آزمایشگاه و کلینیک تخصصی پورسینای حکیم
143 subscribers
420 photos
9 videos
5 files
333 links
کلینیک پورسینای حکیم
گوارش و کبد
داخلی
جراحی سرطان
روانپزشکی و روانشناسی بالینی
تغذیه و رژیم درمانی
مشاوره غربالگری بیماری ها
آزمایشگاه تشخیص طبی،مولکولی،پاتولوژی
مرکزتحقیقات بیماری های گوارش
www.ihsorg.ir
info@ihsorg.ir
03135548151-57
Download Telegram
ارتباط سرطان روده کوچک با بعضی بیماری‌ها این امکان را ایجاد می‌کند تا افراد مستعد ابتلا به این سرطان نادر را شناسایی کرد و آزمایش‌های غربالگری را انجام داد.
👈 افراد زیر بیش از دیگران در معرض ابتلا به سرطان روده باریک هستند:

• افراد دارای سابقه خانوادگی ابتلا به سندرم‌های پولیپی مانند #چوتز ـ #جگرز و #سندرم_گاردنر بهتر است غربالگری منظم را با آزمایش‌های باریوم بخش فوقانی دستگاه گوارش انجام دهند.
• بیماران مبتلا به #سلیاک بیشتر در معرض ابتلا به #آدنوکارسینوم و لنفوم روده کوچک هستند. این گروه باید رژیم بدون #گلوتن را رعایت کنند. آن گروه از مبتلایان به سلیاک که به تازگی وزن‌شان کاهش یافته و دچار اسهال یا دردهای شکمی شده‌اند، باید تحت مراقبت فوری قرار بگیرند و سی‌تی اسکن شکم و آزمایش باریوم روده کوچک برای بررسی وجود سرطان انجام شود.
• بیماران مبتلا به کرون که عمل‌های بای‌پس روده کوچک انجام داده‌اند نیز باید تحت مراقبت فوری قرار بگیرند. از آنجایی که بیماران مبتلا به کرون مستعد ابتلا به آدنوکارسینوم در انتهای تحتانی روده کوچک هستند، بنابراین بهتر است #کولونوسکوپی ایشان به طور منظم جهت غربالگری انجام شود.
• عادات تغذیه‌ی همه‌ی ما دچار مشکل است و این موضوع به دلیل این است که ما اصلا نمی‌دانیم چه چیزی باید بخوریم و چه چیزی نباید بخوریم، به همین علت اکثر ما از مشکلات گوارشی رنج می‌بریم. سرطان روده کوچک هم یکی از همان دسته مشکلات گوارشی می باشد.
.
.
.
#سندروم_روده #سرطان_کولون #سرطان_روده_کوچک #گوارش #بیماریهای_گوارش
#کلینک_گوارش_اصفهان
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CJL30yqg-mm/?igshid=rcsf82mss47r
احتمال می رود عوامل ذکر شده در بروز سرطان بی تأثیر نباشند.

