کانال رسمی اطلاع رسانی تعاونی مسکن فراگستر امید یاران ۲۷
163 subscribers
777 photos
15 videos
7 links
Download Telegram
📸گزارش تصویری :

🏗 ادامه اجرای کاشی کاری بدنه سرویس های بهداشتی و حمام (تا طبقه بیستم و سوم ) در پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .


📅 مهر ماه ۱۴۰۱ .👇
📸گزارش تصویری :

🏗 ادامه عملیات اجرای سقف های کاذب واحدها (تا طبقه شانزدهم) پروژه مسکونی شهید همدانی ( مروارید۱ ) .


📅 مهر ماه ۱۴۰۱ .👇