🌱نهالستان پیام سبز تالش
186 subscribers
106 photos
45 videos
82 links
🏡شرکت پیام سبز تالش
🔖دارای مجوز رسمی از موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال وزارت جهاد کشاورزی
🌳تولید و فروش انواع نهال میوه ای، جنگلی، زینتی
👤بمدیریت مهندس دانش ادیبی 09113851051
🙋گیلان، اسالم، کیلومتر 4 تالش، خیابان ناوان
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🕊موسیقی و زیباییِ چشم نوازِ طبیعت، نابترین آرامش...

🌳پژوهش ها نشان داده است تماشای طبیعت و داشتن هرگونه تجربه از طبیعت موجب سلامت جسم و روح انسان می شود.

📚 منبع:
Amani.Samaneh. 2014. Arshitecture along side nature

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🔘🔘🔘 برخی از خواص گیاه به Quince:

خوردن به در درمان اسهال، ورم روده، خونریزی های بواسیری و رحمی بسیار مؤثر است. 🙆‍♂️ و همچنین خوردن به عرق بدن را خوشبو می کند.🐥خوردن به و فرآوردهای آن مانع انداختن جنین زنها می شود. لذا مصرف به یا کمپوت و شربت آن رحم را تقویت می کند. 👨‍👩‍👧‍👦خوردن به و فرآورده های آن، میل به خاک و گل خوردن را برطرف می کند. 🤧  به دانه، جهت درمان سرفه، خشونت حلق، رفع عطش، حرارت معده، ورم معده، رفع سوزش دهان و زبان، رفع گرفتگی صدا مفید است. اگر گرد سوخته کرک به را بر روی زخم قرار دهند، خونریزی را بند می آورد. اگر کمی برگ درخت به را با کمی بهار نارنج دم کرده و با عسل یا شکر مانند چای بنوشند بسیار آرامبخش است.

📚 منبع:کتاب میوه درمانی- خواص میوه های خوراکی: مرتضی نظری،کتاب میوه ها و سبزی های شفابخش،کتاب اسرار خوراکی ها،کتاب نسخه های شفابخش،کتاب میوه درمانی،کتاب بحارالانوار،کتاب خواص میوه ها و سبزی ها، کتاب اسرار تندرستی

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🔘🔘🔘معرفی پیوند سپری یا شکمی یا T شکل

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🍎🍐پیوند شکمی مناسب برای انواع درختان میوه: سیب، گلابی، شلیل، هلو، آلو، بادام و....

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🏵 مواد غذایی موجود در گیاه ارزشمند پشن فروت 🏵
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘🔘🔘 گیاه ارزشمند پشن فروت

میوه گیاه پشن فروت به طور سنتی در آمریکا و اروپا به عنوان یک گیاه آرام بخش برای اضطراب، بی خوابی، تشنج و هیستری استفاده میشود.😌این گیاه برای افرادی که ناراحتی های عصبی، بی خوابی، مالیخولیا و اضطراب دارند بسیار مفید است.🤗 دانشمندان بر این باورند که، این گیاه حاوی ماده بسیار ارزشمندی است که باعث احساس آرامش میگردد.

📚منبع:
1) Boning Ch. R. 2006. Florida's Best Fruiting Plants: Native and Exotic Trees,Shrubs, and Vines.
Sarasota, Florida: Pineapple Press, Inc. pp. 168–171.

2) Morton J.F. 1987. Passionfruit, p. 320–328; In: Fruits of warm climates. NewCrop, Center for
New Crops & Plant Products, Department of Horticulture and Landscape Architecture at
Purdue University, W. Lafayette, IN, USA

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💚 جهت حفظ گونه های ارزشمند از مصرف بی رویه مواد شیمیایی در بخش کشاورزی خودداری کنیم.