👈• سن: بیشتر مبتلایان به این نوع سرطان بیشتر از 50 سال سن دارند.
👈• عوامل ژنتیکی و ارثی: سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان کولورکتال
👈• رژیم غذایی: ﺍﻓﺭﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ رژیم غذایی ﺷﺎﻥ ﺍﺯ غذاهای ﭘﺭﭼﺭﺏ، ﮔﻭﺷﺕ ﻗﺭﻣﺯ، ﻣﻭﺍﺩ غذایی غنی ﺍﺯ ﺁﻫﻥ ﺁﺯﺍﺩ ﻭ ﺍﻟﻛﻝ ﺍﺳﺗﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ کنند، ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ ﺧﻁﺭ ﻣﻲ باشند. ﻣﺻﺭﻑ ﺯﻳﺎﺩ ﮔﻭﺷﺕ ﺑﺎﻋﺙ ﺍﻓﺯﺍﻳﺵ مقدار ﺁﻣﻭﻧﻳﺎﻙ مدفوع (یک ﻣﺎﺩﻩ ﺳﺭطانزﺍ) ﻣﻲ ﺷﻭﺩ ﻭ ﺑﺭعکس رژیم غذایی ﺣﺎﻭﻱ سبزی ﻫﺎ ﻭ ﻣﻳﻭﻩ ﻫﺎ (ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﺩﺍﺷﺗﻥ ﻓﻳﺑﺭ ﻓﺭﺍﻭﺍﻥ) ﺑﻪ ﻣﻘﺩﺍﺭ 5 ﻭﻋﺩﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯ ﻭ لبنیات ﻭ ﻣﻭﺍﺩ ﻏﺫﺍﻳﯽ ﺣﺎﻭی ﻛﻠﺳﻳﻡ ﻭ ﻭﻳﺗﺎﻣﻳﻥ دی ﻭ ﺍسید ﻓﻭلیک نقش حفاظتی ایفا ﻣﻲ کنند. ﻏﺫﺍﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺙ مدفوع حجیم ﻣﻲ ﺷﻭند، ﺑﻪ ﺳﺭﻋﺕ ﺍﺯ ﺭﻭﺩﻩ عبور ﻣﻲ کنند ﻭ خطر بروز سرطان ﻛﻭﻟﻭﻥ ﺭﺍ ﻛﺎﻫﺵ ﻣﻲ دهند. ﺑﺭعکس مدفوع کم حجم ﺑﻪ یبوست منجر ﻣﻲ ﺷﻭﺩ ﻭ ﻋﺎﻣﻝ ﺧﻁﺭ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺭﺍﻱ ﺭﻭﺩﻩ ﺑﺯﺭگ محسوب ﻣﻲ شوند.
👈• چاقی، چاقی شکم، کمی تحرک بدنی: ﺩﺍﺷﺗﻥ ﺣﺩﺍﻗﻝ 30 ﺩﻗﻳﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻳﺕ ﺑﺩﻧﻲ ﺑﺭﺍﻱ 5 ﺭﻭﺯ ﻳﺎ ﺑﻳﺷﺗﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺗﻪ، ﺑﺭﺍﻱ ﭘﻳﺷﮕﻳﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﺭﻁﺎﻥ ﻫﺎ ﺗﻭﺻﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻭد.
👈• سیگار کشیدن: مصرف سیگار به عنوان عامل خطر بروز سرطان کولورکتال به اثبات رسیده است.
👈• مصرف الکل: مصرف بسیار زیاد و شدید الکل احتمال ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد.
👈• رادیودرمانی: افرادی که قبلاً برای درمان برخی از انواع بیماری ها در ناحیه شکم مورد رادیودرمانی قرار گرفته باشند، بیشتر در معرض ابتلا به سرطان روده قرار دارند.
👈• سایر بیماری ها:
- ﺑﻳﻣﺎﺭﻱ ﺍﻟﺗﻬﺎﺑﻲ ﺭﻭﺩﻩ: ﺍﻓﺭﺍﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺩﺕ ﻁﻭﻻﻧﻲ ﻣﺑﺗﻼ ﺑﻪ ﺑﻳﻣﺎﺭﻳﻬﺎ ﺍﻟﺗﻬﺎﺑﻲ ﺭﻭﺩﻩ هستند (مانند کولیت اولسراتیو ﻭ کرون) ﺩﺭ ﻣﻌﺭﺽ خطر ابتلا ﺑﻪ ﺳﺭﻁﺎﻥ ﻛﻭﻟﻭﻥ ﻣﻲباشند ﻭ ﻣﻳﺯﺍﻥ خطر ﺩﺭﺁﻧﻬﺎ ﺑﻪ 5-15 ﺑﺭﺍﺑﺭ ﻫﻡ ﻣﻲ ﺭﺳﺩ.
- ﻣﺑﺗﻼﻳﺎﻥ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺑﺕ ﻧﻭﻉ ﺩﻭﻡ: ﺑﻪ ﻋﻠﺕ ﻣﻘﺎﻭﻣﺕ ﺑﻪ ﺍﻧﺳﻭﻟﻳﻥ، ﻳﻙ ﻋﺎمل خطر آفرین محسوب ﻣﻲ ﺷﻭﺩ.
- نداشتن کیسه صفرا: در کسانی که به دلائلی تحت عمل جراحی برداشته شدن کیسه صفرا قرار گرفته اند، میزان ابتلا به سرطان کولون در قسمت راست افزایش می یابد.
.
#روده_بزرگ #سرطان_روده #سرطان_کولون #سرطان_روده_بزرگ #ژنتیکی #تغدیه_سرطان_روده #رادیودرمانی #التهاب_روده_تحریک_پذیر #سرطان_IBS
#متخصص_سرطان_روده
#کلینک_گوارش_اصفهان
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم

