافمانیم. مادریافتیم که به اشتراک گذاشتن کشف ها و یافته هایمان با دیگران منشا عمیقترشدن کشف خودمان و اثری اثر گذار در زندگی همدیگر شده است.
www.puyesh.org
Download Telegram
to view and join the conversation
وقتی دنیای ما دنیای ندانستن است بودن و اعمال ما چگونه است؟ وقتی دنیای ما دنیای دانستن است چطور؟
تا بحال با افرادی که دنیایشان، دنیای "من می دانم" است روبرو شده اید؟ چه ویژگی هایی در آنها دیده اید؟
دنیای دانستن چگونه است؟
Beginner's mind
ذهن تازه کار چیست؟
ظرفیت دوره ۳۰ نفر محدود – با فاصله گذاری اجتماعی
با توجه به محدودیت ظرفیت، این دوره مخصوص مدیران و مدیران ارشد استارت آپ ها و سازمان ها می باشد.(ثبت نام برای عموم آزاد است.)

دوره ی مخصوص دانشجویان پس از بهبود شرایط کرونا با ظرفیت بالاتر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک ثبت نام:
https://puyesh.org/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%90%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87/
ذهن تازه کار را چگونه خلق کنیم؟
می خواهیم در ترس هایمان پویش کنیم.
Forwarded from Masoud Malek
انسان در کلامش خلاصه می شود و سازمان ها شبکه ی پیچیده ای از گفت و گو ها هستند. گفت و گوهایی که گذشته، حال و آینده ی آن سازمان را پدیدار می کنند. این شبکه ی پیچیده در اغلب سازمان ها در هم تنیده و مغشوش است و قادر نیست قدرتمند به بیان آنچه که هست بپردازد وعلاوه بر آن با اعلامش، چیزی را خلق کند. درکنار آنچه قدرتِ کافی ندارد، حجم زیادی از گفت و گو ها نیز وجود دارند که بیان نمی شوند اما به شکل های مختلف منتقل می شوند؛ آنها همیشه هستند اما چون باگوش ما شنیده نمی شوند این تصور را به وجود می آورند که وجود ندارند. این گفت و گو ها برای گوینده و شنونده برداشت هایی را می سازند که گاهی به عنوان تنها حقیقت موجود به نظر می رسند و بودن و اعمال ثابتی را به همراه می آورند.
سازمان ها مانند افراد کلام دارند ، آینده خلق شده دارند ، حبس ابد دارند و همینطور آینده پیش فرض نشات گرفته از گذشته دارند. در حقیقت آینده ی پیش فرضی که بستر زمان حال شرکت ها است، بودن و عملکرد آن سازمان را محدود می کند. بدون رسیدگی به این آینده ی پیش فرض هر ابزار جدید و هر تلاش جدیدی برای ایجاد تغییر و تحول منجر به شکست می شود و یا اثر بخش نخواهد بود. در حقیقت این آینده ی پیش فرض در مقابل آینده ی خلق شده مقاومت می کند.
آنچه در این دوره در کنار هم تمرین می کنیم خلق بستری برای تحول سازمان است تا سازمان رااز تیم قهرمانان یعنی جایی که هر فرد فقط در جهت منفعت خودش در تلاش است به تیم قهرمانی یعنی جایی که همه برای یک هدف واحد ایستاده اند تبدیل کند.

ظرفیت دوره ۳۰ نفر – با فاصله گذاری اجتماعی
با توجه به محدودیت ظرفیت، این دوره مخصوص مدیران و مدیران ارشد استارت آپ ها و سازمان ها می باشد.

دوره مخصوص دانشجویان با بهبود شرایط کرونا با ظرفیت بالاتر متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

لینک ثبت نام:
https://puyesh.org/product/%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%d9%88%d8%af%d9%86-%d9%88-%d8%a7%d9%90%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%88%d8%ab%d8%b1-%d8%b1%d8%a7%d9%87%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d9%87/
درترس هایتان پویش کنید.
شما با ترس هایتان چگونه روبرو می شوید؟

از آنها فرار می کنی؟

به استقابالشان می روید و خود را در معرضشان قرار می دهید؟

همیشه در حال آماده شدن برای رویارویی با آنها هستید اما هیچ وقت رویارونمی شوید؟

به ترس تان آگاهید و طبیعی زمانی که به آن می رسید آن را نظاره می کنید؟


....


شیوه رویارویی شما چه اثری بر بودن و اعمالتون دارد؟
اغلب ما برای بسیاری از مسایل آینده ای متصوریم ، یا برخی کارها یا خواستن ها یا بودن ها را به آینده موکول می کنیم. اما آینده ای که ازش صحبت می کنیم واقعا چه زمانی هستش؟

تا به حال به این مساله دقت کرده اید که ما همیشه در زمان حال هستیم؟
کلام شما بعد از اینکه از دهانتان بیرون می آید، کجا می رود؟
برای کلام هایی که می گذارید، یک الان خلق کنید، یعنی زمانی که کلامی را می گذارید، یک "الان" در آینده برای اجرایش خلق کنید. مثلا "الان" (دوشنبه ظهر) "الان" (جمعه ساعت ۷ صبح) ...
شما چگونه گوش می دهید؟؟
Forwarded from Navid Nikpey
آینده بستر زمان حال است.

شما در چه آینده ای زندگی می کنید؟