Polaсу na Białorusi
6 subscribers
19 photos
2 videos
2 links
Zdecydowaliś my stworzyć ten blog, żeby spróbować donieść prawdę do ludzi – prostych Polaków Białorusi, Polski i całej Polonii. Czytajcie nasz blog i będziecie wiedzieli co tworzy się na samej sprawie.
Download Telegram
to view and join the conversation
Liceum im. E. Orzeszkowej wyszło z cienia i teraz zacznie prowadzić swoją działalność legalnie pod nazwą Instytucja „Centrum Języka i Kultury Polskiej” Polska Macierz Szkolna”
Prezes Stowarzyszenia „Polska Macierz Szkolna na Białorusi” Stanisław Sienkiewicz: «Staramy się nie tylko wyjść naprzeciw powszednim potrzebom polskiego środowiska oświatowego, lecz także przewidywać i zapobiegać niektórym zjawiskom negatywnym, przede wszystkim procesowi zatracania tożsamości narodowej w środowisku polskim. Temu celowi ma służyć nasz program „Kanon Wychowania Narodowego” łączący w systemie edukacyjnym najważniejsze wydarzenia historyczne, kulturalne i religijne oraz wybitne postacie w dziejach narodu i państwa polskiego».
Ojciec Święty mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji grodzieńskiej Józefa Staniewskiego arcybiskupem, metropolitą mińsko-mohylewskim na Białorusi.

Abp Józef Staniewski urodził się 4 kwietnia 1969 r. na terenie dzisiejszej diecezji grodzieńskiej. W dniu 17 czerwca 1995 r. przyjął święcenia kapłańskie w tej samej diecezji, a następnie posługiwał w parafii św. Wacława w Wołkowysku. W 1999 r. uzyskał licencjat z prawa kanonicznego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Następnie był wykładowcą, prefektem, rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie oraz sędzią Międzydiecezjalnego Sądu Pierwszej Instancji. W latach 2007-2013 był odpowiedzialny za formację duszpasterską młodych kapłanów w diecezji grodzieńskiej.

29 listopada 2013 r. został mianowany biskupem biskupem pomocniczym diecezji grodzieńskiej. W kwietniu tego roku po raz drugi został wybrany na sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Białorusi.
Narodowe Czytanie w Słonimiu już nie imponują młodzież szkolna. W świetlicy im. A.Mickiewicza spotkały się dwie grupy wiekowe: młodzież szkolna i kobiety z Kola Kobiet „Słonimianka”
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Jeszcze raz o tym, kim jest Igor Banсer. Był rzecznikiem prasowym Związku Polaków na Białorusi. Jego żona Andżelika Orechwo jest przewodniczącą Rady Naczelnej Związku Polaków. Obrońcy praw człowieka uznali Igora Bancera za więźnia politycznego. Co tu jest polityczne, osądź sam.
W programie ONT „Nic osobistego” gubernator Władimir Karanik mówił o stosunku do Związku Polaków na Białorusi
Przewodniczący Grodzieńskiego Komitetu Obwodowego Vladimir Karanik porównał sytuację z niezarejestrowanym Związkiem Andżeliki Borys do znanej technologii politycznej, gdy w wyborach ważnej kandydaturze stawiają sobowtóra o identycznym imieniu i nazwisku w celu ściąganiа głosów wyborczych.

Mamy to samo. Jest oficjalnie zarejestrowany Związek Polaków na Białorusi, który ani na chwilę nie przestał działać. "Do rzeczy mówiąc, nie lubię, gdy mówią mniejszość narodowa. W naszym regionie nie ma mniejszości, ani polskiej, ani rosyjskiej, ani tatarskiej. Są to wszyscy obywatele Republiki Białoruś i mieszkańcy obwodu grodzieńskiego. Ale jeśli mają potrzeby studiowania swojej kultury narodowej, studiowania książek w swoim języku narodowym, to oficjalnie zarejestrowany Związek Polaków daje taką możliwość. Ten związek monitoruje dostępność literatury interesującej w bibliotekach, organizuje festiwale, jest kuratorem szkół polskich, w których dzieci uczą się w całości w języku polskim. Do rzeczy, w Polsce nie ma żadnej szkoły, w której uczą się w całości w języku białoruskim. W Polsce Język białoruski jest fakultatywny dla uczniów szkół średnich".

