آکادمی بین المللی پرشین
638 subscribers
236 photos
34 videos
11 files
112 links
برگزار كننده دوره هاي تخصصي با ارائه گواهينامه از مراجع بين المللي 👨🏻‍🎓👩🏻‍🎓
.
🌐 آدرس وبسایت موسسه 👇
www.persianacademy.net
.
👥 لينك ابر گروه HSE و آتش نشاني پرشين آكادمي👇
https://t.me/joinchat/GoseK0vFuKfV5T1ibGpieA
Download Telegram
🎓 دوره آموزشی آنلاین راهبری نگهداری خودرو های اطفاء حریق (بازرسی، سرویس، تست)
🔥👨🏻‍🚒📈🚧📝👷🚒🚛🧰
.
🕐 زمان برگزاری : ۲۲ الی ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰
.
🎚 ظرفیت محدود
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین دوره :
https://persianacademy.net/product/fireengine/
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین تاسیسات مکانیکی حریق ساختمان
🔥👨🏻‍🚒📈🚧📝👷🚒🚛🧰
.
🕐 زمان برگزاری : ۲۶ الی ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۰
.
🎚 ظرفیت محدود
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین دوره :
https://persianacademy.net/product/building/
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی حضوری مربی گری رفتارشناسی حریق
🔥👨🏻‍🚒📈🚧📝👷🚒🚛🧰
.
🕐 زمان برگزاری : ۱۴ الی ۱۶ آذرماه حضوری + یک جلسه آنلاین
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : حضوری + آنلاین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/behabehaviorology/
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین مواد خطرناک (سطح دو) عملیات هزمت
.
🕐 زمان برگزاری : ۱۲ الی ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/hazmatoperation/
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین مواد خطرناک (سطح دو) عملیات هزمت
.
🕐 زمان برگزاری : ۱۲ الی ۱۴ دی ماه ۱۴۰۰
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/hazmatoperation/
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین فرماندهی عملیات در ساختمان های بلند مرتبه
.
🕐 زمان برگزاری : یکم الی سوم اسفند ماه
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/hrb
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین سامانه فرماندهی حوادث سطح ۲
ICS200
.
🕐 زمان برگزاری : بیست و یکم الی بیست و سوم اردیبهشت ماه
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/ics200
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
09011749300
🎓 دوره آموزشی آنلاین مدیریت حریق تانکر ها و مخازن
.
🕐 زمان برگزاری : نهم و دهم خرداد ماه
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/tankers
.
آدرس اینستاگرام آکادمی :
www.instagram.com/Persian.academy
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین مربی گری علت یابی حریق و حوادث
.
🕐 زمان برگزاری : چهارم تا هفتم تیرماه
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
👨‍🚒 مدرس : استاد فرخ صبری
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/investigation2/
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی HSE کاربردی ویژه آتش نشانان شهری و صنعتی

🕐 زمان برگزاری :  سی ام و سی و یکم تیرماه

🎚 ظرفیت محدود+++

🏢 نحوه برگزاری : آنلاین

با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین

لینک ثبت نام آنلاین :
.https://persianacademy.net/product/hse1/

آدرس اینستاگرام آکادمی
www.instagram.com/Persian.academy

☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :

02191307120
02191307120
02191307120
02191307120
🎓 دوره تخصصی پمپ های آتش نشانی
FIREFIGHTING PUMPS
🔥👨🏻‍🚒📈📚🚧📝🔥🚒🔥👈
.
🕐 زمان برگزاری : نوزدهم الی بیست و یکم مردادماه ۱۴۰۱ - آنلاین
.
🎚 ظرفیت محدود
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
🎫 ثبت نام آنلاین و اطلاعات بیشتر از طریق وبسایت www.persianacademy.net
.
🚦آدرس اینستاگرام موسسه www.instagram.com/persian.academy
.
لینک ثبت نام در استوری و هایلایت دوره
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین مربی گری سامانه فرماندهی حادثه ICS
.
🕐 زمان برگزاری : ۲۳،۲۴،۲۹،۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۱
.
🎚 ظرفیت محدود+++
.
🏢 نحوه برگزاری : آنلاین
.
با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین
.
جهت ثبت نام لطفا در دایرکت پیام دهید
.
☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :
.
02191307120
02191307120
🎓 دوره آموزشی آنلاین بررسی صحنه جرم از منظر آتش نشانان

🕐 زمان برگزاری : ۲۷ الی ۲۹ آذرماه ۱۴۰۱

✅️ ویژه علاقه مندان و کارشناسان علت یابی حریق

🎚 ظرفیت محدود+++

🏢 نحوه برگزاری : آنلاین

🚹 مدرس : مهندس فرخ صبری

با ارائه دو گواهینامه معتبر فارسی و لاتین

جهت ثبت نام لطفا در دایرکت پیام دهید

آدرس اینسترام آکادمی :
www.instagram.com/persian.academy

☎️ جهت اطلاعات بیشتر با شماره تماس های ذیل تماس حاصل نمایید :

02191307120
02191307120
02191307120
02191307120