کلیسای تثلیثی فارسی زبانان نیوکاسل
13 subscribers
118 photos
2 videos
1 file
2 links
Download Telegram
سال نو خورشیدی را به تک تک شما عزیزان شاد باش می گوییم.
امیدواریم سال پیش رو برای شما سالی مملو از نیکویی خداوند و سلامتی باشد و همچنین سالی پر از مکاشفات تازه در خداوند داشته باشید و در او و محبت وی رشد کنید.
فیض و سلامتی خداوند با شما
کلیسای تثلیثی فارسی زبانان نیوکاسل
اگرچه پروانه ها  در کتاب مقدس به صراحت ذکر نشده است ، اما  چرخه حیات آنها تصویری زیبایی  از  قیام عیسی مسیح در زندگی ما مسیحیان می تواند باشد. کتاب مقدس می گوید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است؛ چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.(دوم قرنتیان۱۷:۵)

همان خدایی که کرم ابریشم  را به یک پروانه تبدیل می کند ، ما گناهکاران را به مقدسین تبدیل می کند. مرگ ، دفن و زنده شدن عیسی مسیح  با  دگردیسی یک کرم ابریشم  هنگام خروج از پیله خود برای تبدیل شدن به یک پروانه ،  میتواند با هم مقایسه  شود. همانطور که بدن مجروح و بی جان خداوند از صلیب پایین آورده شد و در یک مقبره قرار گرفت و بعد از سه روز از مردگان قیام کرد. همانطور یک کرم ابریشم وقتی  در پیله داخل میشود و پس از مدتی که  سپری میشود او به موجودی یک  جدید به نام پروانه تبدیل میشود.

نکته جالب این هست که  ، پروانه ها پس از بیرون آمدن از پیله ، جهان را از نقطه نمای جدید و مرتفع تجربه می کنند و آزادانه پرواز  میکنند .  همینطور ما مسیحیان با دریافت تولد دوباره در مسیح باید یک جهانبینی نو و تازه ای نسبت به جهان اطرافمان داشته باشیم و از گذشته گناه آلود که در گذشته داشتیم  آزاد شویم  .

  پروانه هیچ وقت دوباره به کرم  ابریشم تبدیل نخواهد شد، بلکه تا ابد او پروانه باقی خواهد ماند  ،ما مسیحیان  هم  با خلقت تازه ای که در مسیح دریافت کرده ایم ،نباید به انسانیت کهنه که قبلا داشتیم برگردیم و در  خداوند تا به ابد با این هویت نو که از او دریافت کرده ایم زندگی کنیم  و فرزند خدا بمانیم . 
پس چونکه در موت او تعمید یافتیم، با او دفن شدیم تا آنکه به همین قسمی که مسیح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نیز در تازگی حیات رفتار نماییم.( رومیان۴:۶)
قیام خداوند مان عیسی مسیح  بر همه شما فرزندان خدا مبارک🌷🦋 
اعمال رسولان باب ۲
۱ و چون روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند.  ۲ که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت.  ۳ و زبانه‌‌‌های منقسم شده، مثل زبانه‌‌‌های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت.  ۴ و همه از روح‌القدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند. 

پنطیکاست روز پری از خداوند روح القدوس بر ایماندران و روز تولد کلیسا بر تک تک شما عزیزان مبارک باد.
کلیسای تثلیثی فارسی زبانان نیوکاسل
کریسمس تجسم خداوندمان عیسی مسیح را بر تک تک شما عزیزان تبریک و شاد باش می گوییم .
فیض ،آرامی و سلامتی خداوند با شما

کلیسای تثلیثی فارسی زبانان نیوکاسل
سال نو میلادی رو به شما عزیزان تبریک عرض میکنم و امیداوریم سالی پر از برکت، شادی و نیکویی خداوند را تجربه کنید.

کلیسای تثلیثی فارسی زبانان نیوکاسل
براستی که او از مردگان برخاست.
قیام خداوند عیسی مسیح بر تک تک شما مبارک.🌹🌺🌸

کلیسای تثلیثی فارسی زبانان نیوکاسل