فیشینگ یاب - Phishingyab
6 subscribers
2 photos
2 links
فیشینگ یاب
تشخیص درگاه های جعلی بانکی
https://phishingyab.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
🔸 فیشینگ یاب
📌 تشخیص درگاه های جعلی بانکی
📍 ورود به وب سایت 👇
🌐 https://phishingyab.ir
📍 ورود به وب سایت 👇
🌐 https://phishingyab.ir