Persian Gifts :: بهترین قیمت گیفت کارت
1.51K members
16 photos
2 links
ارزانترین گیفت کارت برای PlayStation - Steam- iTunes

خرید و پشتیبانی:

@mfattt

درگاه پرداخت (پرداخت فقط بعد از هماهنگی با ادمین) :
https://idpay.ir/persiangifts
Download Telegram
to view and join the conversation
لیست قیمت گیفت کارت های موجود👇

بروز شده در تاریخ ٧ شهریور ۹۸:

Nintendo Switch
$10 👉 113600 Toman
$15 👉 170400 Toman
$20 👉 227200 Toman
$25 👉 272640 Toman
$50 👉 511200 Toman
$60 👉 624800 Toman
$100 👉 1022400 Toman

PlayStation
$10 👉 102240 Toman
$20 👉 215840 Toman
$25 👉 261280 Toman
$30 👉 318080 Toman
$40 👉 420320 Toman
$50 👉 522560 Toman
$60 👉 624800 Toman
$100 👉 1022400 Toman

Steam
$5 👉 56800 Toman
$10 👉 113600 Toman
$20 👉 227200 Toman
$50 👉 511200 Toman
$100 👉 1022400 Toman

iTunes
$50 👉 511200 Toman
$100 👉 1067840 Toman

Xbox
$100 👉 1022400 Toman

Google
$50 👉 545280 Toman
🔶🔶با توجه به سوال مشتریان محترم درباره پیش خرید FIFA 20:
🔴به طور کلی شما می‌تونید با یک گیفت کارت 60 دلاری به قیمت 624 هزار تومن نسخه استاندارد این بازی رو خریداری کنید.
🔴اما بسته به آدرسی که در اکانتتون هست ممکنه مالیات بخوره و نیاز باشه کمی بیشتر پرداخت کنید.
🔴برای پیش خرید بازی نیازی به اکانت پلاس نیست.
🔴بازی قراره روز ٢۴ سپتامبر (٢ مهر) رسما منتشر بشه.
لیست قیمت گیفت کارت های موجود، بروز شده در تاریخ ١١ شهریور:

Nintendo Switch
$10 👉 114000 Toman
$15 👉 171000 Toman
$20 👉 228000 Toman
$25 👉 273600 Toman
$50 👉 513000 Toman
$60 👉 627000 Toman
$100 👉 1026000 Toman

PlayStation
$10 👉 102600 Toman
$20 👉 216600 Toman
$25 👉 262200 Toman
$30 👉 319200 Toman
$40 👉 421800 Toman
$50 👉 524400 Toman
$60 👉 627000 Toman
$100 👉 1026000 Toman

Steam
$5 👉 57000 Toman
$10 👉 114000 Toman
$20 👉 228000 Toman
$50 👉 513000 Toman
$100 👉 1026000 Toman

iTunes
$50 👉 513000 Toman
$100 👉 1071600 Toman

Xbox
$100 👉 1026000 Toman

Google
$50 👉 547200 Toman
مشکل درگاه پرداخت حل شد. مشتریان عزیز میتونن خریدشون رو انجام بدن.
لیست قیمت گیفت کارتهای موجود. بروز شده در تاریخ ١٣ شهریور ٩٨:

Nintendo Switch
$10 👉 115200 Toman
$15 👉 172800 Toman
$20 👉 230400 Toman
$25 👉 276480 Toman
$50 👉 518400 Toman
$60 👉 633600 Toman
$100 👉 1036800 Toman

PlayStation
$10 👉 103680 Toman
$20 👉 218880 Toman
$25 👉 264960 Toman
$30 👉 322560 Toman
$40 👉 426240 Toman
$50 👉 529920 Toman
$60 👉 633600 Toman
$100 👉 1036800 Toman

Steam
$5 👉 57600 Toman
$10 👉 115200 Toman
$20 👉 230400 Toman
$50 👉 518400 Toman
$100 👉 1036800 Toman

iTunes
$50 👉 518400 Toman
$100 👉 1082880 Toman

Xbox
$100 👉 1036800 Toman

Google
$50 👉 552960 Toman
لیست قیمت گیفت کارت های موجود👇

بروز شده در تاریخ ١۶ شهریور ۹۸:


Nintendo Switch
$10 👉 115700 Toman
$15 👉 173550 Toman
$20 👉 231400 Toman
$25 👉 277680 Toman
$50 👉 520650 Toman
$60 👉 636350 Toman
$100 👉 1041300 Toman

PlayStation
$10 👉 104130 Toman
$20 👉 219830 Toman
$25 👉 266110 Toman
$30 👉 323960 Toman
$40 👉 428090 Toman
$50 👉 532220 Toman
$60 👉 636350 Toman
$100 👉 1041300 Toman

Steam
$5 👉 57850 Toman
$10 👉 115700 Toman
$20 👉 231400 Toman
$50 👉 520650 Toman
$100 👉 1041300 Toman

iTunes
$50 👉 520650 Toman
$100 👉 1087580 Toman

Xbox
$100 👉 1041300 Toman

Google
$50 👉 555360 Toman
لیست گیفت کارتهای موجود در تاریخ ٢١ شهریور:
Nintendo Switch
$10 👉 115000 Toman
$15 👉 172500 Toman
$20 👉 230000 Toman
$25 👉 276000 Toman
$50 👉 517500 Toman
$60 👉 632500 Toman
$100 👉 1035000 Toman

PlayStation
$10 👉 103500 Toman
$20 👉 218500 Toman
$25 👉 264500 Toman
$30 👉 322000 Toman
$40 👉 425500 Toman
$50 👉 529000 Toman
$60 👉 632500 Toman
$100 👉 1035000 Toman

