مسابقات سراسری ریخته گری
114 members
126 photos
8 videos
14 files
39 links
🔷🔸هشتمین دوره مسابقات سراسری ریخته گری ایران🔸🔷


🔷 9 و 10 مهر ماه 1398
🔶 دانشگاه شهرکرد 🍀

🔹Website: Nsfc.iromes.ir
🔸Telegram Channel: @Nsfc_iromes
🔹Telegram Account: @NSFC_S
🔸Instagram: Nsfc_iromes
🔹Tel & Fax : 03832321634
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from NSFC2019 PHOTOS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تیزر اختتامیه مسابقه(کیفیت بالا)
Forwarded from NSFC2019 PHOTOS
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
تیزر اختتامیه مسابقه(کیفیت پایین)