اتاق مکاشفه
1.25K subscribers
5.86K photos
1.46K videos
116 files
4.38K links
Iranian Revelation Ministries
به او، برای او و از طریق او، همه چیز است برای جلال او!
Download Telegram
🛐 #وعده_روزانه

💢 رومیان فصل ۵
۱ پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم، نزد خدا سلامتی داریم بوساطت خداوند ما عیسی مسیح،

حتی اگر لباس کافی داشته، سقفی بالای سرمان باشد، و همواره غذای کافی برای خوردن نیز داشته باشیم؛ بازهم زندگی پر از آشفتگی و تلاطم است. سختی‌ها و مشکلات بطور مداوم از راه می‌رسند و حتی اتفاقات زندگی هر از چند گاهی ما را تا لبه پرتگاه می‌برند و جان ما را تلخ می‌کنند. ما به آرامش نیاز داریم و تنها این آرامش را در عیسای مسیح خواهیم یافت. بر قدرتی که او را از مردگان بلند کرد اطمینان کنید و شما آرامش ابدی و آسمانی را خواهید دید. جنگ پایان پذیرفته است، دشمنی به پایان رسیده است؛ و از طریق کار مسیح، همه دشمنی‌ها بین جان ما و خدا پاک شده است، و به واسطه معجزه فیض، اینک از دشمنان خدا به دوستان خدا تبدیل شده‌ایم. پس شاد باشید و قوت رهایی بخش قیام مسیح را در سراسر دنیا اعلام کنید.


🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
#مطالعه_روزانه_کتاب_مقدس

🔷 دوم سموئیل ۹ : ۱ _۱۳و ۱۰ : ۱ _ ۱۹ و ۱۱ : ۱ _ ۲۷

🔶انجیل یوحنا ۱۵ : ۱ _ ۲۷
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
Audio
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
Audio
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
🛐 #وعده_روزانه

💢 دوم قرنتیان فصل ۱۳
۱۱ خلاصه‌ای برادران شاد باشید؛ کامل شوید؛ تسلی پذیرید؛ یک رای و با سلامتی بوده باشید و خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود.


یک زندگی پُر از آرامش، تنها زندگی است که خداوند آنرا بواسطه روح آرامی برکت داده باشد. بوسیله حیات و خون مسیح، ما در لباس خود پادشاه آرامی یعنی مسیح پوشانده شده‌ایم. پس بیاد داشته باشیم که به عنوان یک ایماندار، چه کسی هستیم. ما به عنوان فرزندان خدای آسمانها، وارث هر برکت روحانی در جایهای آسمانی هستیم. بیاییم از این آرامی بواسطه ایمان به خدایی که آنرا برای ما تضمین کرده است، بهره‌مند شویم. خدای محبت و سلامتی همواره با ما خواهد بود.


🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
💡#مختصر_مفید
👨‍🏫 همراه با شبان #نیما_علیزاده
🔗رسیدن به شناخت

❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐
www.mokashefeh.com
📻
radio.mokashefeh.com

🆔
@otaghemokashefeh
#مزمور

❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐
www.mokashefeh.com
📻
radio.mokashefeh.com

🆔
@otaghemokashefeh
مزمور
@otaghemokashefeh اتاق مکاشفه
📜#مزامیر زیبا هستند و برای ما حرف‌ها دارند:

(مزمو
ر۱42)
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐
www.mokashefeh.com
📻
radio.mokashefeh.com

🆔
@otaghemokashefeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
🛐 #وعده_روزانه

💢 دوم تیموتائوس فصل ۲
۱۹ اما، شالوده مستحکمی که خدا نهاده متزلزل نخواهد شد و این کلمات بر آن نقش شده است: «خداوند متعلقان خود را می‌شناسد» و «هر که نام خداوند را به زبان آورد، شرارت را ترک کند».


وقتی مشکلات و سختی بر شما هجوم می‌آورد هرگز دچار ترس و هراس نشوید، زیرا قدرت عظیمی در کنار شما ایستاده است. وقتی آشوبهای زندگی طناب خود را دور گردن شما تنگ و تنگتر می‌کند، شهامت و امید خود را از دست ندهید؛ زیرا نهرهای آب حیات از بطنهای شما جاریست. مضطرب نشوید؛ نگران نشوید؛ چون خداوند به تمامی از مشکلات شما آگاه است. او بر فرزندانش خشم نخواهد گرفت و از آنها در مقابل دشمن ایشان یعنی شیطان حفاظت خواهد کرد. او به برطرف کردن نیاز آنها وفادار و امین، و مرهم زخمهای ایشان خواهد بود. ما که ایمان آورده و راه شرارت را ترک کرده‌ایم، در رحمت و آرامش و محبت پدرانه او که فرزندانش را احاطه کرده است در امنیت کامل خواهیم بود.


🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
#مطالعه_روزانه_کتاب_مقدس

🔷 دوم سموئیل ۱۲ : ۱ _ ۳۱

🔶انجیل یوحنا ۱۶ : ۱ _ ۳۳
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
Audio
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh
Audio
❤️با ما همراه باشید در اتاق مکاشفه

💯از وب‌سایت‌های ما بازدید کنید 👇🏻👇🏻

🌐 www.mokashefeh.com
📻 radio.mokashefeh.com

🆔 @otaghemokashefeh