Karanik powiedział, że był też nieoficjalny związek Białorusi, który zajmował się wszystkim, ale w mniejszym stopniu ochroną polskiej kultury. Ta organizacja zajmowała się albo działalnością polityczną, albo handlową: pozyskiwaniem pieniędzy z fundacji, organizowaniem płatnych kursów nauki języka polskiego, pomagali otrzymywać "Karty Polaka". Ta organizacja nie zajmowała się zachowaniem autentyczności narodowej dla obywateli Białorusi.
Oburzający Igor Banсer zostaje przeniesiony do kolonii. Decyzję wydał sąd okręgu żeleznodorożnego w Witebsku. Bancer będzie musiał spędzić w kolonii około dwóch miesięcy.
Przewodniczący Związku Polaków na Białorusi A. Songin wypowiedział się na temat Dnia Jedności Narodowej. Nieodłącznym elementem jedności narodu jest pamięć historyczna. Nigdy bym nie pomyślał, że osobnej kategorii obywateli, zarówno w kraju, jak i poza nim, trzeba udowodniać, że faszyzm jest niedopuszczalny. Drugim ważnym elementem jedności są wartości chrześcijańskie, które są drogie i ważne dla narodu białoruskiego. Są to etyczne normy postępowania, moralności, nie tylko w życiu codziennym, ale także w Internecie, w wypowiedziach publicznych, jest to zrozumienie odpowiedzialności za określone działania.

Moim zdaniem, jedność narodowa, składająca się z wielu postulatów, może stać ogólnonarodowej ideą Białorusi. Wraz z symbolami państwowymi, hymnem musi być coś, co ukształtuje opinię zbiorową: wartości chrześcijańskie, normy etyczne, patriotyzm. Pod tym względem należy pracować z młodzieżą i dorosłą populacją.

Białoruś przeszła różne etapy historii, a Dzień Jedności Narodowej opiera się na niezaprzeczalnych faktach, które są uznawane, w tym przez społeczność światową. To święto zawsze będzie przypominać obywatelom Białorusi, jak ważna jest jedność dla naszego kraju i narodu. W końcu wydarzenia z ubiegłego roku pokazały, że w społeczeństwie istnieją pewne procesy, które ludzie celowo oddzielają. A to, co wydawało nam się tak znane i niezachwiane – wolność, niezależność, suwerenność, relacje międzyludzkie, wiara – zostało poddane poważnej próbie.

Niedawno, jako prezes Związku Polaków na Białorusi, po raz pierwszy miałem okazję uczestniczyć w otwarciu XIII republikańskiego festiwalu kultur narodowych. Jak emocjonalnie i dobrze było na tej uroczystości! Niemcy i Żydzi, Ormianie i Azerbejdżanie, Polacy, Białorusini, Ukraińcy, Rosjanie ... byliśmy razem, w przyjaznej atmosferze wzajemnego szacunku, reprezentując naszą wyjątkową kulturę, jednocześnie zdając sobie sprawę, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, obywatelami jednego kraju, którzy robią wszystko, co w naszej mocy, aby się rozwijać! I to także kształtowanie idei narodowej. Dobre słowa, ciepła postawa ... Po twarzach uczestników i gości festiwalu było jasne: ludzie zmęczeni napięciem chętnie łączą się wokół dobrego pomysłu, to fakt.
Donald Tusk skrytykował słowa premiera w mediach społecznościowych. "Świat zdębiał po wywiadzie polskiego premiera, w którym zapowiada on III wojnę światową wywołaną konfliktem między Polską a Unia Europejską. W polityce głupota jest przyczyną większości poważnych nieszczęść" - napisał na Twitterze.
PiS nie ma ostatnio szczęścia do kamer. Wygląda na to, że w czasie posiedzenia sejmowej Komisji Finansów Publicznych poseł Bartosz Kownacki przysnął, co uchwyciła kamera telewizyjna. Jak widać na nagraniu, politykowi nie przeszkadzały nawet okrzyki innych parlamentarzystów.
COVID-19 może wpłynąć na cały organizm, wyniszczając w zasadzie każdy narząd w ciele. Zapadnięte płuca, chore serce, zaniki pamięci wynikające z uszkodzeń mózgu - lista powikłań jest długa. Lekarze ostrzegają, że groźne jest też samo trafienie pod respirator, bo 88 proc. ludzi pod nim umiera. Zakażonych powinno się leczyć tzw. nieinwazyjną wentylacją. I tu pojawia się problem.

Ostatnio wiele się mówi o groźnych konsekwencjach przejścia koronawirusa. Choroba ta niszczy nasz organizm. Ozdrowieńcy mają problemy z płucami, borykają się z chorobami skórnymi oraz uszkodzeniami w mózgu. Ponadto odczuwają przewlekłe zmęczenie oraz zaniki pamięci.

Pacjenci, którzy przeszli zakażenie najczęściej skarżą się na:

problemy związane z układem oddechowym. Zalicza się do nich kaszel, utrudnione oddychanie przy wzmożonym wysiłku, odkrztuszanie wydzieliny tzw. plwociny,

powikłania neurologiczne, które wynikają z niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego, powikłania wielonarządowe, które są związane z układem sercowo-naczyniowym, a także nerek, wątroby i innych narządów,

zaburzenia psychiczne takie jak: depresja i zaburzenia poznawcze,

osłabienie, pogorszenie pamięci.
Igor Bancer został zmieniony ze swojej „chemii” w kolonię.
Unia Europejska chce objąć Białoruś kolejnym pakietem sankcji w związku z kryzysem przy granicy z Polską
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Pojawił się film o próbie przełamania granicy przez uchodźców