@poursinahakim
https://www.instagram.com/p/CJTl8QqgcJ1/?igshid=15tgtymy2mdgp
گاهی اوقات بهترین کار برای به حداقل رساندن عوارض بیماری کرون پیروی از اصولی کاملاً منطقی می باشد که اکثر بیماران علی رغم مطلع بودن از این اصول، به آن ها عمل نمی کنند.
در اسلاید های بالا رایج ترین اشتباهات بیماران مبتلا به کرون ذکر شده است.
.
.
.
.
#کرون #بیماریهای_گوارش #بیماری_کرون
#نکات_پزشکی_سلامت #متخصص_کرون
#کلینیک_کبد #کلینیک_گوارش_اصفهان
#تغذیه_سالم #برنامه_ریزی #سیگارکشیدن
.
.
.
@poursinahakim
https://www.instagram.com/p/CJZAtU5gnMu/?igshid=1dm07vu4uo3jg
👈هفت علامتی که نباید نادیده گرفته شوند.
درد در قفسه سینه، از دست دادن ناگهانی توانایی بینایی یا صحبت کردن و درد شدید شکمی به اقدامات درمانی اورژانسی نیاز دارند.

🤔 اما در خصوص علایم دیگر چطور؟
گاهی تشخیص این علایم برای افراد دشوار می باشد. در ادامه به برخی علایم که باید حتماً به آن ها توجه کنید اشاره می شود.
.
.
#درد #بیماری_داخلی ##بیماریهای_خطرناک
#مراقبت_خانواده #خودمراقبتی #گوارش_کبد
#متخصص_گوارش #متخص_کبد
#کلینک_فوق_تخصصی
#کلینیک_پورسینای_حکیم
.
.
@poursinahakim
@dr.shadi.kazemi
@drpouriaadeli
@dr.masoud.moghtaderi
@leila_loghmani
@ambaghaei
@drh.rahimi
@isfahanhealthcarecityofficial
https://www.instagram.com/p/CJl1N0SAC3c/?igshid=11ik5kogewvx5
هموروئیدها بالشتک هاى عروقى طبیعى هستند که در ناحیه مجرای مقعدى در چهار سانتى مترى انتهاى روده بزرگ (راست روده) قرار دارند.

