دارالصّادق (نقد فلسفه و عرفان)
801 members
593 photos
26 videos
33 files
126 links
ارتباط با مدیر
@daralsadegh
وب سایت موسسه دارالصادق اصفهان
www.daralsadegh.ir
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
به مناسبت درگذشت استاد شجریان
استاد شجریان می گوید:
مولوی را امامزاده نکنید و از او چهره مذهبی نسازید. او اصلا در این باورها سِیر نمی کرد. او معتقد بود قادرِ متعال خودِ انسان است! مولوی برای ابطال خطوط مذهبی و خط کشی و تفکیک ایمان و کفر تلاش کرد.
شجریان، مولوی را به درستی شناخته و معرفی می کند اما... @nooralsadegh
Forwarded from حسینیه اصفهانیها در کربلا (موسسه دارالصادق علیه السلام 09361183431)