روزی با دانشگاه تهران
767 members
205 photos
9 videos
2 files
16 links
برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران (دبیر ستاد برگزاری) با ایدی زیر تماس بگیرید.
@mazare_95
Download Telegram
to view and join the conversation
روزي با دانشگاه تهران، پرديس دانشكده‌هاي فني
روزي با دانشگاه تهران، پرديس علوم
براي اعلام نظرات ارزشمند خود در خصوص برنامه روزي با دانشگاه به لينك https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=7043 مراجعه فرماييد.
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
روزي با دانشگاه تهران، هفتم مرداد ماه
روزي با دانشگاه تهران، دانشكده دامپزشكي
روزي با دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيا
روزي با دانشگاه تهران، دانشكده جغرافيا
روزی با دانشگاه تهران
#سردر اصلی دانشگاه
روزی با دانشگاه تهران
#پردیس علوم
روزي با دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي
روزي با دانشگاه تهران، دانشكده حقوق و علوم سياسي
روزي با دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
روزي با دانشگاه تهران، كتابخانه مركزي و مركز اسناد
روزی با دانشگاه تهران
#پردیس فارابی
روزی با دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
روزی با دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
براي اعلام نظرات ارزشمند خود در خصوص برنامه روزي با دانشگاه به لينك https://cultural.ut.ac.ir/?page_id=7043 مراجعه فرماييد.
«روزی با دانشگاه تهران»؛ بازدید هزاران دانش‌آموز از دانشگاه نخبگان
مشاهده خیر در:
http://ut.ac.ir/fa/news/8918
روزی با دانشگاه
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
اطلاعات بیشتر، ثبت نام و ارسال مقاله از سامانه https://ethics.ut.ac.ir/