این بالشتک‌ها در دو قسمت داخل و خارج مجرای مقعد قرار دارند که به آن هموروئیدهاى داخلى و خارجى مى‌گویند.
هموروئیدها اندام‌های طبیعی این ناحیه هستند، اما در اثر زور زدن به دنبال یبوست مزاج و یا اسهال  پرخون و متورم می‌شوند.
 در صورت تکرار یبوست و زور زدن موقع اجابت مزاج این بالشتک هاى عروقى متورم، زخمی و  دچار پارگى می‌شوند و خونریزى و بیرون زدگى و گاهی درد به هنگام اجابت مزاج به وجود می‌‌آید.
.
#هموروئید
#بیماریهای_آنورکتال #بواسیر #جراحی_بواسیر_همورئید #بیماری_داخلی
#متخصص_داخلی #متخصص_گوارش #شهرک_سلامت_اصفهان #متخص_کبد #کلینیک_پورسینای_حکیم
..
@poursinahakim
@dr.shadi.kazemi
https://www.instagram.com/tv/CJqz5vNAVWa/?igshid=1eqoaedmrre7j
👈مهم ترین اصل در جهت کسب سلامتی و داشتن وزن مناسب، اصلاح الگوی زندگی است که شاخه های متعدد دارد ولی مهم ترین آن ها داشتن تغذیه درست، تحرک بدنی مناسب، داشتن و کنترل مسائل روحی روانی و خواب مناسب است.
🤔 اگر کسی بتواند در این مسائل عیوب خود را بر طرف کرده و خود را به ایده آنها تا حد امکان، نزدیک کند، نیاز به هیچ مکملی برای لاغر شدن ندارد.
🌷در صورت رعایت موارد سبک زندگی و در صورت نیاز می توان از مکمل های مجاز و به مورد با مشورت مشاور تغذیه کمک گرفت ولی اگر سبک زندگی دچار اشکال باشد، هیچ مکملی نمی تواند شما را به لاغری پایدار و برگشت ناپذیر برساند.
.
.
#رژیم_غذایی #مکمل_غذایی #مکملهای_لاغری #رژیم_درمانی #چاقی #گوارش #متخصص_تغذیه #کلینیک_تغذیه
#وزن_ایده_آل #لاغری
#کلینیک_پورسینای_حکیم
.

@poursinahakim
@leila_loghmani
@dr.shadi.kazemi
@dr.masoud.moghtaderi
@drh.rahimi
@ambaghaei
@drpouriaadeli
@dr.peyman.salehi
@urohealth
@dr.shahramshafiee
@dr.mmolaei
@naghshe_ravan
@rasacancercenter
@isfahanhealthcarecityofficial
https://www.instagram.com/p/CJ32_nmABiV/?igshid=mkm1jyds4s9a
👈اکثر داروهای شیمی درمانی منجر به تضعیف سیستم ایمنی شده و قدرت دفاعی بدن در برابر انواع عفونت ها را کاهش می دهند. اما راه حل هایی برای پیشگیری از ابتلا به انواع عفونت ها وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:

🔸️بیمار باید از افراد مریض دور بماند.

🔸️باید دست های خود را اغلب بشوید، به خصوص قبل از دست زدن به صورت، بینی، دهان یا چشمانش. خانواده و اطرافیان بیمار نیز باید دائما دستان خود را بشویند.

🔸️باید اطمینان حاصل کند که همه واکسن های خود را زده باشد. به خصوص واکسن هایی که از ابتلا به آنفلانزا پیشگیری می کنند. در این خصوص باید با پزشک مشورت کرد.

🔸️در تعداد بسیار معدودی از درمان ها از بیمار خواسته می شود که از روابط نزدیک با خانواده و دوستان خود برای مدت زمان کمی خودداری نمایید. در صورت وجود چنین مواردی، پزشک حتما بیمار را در جریان خواهد گذاشت.

🔸️عفونت ها از طریق مواد خوارکی و نوشیدنی ها نیز قابل انتقال می باشند. بنابراین توجه به مصرف مواد غذایی سالم از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. پیشنهاد می شود بیمار از تیم درمانی خود در خصوص پیروی از رژیم غذایی مشخص اطلاعات مورد نیاز را کسب نماید.

🔸️برخی از حیوانات خانگی نیز عامل انتقال عفونت به افراد می باشند. بنابراین از سالم بودن این حیوانات باید اطمینان لازم را کسب کرد.
.
.