Steam
$5 👉 57500 Toman
$10 👉 115000 Toman
$20 👉 230000 Toman
$50 👉 517500 Toman
$100 👉 1035000 Toman

iTunes
$50 👉 517500 Toman
$100 👉 1081000 Toman

Xbox
$100 👉 1035000 Toman

Google
$50 👉 552000 Toman
همراهان گرامی: لطفا قبل از هماهنگی با ادمین اقدام به واریز وجه نکنید 🙏🌺
لیست قیمت بروز شده در تاریخ 25 شهریور:


Nintendo Switch
$10 👉 114500 Toman
$15 👉 171750 Toman
$20 👉 229000 Toman
$25 👉 274800 Toman
$50 👉 515250 Toman
$60 👉 629750 Toman
$100 👉 1030500 Toman

PlayStation
$10 👉 103050 Toman
$20 👉 217550 Toman
$25 👉 263350 Toman
$30 👉 320600 Toman
$40 👉 423650 Toman
$50 👉 526700 Toman
$60 👉 629750 Toman
$100 👉 1030500 Toman

Steam
$5 👉 57250 Toman
$10 👉 114500 Toman
$20 👉 229000 Toman
$50 👉 515250 Toman
$100 👉 1030500 Toman

iTunes
$50 👉 515250 Toman
$100 👉 1076300 Toman

Xbox
$100 👉 1030500 Toman

Google
$50 👉 549600 Toman
دوستان و همراهان عزیز. امروز از ساعت 11 تا 6 عصر فروش برقرار خواهد بود.
اعتماد شما سرمایه کار ماست ممنون از مشتریان عزیزی که به ما لطف دارن 🙏
دوستان عزیز تا اطلاع ثانوی ساعت کار فروشگاه از ساعت ١١ تا ١٨ خواهد بود. با تشکر از اعتماد و همراهی شما 🙏🙏
لیست قیمت گیفت کارتهای موجود بلوز شده در تاریخ ٢٨ شهریور:

Send this message to the channel?
Nintendo Switch
$10 👉 116000 Toman
$15 👉 174000 Toman
$20 👉 232000 Toman
$25 👉 278400 Toman
$50 👉 522000 Toman
$60 👉 638000 Toman
$100 👉 1044000 Toman

PlayStation
$10 👉 116000 Toman
$20 👉 220400 Toman
$25 👉 266800 Toman
$30 👉 324800 Toman
$40 👉 429200 Toman
$50 👉 533600 Toman
$60 👉 638000 Toman
$100 👉 1044000 Toman

Steam
$5 👉 58000 Toman
$10 👉 116000 Toman
$20 👉 232000 Toman
$50 👉 522000 Toman
$100 👉 1044000 Toman

iTunes
$50 👉 522000 Toman
$100 👉 1090400 Toman

Xbox
$100 👉 1044000 Toman

Google
$50 👉 556800 Toman
لیست قیمت‌ها بروز شده در تاریخ ٣٠ شهریور ٩٨:


Nintendo Switch
$10 👉 116000 Toman
$15 👉 174000 Toman
$20 👉 232000 Toman
$25 👉 278400 Toman
$50 👉 522000 Toman
$60 👉 638000 Toman
$100 👉 1044000 Toman

PlayStation
$10 👉 116000 Toman
$20 👉 220400 Toman
$25 👉 266800 Toman
$30 👉 324800 Toman
$40 👉 429200 Toman
$50 👉 533600 Toman
$60 👉 638000 Toman
$100 👉 1044000 Toman

Steam
$5 👉 58000 Toman
$10 👉 116000 Toman
$20 👉 232000 Toman
$50 👉 522000 Toman
$100 👉 1044000 Toman

iTunes
$50 👉 522000 Toman
$100 👉 1090400 Toman

Xbox
$100 👉 1044000 Toman

Google
$50 👉 556800 Toman
لیست قیمت بروز شده در تاریخ ٣١ شهریور ٩٨:

Nintendo Switch
$10 👉 115000 Toman
$15 👉 172500 Toman
$20 👉 230000 Toman
$25 👉 276000 Toman
$50 👉 517500 Toman
$60 👉 632500 Toman
$100 👉 1035000 Toman

PlayStation
$10 👉 115000 Toman
$20 👉 218500 Toman
$25 👉 264500 Toman
$30 👉 322000 Toman
$40 👉 425500 Toman
$50 👉 529000 Toman
$60 👉 632500 Toman
$100 👉 1035000 Toman

Steam
$5 👉 57500 Toman
$10 👉 115000 Toman
$20 👉 230000 Toman
$50 👉 517500 Toman
$100 👉 1035000 Toman

iTunes
$50 👉 517500 Toman
$100 👉 1081000 Toman

Xbox
$100 👉 1035000 Toman

Google
$50 👉 552000 Toman
Nintendo Switch

$10 👉 115000 Toman

$15 👉 172500 Toman

$20 👉 230000 Toman

$25 👉 287500 Toman

$50 👉 563500 Toman

$60 👉 678500 Toman

$100 👉 1092500 TomanSony USA

$10 👉 115000 Toman

$20 👉 230000 Toman

$25 👉 287500 Toman

$30 👉 345000 Toman

$40 👉 460000 Toman

$50 👉 563500 Toman

$60 👉 678500 Toman

$100 👉 1092500 TomanSteam

$5 👉 57500 Toman

$10 👉 115000 Toman

$20 👉 230000 Toman

$50 👉 563500 Toman

$100 👉 1092500 TomanItunes

$50 👉 563500 Toman

$100 👉 1092500 TomanXbox

$100 👉 1092500 TomanGoogle

$50 👉 575000 Toman