مصرف بی رویه سموم و آفتکشهای شیمیایی و باقیمانده های آنها در محیط زیست، نه تنها خواص فیزیکی و شیمیایی خاك را به هم میزنند، بلکه سمیت خود را به مدت طولانی در خاك باقی میگذارند و در نتیجه باعث از بین رفتن پوشش گیاهی، سمیت خاك، تخریب خاك و همچنین باعث کاهش شدید تنوع زیستی میشوند. بسیاری از گونه های گیاهی و جانوری که در معرض انباشت سموم در محیط هستند، نتوانستند اثرهای منفی سموم شیمیایی را تحمل کنند و منقرض شدند.

📚 منابع:
۱- جعفری، ا. (۱۳۸۳ ).اهمیت تنوع و ذخایر ژنتیکی و شناخت عوامل موثر بر تخریب و فرسایش آنها. مجله اسپهان، شماره۵، ص ۸ -۱۱

2- Griffin, G. J. 2000. Blight control and restoration of the American chestnut. Journal of Forestry, 98(2), 22-27.

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🔘🔘🔘گیاه ارزشمند گواوا
این محصول دارای ارزش غذایی زیادی بوده و در صنایع تبدیلی نیز به منظور تهیه آب میوه، کمپوت، اسانس و پودر کاربرد دارد.🤗 به دلیل دارا بودن انواع ویتامین ها و به خصوص ویتامین ث، به سیب مناطق گرمسیری معروف است.🍎 میزان اسید اسکوربیک (ویتامین ث) آن 3 تا 4 برابر پرتقال بوده و میزان آن ۱۰۰ تا ۳۰۰ میلی گرم در ۱۰۰ گرم گوشت میوه می باشد. 🍊

📚منبع:
Rai, M. K., Asthana, P., Jaiswal, V.S., Jaiswal, U. 2010. Biotechnological advancesin guava (Psidium guajava L.): recent developments and prospects for further research. Trees: Structure and Function, 24: 1-12.

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🔘🔘🔘 ترکیبات عناب

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🔘🔘🔘 عناب
درخــت عنــاب به دلیــل مقاومــت زیــاد بــه شــرایط نامســاعد محیطــی از جملــه کم آبــی و خشــکی جایــگاه ویـژه ای در بیـن محصـولات باغـی دارد. ازایــن رو درختــان کهن ســال عنــاب در مناطــق متعــددی به چشــم میخورنــد. برخــی درختــان کهنســال عنــاب تــا 370 ســال تعییــن ســن شــده اند.

برخی از ویژگی های عناب:
🌞 مقاومت به شرایط کم آبی، شوری و خشکی 🌨مقاومـت در برابـر سـرماهای بهـاره به دلیـل دیـر سبزشـدن درخـت 🌸عملکرد خوب و مناسب محصول 💰هزینه های پایین نگهداری باغ 🏡توانایی نگهداری محصول خشک شده و... .

🏥علـاوه بـر ایـن، صرفنظـر از ارزش اقتصـادی ذکرشـده میــوه تــازه عنــاب در مقایســه بــا بســیاری میوههــا ویتامیــن ث بیشتــری دارد(حــدود 10 برابــر پرتقــال🍊) و خــواص دارویــی آن منحصربه فــرد اســت.

📚 منبع:
وزارت جهاد کشاورزی؛سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی؛معاونت ترویج: عناب: حسن تعویذی

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💫💫💫 نهالستان پیام سبز تالش💫💫 💫
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سلام به همراهان گرامی🌸🙏
با شروعِ پاییز لطفا اقدامات مربوط به بهداشت باغ و گیاهان را پیگیری نمایید تا آفات و بیماری در باغات شما تداوم نداشته باشد.