#شیمی_درمانی #بیماران_سرطانی #رژیم_غذایی_سالم #سرطان_گوارش #سرطان_روده #متخصص_گوارش_اصفهان
#کلینیک_گوارش_کبد
#کلینیک_پورسینای_حکیم
.
.
@poursinahakim

@leila_loghmani
@dr.shadi.kazemi
@dr.masoud.moghtaderi
@drh.rahimi
@ambaghaei
@drpouriaadeli
@dr.peyman.salehi
@urohealth
@dr.shahramshafiee
@dr.mmolaei
@naghshe_ravan
@rasacancercenter
@isfahanhealthcarecityofficial
https://www.instagram.com/p/CJ89ohsAgd0/?igshid=dcc9bjwdq3r0
معرفی متخصصین کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینای حکیم
.
🔸️دکتر سعید خیری
- متخصص داخلی
🔸️روزهای ویزیت: شنبه و دوشنبه
ساعت: ۱۷ الی ۲۰

🔸️اصفهان- اتوبان آقابابایی- نرسیده به پل تمدن-بلوار سپهر- شهرک سلامت اصفهان- طبقه سوم
شماره های تماس: 7-03135548151
www.ihsorg.ir
.
.
#متخصص_داخلی #متخصص_گوارش
#کلینیک_پورسینای_حکیم
#کلینیک_گوارش_کبد
#کلینک_گوارش_اصفهان
.
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CKCGc5fAgGp/?igshid=138pxvtw9ptvm
معرفی متخصصین کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینای حکیم
.
🔸️دکتر رضا سلوکی
- پزشک عمومی
🔸️روزهای ویزیت: شنبه و سه شنبه
ساعت: 9 الی 12

🔸️اصفهان- اتوبان آقابابایی- نرسیده به پل تمدن-بلوار سپهر- شهرک سلامت اصفهان- طبقه سوم
شماره های تماس: 7-03135548151
www.ihsorg.ir
.
.
#دکتر_رضا_سلوکی #متخصص #متخصص_گوارش
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#کلینیک_گوارش_کبد
#کلینک_گوارش_اصفهان
.
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CKMd1gDAB52/?igshid=9v3i9jhcyq4b
👈برخی از عوارض شایع کولیت روده شامل موارد ذیل می باشد:

︎خونریزی شدید
︎سوراخ شدگی روده بزرگ (کولون)
︎کم آبی شدید بدن
︎ایجاد اختلال در عملکرد کبد
︎پوکی استخوان
︎التهاب پوست، مفاصل، چشم ها و ایجاد زخم در دهان
︎افزایش احتمال سرطان روده بزرگ (کولون)
︎افزایش احتمال ایجاد لخته های خونی در رگ ها و شریان ها
︎گشاد شدگی حاد روده بزرگ (کولون)
.

☆آیا می دانستید پزشکان مجرب مرکز پزشکی پورسینای حکیم، رئیس و اساتید برجسته دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هستند؟
🔅 برای اخذ نوبت با شماره 35548151 -031 الی 7 تماس بگیرید.
.

.
#کولیت_روده #متخصص_روده #متخصص_گوارش
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#کلینیک_گوارش_کبد
#کلینک_گوارش_اصفهان
.
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CKO5Ti0gyD5/?igshid=ebg926w3bvi2
دیدگاهی که امروزه در مورد بیماری التهابی روده وجود دارد این است که افرادی که به صورت ژنتیکی استعداد ابتلا به برخی بیماری های خاص را دارند، بدن آن ها نسبت به مردم عادی به صورت متفاوتی با عفونت ها مقابله می کند.

عاملی که موجب بروز عفونت می شود، میکروبی است که در روده فرد زندگی می کند. میکروب هایی که در حالت عادی درون روده ما زندگی می کنند بسیار بیشتر از سلول های بدن هستند.

برخی از جنبه های زندگی افراد مبتلا به بیماری التهابی روده منجر به بروز تغییراتی در باکتری هایی می شود که در حالت معمولی در روده بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده زندگی می کنند. عفونت ذکر شده قابل انتقال از فردی به فرد دیگر نمی باشد و به نظر نمی رسد که شما بتوانید این بیماری را از یکی از اعضای خانواده خود بگیرید.

