صنایع دستی پارسیان اصفهان
130 subscribers
546 photos
30 videos
3 files
76 links
فروشگاه و مرکز پخش صنایع دستی اصیل و درجه یک اصفهان
دارای نماد اعتماد الکترونیکی
دارای ضمانت نامه کتبی تولیدات
دارنده نشان ملی استاندارد و گواهی کیفیت
ارسال رایگان
www.parsianhandicrafts.com
ارتباط با ادمین @srsll
Download Telegram
جفت گلدان از جنس مس و قلمزنی طرح گل و مرغ با پوشش آب نقره و سیاه قلم شده
ارتفاع 27 عرض 11 سانتی متر
دارای ضمانتنامه ۷ ساله رنگ و آبکاری
دارنده نشان ملی استاندارد و گواهی کیفیت ISO9001
گزخوری از جنس مس قلمزنی شده و آبکاری برنج
ارتفاع 26 عرض 13 سانتی متر
دارای ضمانتنامه کیفیت اصالت @parsiahandicrafts
ست سرویس سماور 3 لیتری و چای خوری مس و نقره ترکیبی پارسیان @parsianhandicrafts
شیرینی خوری مسی قلمزنی طرح گل و مرغ پارسیان @parsianhandicrafts
جفت گلدان از جنس مس و قلمزنی سیاه قلم شده
ارتفاع 85 عرض 26 سانتی متر
دارای ضمانتنامه ۷ ساله رنگ و آبکاری
دارنده نشان ملی استاندارد و گواهی کیفیت ISO9001
#پلاک_قلمزنی_ان یکاد قاب خاتم لچک ترنج برجسته پارسیان
از جنس مس شبکه بری شده حرفه ایی و قاب خاتم اعلی
تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری
ابعاد داخلی قاب 60*30 سانتی متر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
#پلاک_قلمزنی شبکه بیضی و قاب خاتم نقاشی پارسیان
از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم و نقاشی
تلفیق هنر قلمزنی، خاتم کاری و نقاشی
ابعاد داخلی قاب 40 *30 سانتی متر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت
#پلاک قلمزنی سه گل قاب خاتم پارسیان
از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی و نقاشی
تلفیق هنر قلمزنی ، خاتم کاری و نقاشی
ابعاد داخلی قاب40 ×30سانتی متر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
#پلاک_قلمزنی شبکه خاتم و نقاشی پارسیان
از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی و نقاشی
تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری و نقاشی
ابعاد داخلی قاب 40× 30 سانتی متر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت
#پلاک قلمزنی و قاب خاتمکاری و نقاشی پارسیان
از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی و نقاشی
تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری و نقاشی
ابعاد داخلی قاب 50 × 40 سانتی متر
دارای ضمانتنامه کتبی
#پلاک قلمزنی ریزه هیآتی قاب خاتم پارسیان
از جنس مس قلمزنی شده شبکه ایی و قاب خاتم کاری اعلی
تلفیق هنر قلمزنی و خاتم کاری
ابعاد داخلی قاب 70 × 50 سانتی متر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
#پلاک قلمزنی مشبک ان یکاد خاتم صلیبی پارسیان
از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی
ابعاد 80×40 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
پلاک قلمزنی ایت الکرسی مشبک خاتم پهن صلیبی پارسیان
از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب پهن خاتم طرح صلیبی
ابعاد 50 × 40 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
تابلو قلم زنی گل مرغ خاتم صلیبی پارسیان

از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی
ابعاد داخلی 70× 50 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
پلاک قلمزنی الله خاتم صلیبی پارسیان
از جنس مس قلمزنی مشبک طرح الله با قاب خاتم صلیبی
ابعاد داخلی40×30 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
قاب قلمزنی گل مرغ خاتم صلیبی پارسیان
از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی
ابعاد 70× 50 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
ساعت مینا با قاب خاتم صلیبی پارسیان
ساعت میناکاری شده با قاب خاتم طرح صلیبی
ابعاد 30 ×40 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
پلاک قلم زنی مشبک طرح گل و مرغ قاب خاتم صلیبی پارسیان
از جنس مس قلمزنی مشبک با قاب خاتم طرح صلیبی
ابعاد100× 50 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت
ساعت ستونی با پلاک قلمزنی شده تلفیق هنر مینیاتور خاتم قلمزنی پارسیان
ساعت با قاب خاتم و پلاک قلمزنی مشبک و نقاشی مینیاتور
ابعاد 80×30 سانتیمتر
دارای ضمانتنامه کتبی کیفیت و اصالت