امیدواریم قطره قطره بارانِ پاییزی، تمامِ غمهایِ عالم را شسته و به قلبِ همه شادی به ارمغان آرد.💚

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔘🔘🔘 انجیلی Parrotia persica
Persian Ironwood
🏡 بومی ایران
🍂انجیلی درختی با منظره ای بسیار زیبا در چهار فصل سال که زیبایی آن در حین خزان به اوج میرسد. رنگهای گوناگون برگ: ارغوانی قرمز، زرد، نارنجی و...🌳رشد گیاه به صورت درخت و درختچه🔬برگهای گیاه دارای خاصیت آنتی باکتریال💪معروف به درخت آهن به دلیل دارا بودن تنه ای سخت

📚 منبع:
Antibacteria potential of leaves Parrotia persica:Mohammad Ahanjan & ...Microbiology laboratory, Department of studies in Botany and Microbiology, University of Mysore, Manasagangotri, Mysore 570 006, India.&... Accepted 6 November, 2007

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔘🔘🔘 ژینکو Ginkgo biloba
معروف به درخت کهن سال
🌳 علاوه بر زیبایی ظاهری چشم نواز از برگ و میوه آن جهت تهیه ترکیبات دارویی استفاده فراوان میشود.

📚 منبع:
 :Rethinking Ginkgo biloba L.: Medicinal uses and conservation Department of Botany, Hamdard University, Hamdard Nagar, New Delhi, India.

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
🎨سفید کردن تنه درختان:
رنگ آمیزی پایین تنۀ درخت به عنوان سپر محافظ درختان در برابر آسیب های مختلف عمل می‌کند و مانع شکاف و پوسته پوسته شدن سطح خارجی آن می شود؛ محافظت از درختان در مقابل آفات چوبخوار، محافظت و پیشگیری از بیماری‏های باکتریایی درختان، جلوگیری از زمستان گذرانی کرم‏های میوه و محافظت از درختان در مقابل ترک خوردگی تنه در اثر عوامل مختلف از جمله سرما زدگی و آفتاب سوختگی از فواید رنگ کردن تنه درختان است.

🚫نکته: راحتترین راه برای سفید کردن تنه درختان رنگ پلاستیکی با پایۀ آب است و باید توجه داشت که رنگ روغنی به دلیل آن که اجازۀ تنفس به درخت نمی دهد گزینۀ مناسبی نیست، ضمن آن که نباید مواد افزودنی به رنگ اضافه کرد. رنگ های تیره از این جهت که گرمای نور خوشید را جذب می‌کنند مناسب نیستند.

جهت سفید کردن تنه درختان میتوان از رنگ(با پایه آب)، بردو و سایر مواد سفید کننده تنه درختان که به صورت آماده به فروش میرسند استفاده نمود.

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥 صدای طبیعت و اهمیت زندگی...

مگنولیا ژاپنی (همراه با زیرنویس فارسی)

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram:pst_nahal
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
💊بارانک(نام محلی:میانز)
گیاه ارزشمند بارانک با خواص دارویی مدر، قابض، ملين (برگها). مفيد در معالجه بيماريهای ناشی از كمبود ويتامين C، بواسير، سرفه و برونشيت، اختلال و درد در دفع ادرار، سوزش مثانه، اختلالات سوخت و ساز اسيد اوريک و انحلال رسوبات آن در بدن، تصفيه و قليايی نمودن خون.

🚩این گیاه علاوه بر خواص دارویی دارای ارزش زینتی، صنعتی و تجاری میباشد بطوریکه در سال 1990چوب بارانک گرانقیمترین چوب موجود در بازار اروپا بود. هنوز هم جز چوب های گران قیمت اروپا محسوب می شود به طوری که به آن 'لقب خاویار جنگل' را داده اند.

نهالستان پیام سبز تالش
تولید کننده این گیاه ارزشمند می باشد. نهال های شناسه دار گیاه به صورت گلدانی عرضه می گردد.

🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🔘🔘🔘 معرفی گردو چندلر

نهالستان پیام سبز تالش
تولیدکننده انواع نهال میوه ای،جنگلی،زینتی
🌿@pstnahal
📲09113851051
🌐http://pstnahal.com
💚instagram: https://www.instagram.com/pst_nahal
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 19 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 5 months. If it remains inactive in the next 10 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.