ممکن است نوع خاصی از باکتری ایکولای با بروز بیماری التهابی روده به خصوص کرون در ارتباط باشد. در صورتی که صحت این امر اثبات شود، با ساختن آنتی بیوتیک هایی خاص، می توان بیماری التهابی روده را درمان کرد.
.
.
#عفونت_روده #بیماریهای_روده #بیماریهای_گوارشی
#روده #بیماریهای_داخلی #پیشگیری
#درمان_عفونت_روده
#کلینیک_گوارش_اصفهان
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
.
@poursinahakim
https://www.instagram.com/p/CKUSv-Gg3Wv/?igshid=mz0lcwpe28nc
علائم شیمیایی موجود در باکتری های روده که در ادرار مشاهده می شوند، می توانند چگونگی واکنش بدن به غذاهای کم ارزش و پرچرب را پیش بینی کنند.

دانشمندان با تحقیق بر روی موش ها فهمیده اند که برخی از ترکیبات خاص که به وسیله میکروب های درون روده موش ها تولید می شوند را می توان برای پیش بینی اینکه آیا حیوان در معرض خیط چاقی یا ابتلا به بیماری هایی چون دیابت یا قلبی عروقی است یا خیر، به کار برد. در واقع تعدادی از ترکیبات میکروبی واکنش بد حیوان نسبت به رژیم غذایی پر چرب قبل از دریافت آن مواد خوارکی را پیش بینی می کند.

بنا به گفته محققان صدها نوع باکتری و میکروب وجود دارد که جلوی تعامل روده با سلول های بدن مان را که نقش های متعددی ایفا می کنند، می گیرد. باکتری های روده در واکنش بدن به تغییرات موجود در رژیم غذایی اثرات آن روی سلامتی، موثر هستند. محققان می گویند، تاکنون اثرات محیط زیست و ژنتیک روی احتمال چاقی و بیماری را به خوبی فهمیده ایم اما درک چندان درستی از جامعه باکتری های موجود در بدن خود نداریم. در این بررسی ها مشخص شده است که ارزش رژیم غذایی تنها با ژن های هر فرد مشخص نمی شود، بلکه ژن های موجود در میکروب های روده نیز در این خصوص موثر هستند.
.

#باکتری_معده #معده #میکروب #رژیم_غذایی #ژنتیک #چاقی #ژن #روده #گوارش_کبد
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#کلینیک_گوارش_کبد #کلینیک_گوارش_اصفهان
#متخصص_گوارش
.
.
@poursinahakim
https://www.instagram.com/p/CKb06lOA2wa/?igshid=17vczvciiomvu
معرفی متخصصین کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینای حکیم
.
🔸️دکتر عیلرضا فهیم
- فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
🔸️روزهای ویزیت: شنبه تا چهارشنبه به جز سه شنبه ها
ساعت:از 15 الی 20

🔸️اصفهان- اتوبان آقابابایی- نرسیده به پل تمدن-بلوار سپهر- شهرک سلامت اصفهان- طبقه سوم
شماره های تماس: 7-03135548151
www.ihsorg.ir
.
.
#دکتر_عیلرضا_فهیم #فوق_تخصص_گوارش #متخصص_کبد #متخصص_گوارش
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#کلینیک_گوارش_کبد
#کلینک_گوارش_اصفهان
.
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CKgyzKigdqb/?igshid=1801ox58c36il
معرفی متخصصین کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینای حکیم
.
🔸️دکتر حجت اله رحیمی
- فوق تخصص گوارش و کبد بالغین
🔸️روزهای ویزیت: شنبه تا چهارشنبه
ساعت:از 16 الی 20

