گروه صنعتی پارسه
84 members
336 photos
3 videos
23 files
100 links
تولید کننده تخصصی تجهیزات شیروانی
021- 66 32 34 48
021- 66 32 34 80
www.parseig.com
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
لیست قیمت انواع ورق های گالوانیزه رنگی
لیست قیمت توری
◻️13.06 98/11/13

☑️اخرین قیمت های بازارطلاوارز

◻️درهم نقدی دبی: 3.686🔸


◻️طلای ابشده: 2.195.000🔸


◻️سکه امامی: 4.979.000🔸


◻️گرم طلا 18عیار: 506.487🔸


◻️دلار تهران خرید: 13.520🔵


◻️دلارتهران فروش: 13.540🔴


◻️یوروحدود قيمت : 14.920🔶


🔺گروه صنعتی پارسه

http://t.me/parseig
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
◻️11.44 98/11/27

☑️اخرین قیمت های بازارطلاوارز

◻️درهم نقدی دبی: 3.980🔸


◻️طلای ابشده: 2.316.000🔸


◻️سکه امامی: 5.216.000🔸


◻️گرم طلا 18عیار: 533.727🔸


◻️دلار تهران خرید: 14.160🔵


◻️دلارتهران فروش: 14.180🔴


◻️یوروحدود قيمت : 15.200🔶


🔺گروه صنعتی پارسه

http://t.me/parseig
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
◻️10.53 98/11/29

☑️اخرین قیمت های بازارطلاوارز

◻️درهم نقدی دبی: 3.980🔸


◻️طلای ابشده: 2.309.000🔸


◻️سکه امامی: 5.207.000🔸


◻️گرم طلا 18عیار: 533.035🔸


◻️دلار تهران خرید: 14.260🔵


◻️دلارتهران فروش: 14.280🔴


◻️یوروحدود قيمت : 15.200🔶


🔺گروه صنعتی پارسه

http://t.me/parseig
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM