فروشگاه پی پک
553 members
190 photos
35 videos
2 links
ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:02155637782

ادرس سایت:https://ppackco.ir

مدیریت:مهندس زینلی
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تاریخ زن مکانیکی دستی
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:021-55638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سیل ریلی صنعتی عمودی 2
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:02155638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
وکیوم دو کابین
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:021-55638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تاریخ زن مکانیکی دستی
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:021-55638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
روز بزرگداشت حافظ گرامی باد🌹🌹🌹

@ppackco
Www.ppackco.ir
02155637782
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سیل ریلی صنعتی افقی
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:02155638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
تاریخ زن مکانیکی دستی
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:021-55638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سیل ریلی افقی میزدار
@ppackco

فروشگاه پی پک فعال در زمینه ماشین آلات بسته بندی و انواع خدمات چاپ نایلون

شماره تماس:021-55638523

ادرس سایت:https://ppackco.ir


مدیریت:مهندس زینلی
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
روز حسابدار مبارك 🌹🌹🌹🌹
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
سفیر سوئیس در حال چوبی بازی در بین عشایر لر♥️♥️♥️🌹
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
برف خیابان ناصر خسرو (بهمن۱۳۹۶)Www.ppackco.ir
سال و مال و فال و حال و اصل و نسل و بخت و تخت. بادت اندر شهریاری برقراری بردوام. سال خرم، فال نیکو،مال وافر،حال خوش،اصل ثابت،نسل باقی، تخت عالی، بخت رام .... سال نو‌مبارک
PPackco.ir