نقشه کشی ساختمان ( Naghshe Keshi )
89 subscribers
72 photos
1 video
1 file
8 links
شرکت نقشه کشی ساختمانی پویا عمران
انجام خدمات مهندسی و نقشه کشی : معماری ، محاسبات ، تاسیسات .
طراحی ، نظارت ، اجرا توسط مهندسین : معمار - عمران - برق - مکانیک
Tel : 021-77448051 , 021-77187758 www.pooyaomran.ir
www.instagram.com/pooyaomran
Download Telegram
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
لینک اینستاگرام این شرکت : www.instagram.com/pooyaomran
Channel name was changed to «نقشه کشی ساختمان ( Naghshe Keshi )»
طراحی و نقشه کشی فاز 1 و 2 معماری - طراحی نما : کلاسیک ، نئوکلاسیک ، مدرن به همراه دفاع در کمیته نما - اجرای نما و نظارت عالیه نما ، طبق نقشه مصوب شهرداری و اخذ تاییدیه پایانکار نما - بازسازی نما : طراحی و اجرا - طراحی و اجرای ویلا - طراحی و اجرای روف گاردن و محوطه .