پردیس تجارت الکترونیک
791 subscribers
233 photos
5 videos
25 files
289 links
فرهاد حکیمی : 09123065307
شماره شرکت :5-02144956871
www.ptesim.ir
موبایل شرکت : 9219523100
نشانی جدید : تهران بلوار فردوس شرق جنب باشگاه مخابرات پلاک ۱۹۲ طبقه ۴ واحد۹
کدپستی : 1481743583
Download Telegram
0914 998 15 80
0914 526 24 40
0914 559 61 70
0914 294 04 20
0914 725 39 70
0914 873 48 70
0914 528 43 70
0914 673 62 80
0914 873 95 80
0914 296 25 70
0914 975 65 10
0914 878 38 50


🔵سیمکارت 914 👈صفر اخر 👉
تعداد 12 عدد -طرح جدید
کد HR 1254
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
🔮کد R 1437
تعداد 100 عدد - 3پانچ
💰قیمت 12000

☎️تماس با شرکت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100

ادرس سایت :www.ptesim.ir
🔮کد R 1436
تعداد 100 عدد - 3پانچ
💰قیمت 12000

☎️تماس با شرکت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100

ادرس سایت :www.ptesim.ir
🔮کد R 1514
تعداد 100 عدد - 3پانچ
💰قیمت 12000

☎️تماس با شرکت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100

ادرس سایت :www.ptesim.ir
کارت فعالسازی 5+15
💥4000تومان اعتبار اولیه
💥100دقیقه مکالمه رایگان درون شبکه
💥1گیگابایت اینترنت یکماهه

💰قیمت


☎️تماس با شرکت

☎️02144956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100

ادرس سایت : www.ptesim.ir
💎سیمکارت خام شاتل💎

✔️به همراه تبلیغات شاتل

☎️تماس با شرکت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
0919 42 47 599
0919 41 45 766
0919 42 49 774
0919 89 81 322
0919 41 71 334
0919 31 81 055
0919 45 95 338
0919 48 38 277
0919 53 83 499
0919 63 93 446


🔵سیمکارت 919 👈پله اول👉
تعداد 10 عدد -طرح جدید
کد HR 1255
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0919 56 58 116
0919 62 69 884
0919 42 48 339
0919 49 47 655
0919 51 58 443
0919 56 58 936
0919 41 71 522
0919 56 76 225
0919 43 73 114
0919 31 41 899


🔵سیمکارت 919 👈پله اول👉
تعداد 10 عدد -طرح جدید
کد HR 1256
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0993 657 20 40
0993 657 20 50
0993 657 20 80
0993 657 20 90


🔵سیمکارت 993 👈ده دهی اخر👉
تعداد 4 عدد -طرح جدید
کد HR 1257
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0993 65 68 990
0993 65 68 991
0993 65 68 992
0993 65 68 993
0993 65 68 994
0993 65 68 995
0993 65 68 996
0993 65 68 997
0993 65 68 940
0993 65 68 950
0993 65 68 960
0993 65 68 970


🔵سیمکارت 993 👈پله اول👉
تعداد 12 عدد -طرح جدید
کد HR 1258
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0993 729 28 58
0993 729 28 68
0993 729 28 78
0993 729 28 98
0993 656 89 80
0993 656 89 81
0993 656 89 82
0993 656 89 83
0993 656 89 84
0993 656 89 85
0993 656 89 86
0993 656 89 87
0993 656 89 49
0993 656 89 59
0993 656 89 69
0993 656 89 79


🔵سیمکارت 993 👈پله اخر👉
تعداد 16 عدد -طرح جدید
کد HR 1259
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0992 747 14 10
0992 747 14 12
0992 747 14 16
0992 747 14 18
0992 747 14 19
0992 727 47 07
0992 727 46 40
0992 727 46 41
0992 727 46 42
0992 727 46 43
0992 727 46 44
0992 727 46 48
0992 727 46 49
0992 727 46 26
0992 727 46 76
0992 727 46 86
0992 727 46 96


🔵سیمکارت 992 👈پله اخر👉
تعداد 17 عدد -تخلیه نشده
کد HR 1260
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0916 845 14 19
0916 839 15 18
0916 529 35 31
0916 989 37 31
0919 844 72 76
0916 522 48 43
0916 845 28 68


🔵سیمکارت 916 👈پله اخر👉
تعداد 7 عدد -طرح جدید
کد HR 1262
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir
0916 77 27 402
0916 78 58 120
0916 92 94 501
0916 88 58 135
0916 83 93 572
0916 59 39 073
0916 51 57 274
0916 88 38 577
0916 52 32 249
0916 98 18 698


🔵سیمکارت 916 👈پله اول👉
تعداد 10 عدد -طرح جدید
کد HR 1263
💰قیمت
☎️021 44956871-5
📱0912 306 5 307
📱0921 952 3100
ادرس سایت : www.ptesim.ir