تبدیل عکس به تابلو فرش
102 subscribers
83 photos
5 videos
19 links
🔸تبدیل عکس به تابلو فرش
🔹هدیه ای یادگار ، خاطره ای ماندگار
🔸تابلو فرش دستباف و ماشینی | تبدیل عکس به تابلو فرش چهره
Https://piccarpet.com
مشاوره و سفارش :
@iranpiccarpet
https://t.me/iranpiccarpet
09133605456
Download Telegram
to view and join the conversation
چاپ چهره روی فرش
اندازه: #50در70
سبک: #سفارشی_چاپ_روی_فرش
موضوع: #تبدیل_عکس_به_فرش

آرشیو تابلوفرش های عمومی در تلگرام:
@persiantableaurug
آرشیو تابلوفرش های عمومی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pictorialcarpet

نمونه تابلوفرش های سفارشی در تلگرام:
@pic_carpet
نمونه تابلوفرش های سفارشی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pic.carpet

ارتباط با مدیر فروش : خانم ایزدی
Telegram: @iranpiccarpet
Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=989133605456
Phone: 09133605456
بافت چهره روی فرش
اندازه: #50در70
سبک: #سفارشی_بافت_روی_فرش
موضوع: #بافت_عکس_روی_فرش

آرشیو تابلوفرش های عمومی در تلگرام:
@persiantableaurug
آرشیو تابلوفرش های عمومی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pictorialcarpet

نمونه تابلوفرش های سفارشی در تلگرام:
@pic_carpet
نمونه تابلوفرش های سفارشی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pic.carpet

ارتباط با مدیر فروش : خانم ایزدی
Telegram: @iranpiccarpet
Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=989133605456
Phone: 09133605456
چاپ چهره روی فرش
اندازه: #50در70
سبک: #سفارشی_چاپ_روی_فرش
موضوع: #تبدیل_عکس_به_فرش

آرشیو تابلوفرش های عمومی در تلگرام:
@persiantableaurug
آرشیو تابلوفرش های عمومی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pictorialcarpet

نمونه تابلوفرش های سفارشی در تلگرام:
@pic_carpet
نمونه تابلوفرش های سفارشی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pic.carpet

ارتباط با مدیر فروش : خانم ایزدی
Telegram: @iranpiccarpet
Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=989133605456
Phone: 09133605456
بافت چهره روی فرش
اندازه: #50در70
سبک: #سفارشی_بافت_روی_فرش
موضوع: #بافت_عکس_روی_فرش

آرشیو تابلوفرش های عمومی در تلگرام:
@persiantableaurug
آرشیو تابلوفرش های عمومی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pictorialcarpet

نمونه تابلوفرش های سفارشی در تلگرام:
@pic_carpet
نمونه تابلوفرش های سفارشی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pic.carpet

ارتباط با مدیر فروش : خانم ایزدی
Telegram: @iranpiccarpet
Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=989133605456
Phone: 09133605456
چاپ چهره روی فرش
اندازه: #50در70
سبک: #سفارشی_چاپ_روی_فرش
موضوع: #تبدیل_عکس_به_فرش

آرشیو تابلوفرش های عمومی در تلگرام:
@persiantableaurug
آرشیو تابلوفرش های عمومی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pictorialcarpet

نمونه تابلوفرش های سفارشی در تلگرام:
@pic_carpet
نمونه تابلوفرش های سفارشی در اینستاگرام:
Https://Instagram.com/pic.carpet

ارتباط با مدیر فروش : خانم ایزدی
Telegram: @iranpiccarpet
Whatsapp: https://api.whatsapp.com/send?phone=989133605456
Phone: 09133605456