آدرس کلینیک ؛اصفهان- اتوبان آقابابایی- نرسیده به پل تمدن-بلوار سپهر- شهرک سلامت اصفهان- طبقه سوم
شماره های تماس: 7-03135548151
www.ihsorg.ir
.
.
#دکتر_حجت_اله_رحیمی #فوق_تخصص_گوارش #متخصص_کبدگوارش #دکتر_گوارش_اصفهان
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#فوق_تخصص_گوارش_کبد
#کلینک_گوارش_اصفهان #کلینیک_گوارش_کبد
.
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CKmFYDTDzjP/?igshid=1gvs28edc5t1c
الکل: جای تعجب نیست که مصرف الکل برای سیستم ایمنی بدن خطرناک است. الکل حاوی قند بالایی است و مصرف آن یکپارچگی مخاط روده را تغییر می دهد. ضمن این که میکروارگانیسم های روده را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

نوشابه های کافئین دار: مقدار کافی از خواب برای حفظ سیستم ایمنی سالم ضروری است و مصرف نوشابه های کافئین دار به ویژه قهوه و نوشابه های گازدار درست اثر برعکس برای سیستم ایمنی بدن دارد. سطوح اسیدیته در قهوه ممکن است منجر به افزایش التهاب در بدن شود.

سوپ های کنسروی: سوپ غذایی است که به راحتی می تواند فیبر و پروتئین مورد نیاز بدن را فراهم کند با این حال مصرف کنسرو شده این غذا اگر چه راحت است اما بهترین گزینه نیست. بسیاری از این سوپ ها حاوی مواد تشکیل دهنده مصنوعی و سطوح بالای سدیم هستند.

غذاهای شور: درحالی که غذاهای شور مانند کلم ترش عطر و طعم زیاد و کالری کمی دارند، اما سدیم بالای موجود در آن ها میت واند منجر به کم شدن آب بدن و احتباس مایعات شود. حتی در شرایطی مانند بیماری های کلیوی مصرف این غذاها اصلا مناسب نیست.

غلات تصفیه شده: انتخاب غلات سبوس دار بهتر از دانه های تصویه شده است چون این دانه ها اثر سو بر قند خون دارند و عملکرد سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کنند.

روغن های فرآوری شده: این روغن ها شامل روغن سویا، ذرت، کلزا، آفتاب گردان، بادام زمینی و ... سبب کاهش سطوح کلسترول می شود که از بیماری های قلبی جلوگیری می کند. با این حال بسیاری از مطالعات در مورد این روغن ها نشان می دهد روغن های گیاهی، امگا 6 (اسید لینولئیک) بسیار بالایی دارند، اسید لینولئیک سبب تقویت غشای سلولی می شود، خوردن اسید لینولئیک استرس اکسیداتیو را افزایش می دهد، در روغن های گیاهی سطح کلسترول بد پایین است اما سطح کلسترول خوب نیز پایین است. این روغن ها التهاب را در بدن افزایش می دهند و منجر به تغعیف عملکرد سیستم ایمنی بدن می شوند.

ماست های طعم دار: ماست های حاوی شکر اضافه و غیر پروبیوتیک منجر به ایجاد مشکلات گوارشی می شوند. قند موجود در این ماست ها مهار عملکرد سیستم ایمنی را به همراه دارد و مواد تشکیل دهنده مصنوعی آن ها خالی از ریز مغذی ها است.

میوه های خشک: اگر چه میوه ها یک میان وعده بسیار ضروری هستند اما نوع خشک شده آن ها و حتی میوه های کنسرو شده حاوی قند اضافی هستند که سالم بودن آن ها را زیر سوأل می برد.
.
#مواد_غذایی #سیستم_ایمنی_بدن #ایمنی_بدن #الکل #ایمنی_بالا #تغذیه #کرونا_را_شکست_میدهیم

#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#کلینیک_گوارش_کبد
#کلینیک_گوارش_اصفهان
@poursinahakim
https://www.instagram.com/p/CKt_7QDgUtE/?igshid=12r409x38334x
در کلینیک پورسینای حکیم به طور متناوب با توجه وضعیت کرونا و پروتکل های آن، کلاسهای آموزشی برای کلیه کارکنان برگزار می شود.

