کانال رسمی شرکت پرشیا فلز اسپادانا
10 subscribers
شرکت سرمایه گذاری پرشیا فلز اسپادانا با موضوع هلدینگ سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های تـولیدی، صنعتی، خدماتی با همکاران داخلی وخارجی تاسیس گردیده است.
https://pmco.ir
Download Telegram
Channel name was changed to «کانال رسمی شرکت پرشیا فلز اسپادانا»