پژوهش سبز
46 members
58 photos
4 videos
1 file
7 links
آموزش و مشاوره در امور پژوهشی و مقاله نویسی

نظر، پیشنهاد، انتقاد و سوالات:
@mhrk86
Download Telegram
to view and join the conversation
❄️ اگر همون عادت های قدیمی رو ادامه بدهید به چیزی بهتر از نتایجی که تاکنون رسیده اید نخواهید رسید ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
❄️ اگر نقشه نخست کار نکرد سراغ نقشه بعدی برو
ما بینهایت عدد داریم ... ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
🌷 سلام و درود خدمت شما دوستان و همراهان عزیز کانال

از اینکه طی این مدت فیلترینگ ما رو ترک نکردین بسیار بسیار سپاسگزار هستیم. 🙏🙏

به اعضای جدید کانال هم خوشامد میگیم. امیدواریم که بتونیم با انرژی بیشتر و با پست های مفید در خدمت شما عزیزان باشیم. 😍😍
⚫️ پایان امید

تسلیت به همه ایران
آموزش #زبان_انگلیسی

@pajoohesh_sabz

نحوه استفاده از واژه relation
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واژه relation اسم بوده و دارای معانی زیر است.

1️⃣ ارتباط بین دو یا چند چیز. به طور مثال جمله زیر را در نظر بگیرید.

🔹 It is obvious that there is a relation between smoking and lung cancer.

2️⃣ اقوام و خویشاوندان

🔹 I met all his friends and relations at the party.

3️⃣ در حالت جمع به معنی مناسبات میان دو کشور یا قوم و یا دو نفر

🔹 The new decision will affect the relations between France and Britain.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اصطلاح bear no relation به معنی مشابهت نداشتن

🔸 He bears no relation to his brother. (He is not similar to his brother)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🔆 همچنین توجه داشته باشید برای بیان روابط دوستانه و عاشقانه از واژه relationship استفاده می شود.

🔸 How is your relationship with your mother? Are you close to her?

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌷 اگر مطالب کانال را مفید می بینید آن را به دوستان خود نیز معرفی کنید 🌷

@pajoohesh_sabz
❄️ تفکر شما چگونه است؟ آیا به موفقیت خود تردید دارید؟ ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
❄️ ما محصول شرایط نیستیم، بلکه محصول تصمیماتی هستیم که تاکنون گرفته ایم ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
آموزش #زبان_انگلیسی

@pajoohesh_sabz

نحوه اشاره به هزینه و قیمت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1️⃣ برای اشاره به قیمت یک کالا از price استفاده می شود.

مثال:

🔸 The price of that refrigerator is too high.

2️⃣ برای اشاره به هزینه زندگی به خصوص هزینه خدمات از cost استفاده می شود.

مثال:

🔸 The living cost in Tokyo is too high.

🔸 The cost of having the TV repaired is 200 dollars.

3️⃣ برای اشاره به هزینه از charge نیز استفاده می شود.

مثال:

🔸 They offered me to deliver to suitcase free of charge.

4️⃣ برای اشاره به نرخ کرایه تاکسی یا اتوبوس از fare استفاده می شود.

مثال:

🔸 How much is the bus fare from Tehran to Shiraz.

5️⃣ برای اشاره به نرخ اجاره بها از rent استفاده می شود.

مثال:

🔸 The rent is not too high, though gas and water bills are included.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌷 اگر مطالب کانال را مفید می بینید آن را به دوستان خود نیز معرفی کنید 🌷

@pajoohesh_sabz
🔹 شاخص h (h-index)

@pajoohesh_sabz
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✔️ حتما شما هم در هنگام جستجوی اساتید و پژوهشگران در فضای اینترنت، و به خصوص در سایت هایی مانند google scholar یا Scopus با عبارت h-index برخورد داشته اید.

شاخص h در واقع یک شاخص عددی است که میزات تاثیر گذاری دانشمندان را نشان می دهد. با استفاده از این شاخص می توان نشان داد که کدام محقق صرفا تعداد زیادی مقاله بی ارزش چاپ کرده است و کدام محقق مقالات ارزشمند منتشر نموده است.

✔️ نحوه محاسبه شاخص h بر اساس حداقل تعداد مقالاتی است که به تعداد مشخصی مورد ارجاع قرار گرفته اند. برای مثال محققی با شاخص h برابر 2 دارای حداقل دو مقاله است که به تعداد حداقل 2 بار مورد ارجاع قرار گرفته اند.

🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊🖊

به عنوان مثال دیگر محققی با 4 مقاله به صورت زیر در نظر بگیرید:

🔹 مقاله 1 (3 بار ارجاع)
🔹 مقاله 2 (1 بار ارجاع)
🔹 مقاله 3 (1 بار ارجاع)
🔹 مقاله 4 (1 بار ارجاع)

شاخص h برای محقق فوق 1 خواهد بود. در صورتی که یکی از مقالات 2 تا 4 (مثلا مقاله شماره 3) یک بار دیگر نیز ارجاع بخورد، آنگاه شاخص وی 2 خواهد شد، زیرا در این حالت وی 2 مقاله خواهد داشت که حداقل 2 بار ارجاع خورده اند (مقالات 1 و 3).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌷 اگر مطالب کانال را مفید می بینید آن را برای دوستان خود نیز ارسال کنید 🌷

@pajoohesh_sabz
❄️ آیا موانع خود را می شناسید؟ ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
آموزش #زبان_انگلیسی

@pajoohesh_sabz

✔️ چند اصطلاح جالب ✔️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

🔹 اصطلاح mere mortals به معنی مردم عادی

مثال:

🔹 He is a mere mortal like the rest of us.

🔸 اصطلاح heavy lunch به معنی ناهار سنگین

مثال:

🔸 You should not eat a heavy meal just before playing.

♦️ اصطلاح lay somebody to rest به معنی به خاک سپردن

مثال:

♦️ He wanted to be laid to rest at the church near to his home.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌷 اگر مطالب کانال را مفید می بینید آن را به دوستان خود نیز معرفی کنید 🌷

@pajoohesh_sabz
❄️ محدودیت ها همگی تصورات ذهنی ما هستند. اما اگر از قدرت خیال خود استفاده کنیم کارهای ممکنی که می توانیم انجام دهیم نامحدود خواهد بود ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
آموزش #زبان_انگلیسی

@pajoohesh_sabz

✔️ واژه memory و کلمات مشابه آن ✔️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

واژه memory به معانی زیر می باشد.

1️⃣ حافظه و توانایی به یاد آوردن

🗣 I have a good memory for names.

2️⃣ خاطره

🗣 I don’t have a vivid memory of what happened in the meeting.

3️⃣ حافظه کامپیوتر

🗣 The new version of this software uses more memory.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
👈 چند واژه دیگر که به نوعی از مشتقات memory به حساب می آیند.

🔹 واژه memorial به معنی یادبود و یادگار

🔹 The war memorial was unveiled in 1960.

🔸 واژه memoir به معنی شرح حال و خاطرات

🔸 Ali planned to write his memoires.

♦️ واژه commemorate به معنی یاد کردن از کسی یا چیزی در مراسم رسمی

♦️ They commemorate those who lost their lives in the war.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌷 اگر مطالب کانال را مفید می بینید آن را به دوستان خود نیز معرفی کنید 🌷

@pajoohesh_sabz
❄️ نمی توان یک زندگی مثبت، و در عین حال یک ذهن منفی داشت ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
آموزش #زبان_انگلیسی

@pajoohesh_sabz

✔️ چند اصطلاح جالب با واژه memory ✔️
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

from memory

به معنی از حفظ خواندن

🗣 They asked him to recite the poem from memory.s
ــــــــــــــــــــــــــ

have a memory like an elephant

به معنی داشتن حافظه قوی

🗣 I wasn’t surprised when he remembered my previous phone number. He has a memory like an elephant.
ــــــــــــــــــــــــــ

in memory of sb

به معنی به یادبود شخص درگذشته

🗣 There are poems in memory of deceased loved ones.
ــــــــــــــــــــــــــ

take a stroll/trip/walk down memory lane

به معنی به یاد آوردن خاطرات خوب گذشته

🗣 Revisiting him took me a trip down memory lane.
ــــــــــــــــــــــــــ

jog sb's memory

به معنی وادار کردن شخص به یادآوری چیزی

🗣 They showed him the photo to make him jog his memory about what he saw in the bank robbery.
ــــــــــــــــــــــــــ

if my memory serves me right

به معنی اینکه اگر حافظه یاری کند

🗣 If my memory serves me right, he was in a red jacket.
ــــــــــــــــــــــــــ

stamped on sb's memory

به معنی برای همیشه در حافظه باقی ماندن

🗣 The moment he first met Alice stamped on his memory forever.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
🌷 اگر مطالب کانال را مفید می بینید آن را به دوستان خود نیز معرفی کنید 🌷

@pajoohesh_sabz
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎬 #سکانس_آموزشی

سکانسی از فیلم هری پاتر و زندانی آزکابان

grave danger

واژه grave در حالت صفت به معنی بزرگ و عظیم و در حالت اسمی به معنی قبر می باشد.

⚜️ما را به دوستان خود معرفی کنید⚜️
#Phrasal_Verb_Time

📒 Phrasal Verb Time 📒

✔️ Fall short ✔️

🗣 Meaning: To fail to reach the expected amount or standard

Example:

Unfortunately we have to deny your application since it falls short of our requirements.

@pajoohesh_sabz
❄️ کسانی که اهل تسلیم شدن نیستند را نمی توان شکست داد ❄️

https://t.me/joinchat/AAAAAEOo-zV-iei5hrV28w
#Phrasal_Verb_Time

💠 Phrasal Verb Time 💠

‼️ Rule Out ‼️

Meaning: To prevent something from happening

🗣Example:

Although they couldn’t find any linking between the last suicides, they didn’t rule this possibility out.

⚠️ Compare it with: Rule In

@pajoohesh_sabz