Proffarhudتنها کانال رسمی پروفسور داریوش فرهود
374 subscribers
208 photos
64 videos
47 files
146 links
تنها کانال رسمی پروفسور داریوش فرهود
تمامی شبکه های اجتماعی رسمی مربوط به پروفسور فرهود دارای نام کاربری proffarhud میباشد. سایر کانالهای تلگرامی که به نام پروفسور فرهود هست جعلی بوده و فاقد اعتبار هستند.
Download Telegram
تمام ژن‌های عالی درحال رفتن از کشورند!

پروفسور داریوش فرهود، پدر علم ژنتیک ایران:
🔹طرحی به نام جوان‌سازی و صیانت از جمعیت کشور پیشنهاد کرده‌اند که ایرادهای زیادی دارد. فرزند که به دنیا می‌آید فقط بحث خرج نیست. آینده‌ای که پدر برای فرزند خود تصور می‌کند، و باید به آن فکر کرد.
🔹(وقتی از رفتن جوانان صحبت می‌کنیم) بحث فرار مغزها نیست، بحث فرار ژن‌ها است. من اگر الان در این سن از مملکت بروم اتفاقی نمی‌افتد، اما وقتی یک جوان از کشور می‌رود با یک خارجی ازدواج می‌کند و بچه او آمریکایی می‌شود، ژن ایرانی را برده است. افرادی که می‌روند، هوشمندترین افراد کشور هستند. آنها این افراد را غربال می‌کنند و بهترین ژن‌های ما را می‌گیرند.
🔹من مخالف ازدیاد جمعیت نیستم، ولی این راهش نیست. این تعداد بچه عقب‌مانده ذهنی، از کار افتاده، نابینا، ناشنوا، می‌توانیم جلوی همه این موارد را بگیریم. با افراد متخصص در این زمینه صحبت نکردند. اجازه نمیدهند که غربالگری ترویج شود! شرایط را هم برای سقط (قانونی) اینقدر سخت می‌کنند که زمان از دست برود،‌ بچه عقب‌مانده زیاد می‌شود و باید از کیسه من و شما برای آنها خرج شود.

✔️@IrannNews
پدر مهربان پروفسور فرهود، روز پدر بر شما خجسته باد 🌹🌹🌹🌹🌹
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
پدر معنوی مان، پروفسور فرهود مهربان، روزت مبارک و خجسته باد🌹🌹🌹🌹🙏🙏🙏🙏