موضوع این کلاس احیای قلب و ریه بود که در روز جمعه مورخه ۹۹.۱۱.۱۰ توسط دکتر شفا متخصص بیهوشی برگزار شد.

قابل توجه: این وئدیو قسمت اول می باشد.
کلاس حاوی نکات ارزشمندی هست لطفا تا آخر ملاحظه بفرمائید.

.
#احیای_قلبی_ریوی #احیای_قلبی #اورژانس
#دانستیها #پزشکی
#متخصص_داخلی #فوق_تخصص_گوارش_کبد
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#متخصص_گوارش_اصفهان
#کلینیک_گوارش_اصفهان
.
.
@poursinahakim
https://www.instagram.com/tv/CK1weQIgtAK/?igshid=j8cux672avib
معرفی پزشکان متخصص کلینیک فوق تخصصی گوارش پورسینای حکیم
.
🔸️دکتر امین بحرینی
- فوق تخصص جراحی پیوند کبد، پانکراس و مجرای صفراوی
🔸️روز ویزیت:چهارشنبه ها
از ساعت 17 الی 19

👈آدرس کلینیک ؛اصفهان- اتوبان آقابابایی- نرسیده به پل تمدن-بلوار سپهر- شهرک سلامت اصفهان- طبقه سوم
شماره های تماس: 7-03135548151
www.ihsorg.ir
.
.
#دکترامین_بحرینی #فوق_تخصص_کبد #جراح_پیوند_کبد #متخصص_کبد #جراح_کبد #جراح_پانکراس #جراح_مجاری_صفراوی
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
#فوق_تخصص_گوارش_کبد
#کلینک_گوارش_اصفهان #کلینیک_کبد
.
.
@poursinahakim
@drpouriaadeli
@drh.rahimi
@dr.shadi.kazemi
@ambaghaei
@leila_loghmani
@dr.masoud.moghtaderi
@narges.yousefi.pt
https://www.instagram.com/p/CK4Q3eeg0id/?igshid=1xmcfg1iaal4l
آموزش بیماران سلیاک در کلینیک فوق تخصصی سلیاک پورسینای حکیم
در این کلینیک با هدف آموزش بیماران تازه تشخیص داده شده در زمینه شناخت بیماری، نحوه رعایت رژیم غذایی بدون گلوتن، نحوه مراقبت و پیگیری درمان و پیشگیری از عوارض بیماری ، راهکارهای سازگاری با سبک زندگی بدون گلوتن از سه رویکرد اصلی استفاده نموده است.

👈تهیه متریالهای آموزشی شامل پمفلت، کتاب، فیلم آموزشی در زمینه بیماری وتغذیه گلوتن فری
👈برگزاری همایشهای علمی برای بیماران
👈آموزش گروهی بیماران
👈آموزش چهره به چهره
و در یکی از چند حوزه زیر برنامه های آموزشی خود را تدوین و اجرا نموده است.

1) آموزش عمومی جامعه در زمینه شناخت بیماری

2) آموزش بیماران برای زندگی با سلیاک

3) آموزش خانواده ها برای حمایت ازعضو سلیاکی خانواده با توجه به تغییر بزرگی که در زندگی آنها ایجاد می شود.

4) پمفلت های آموزشی سلیاک

5) همایشهای علمی بیماران در زمینه بیماری سلیاک

6) فیلم های آموزش تغذیه و آشپزی بدون گلوتن
.

.
#سلیاک #سلیاک_بیماری_نیست #سلیاک_آلرژی #سلیاک_بیماری_دستگاه_گوارش
#کلینیک_گوارش_کبد #کلینیک_سلیاک
#کلینیک_تخصصی_پورسینای_حکیم
https://www.instagram.com/p/CLAChtFjtpM/?igshid=2p6fod28hrec