Opinion.vn (RIP.vn)
2 subscribers
40 links
TinKhan.com channel
Download Telegram
123.Penalty.vn - Luận tội Name.ename.vn về hành vi gian lận giải thưởng name.Engineer.Prize.vn.

Hãy gửi bằng chứng và ý kiến của bạn về việc luận tội thành viên này bằng cách comment. Ý kiến của bạn là căn cứ để Penalty.vn ra phán quyết kỷ luật thành viên này
123.LoiBan.com - Hãy để lại lời bàn về dự thảo luật đất đai sắp ban hành
123.election.vn - Bầu cử Amin1.Engineer.vn
Anonymous Poll
50%
Nam.UAH.Engineer.vn
50%
Name.ename.vn
YourName.RIP.vn - Hãy gửi lời tiễn biệt và đăng ảnh về thành viên YourName.Ename.vn bằng cách comment
Giới thiệu về tham luận.
Vui lòng xem chi tiết tại yourname.ename.vn/12
Trường ĐH Kiến trúc TP HCM UAH.edu.vn có xứng đáng được danh hiệu Trường có chất lượng giáo dục tốt UAH.quality.edu.vn không?
Hãy bỏ phiếu bầu chọn để ủng hộ hoặc phản đối trong comment
Forwarded from C.LờiBàn.com
Hôm nay miễn phí 100% cho những người có tên THANH đăng ký tạo Ename.vn tại register.Ename.vn
Channel name was changed to «Opinion.vn / Caokien.vn»
Channel name was changed to «Caokien.vn / Opinion.vn»
Channel name was changed to «Caokien.vn / opinion.vn»
Channel name was changed to «opinion.vn / CaoKiến.com»
Channel name was changed to «opinion.vn / CaoKiến.vn»
Channel name was changed to «opinion.vn / CaoKien.com»
Channel name was changed to «opinion.vn»
Channel name was changed to «(Sẽ lấy) c.TinKhan.com»
Channel name was changed to «Opinion.vn (bỏ)»
Channel name was changed to «Opinion.vn (RIP.vn)»