គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត
1.94K subscribers
2.53K photos
1 video
1 file
704 links
ចែករំលែកព័ត៌មាន ពី គ.ជ.ប
Download Telegram
ឯកឧត្ដម ទេព នីថា អគ្គលេខាធិការ គ.ជ.ប ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គ.ជ.ប ពិភាក្សាលើគម្រោងផែនការថវិកា ឆ្នាំ២០២៣ របស់ គ.ជ.ប នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២២ នៅទីស្ដីការ គ.ជ.ប ។
សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្រ្ត នីតិកាលទី៧ ឆ្នាំ២០២៣
គេហទំព័រ គ.ជ.ប www.nec.gov.kh
ប្រតិទិននៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២
គេហទំព័រ គ.ជ.ប www.nec.gov.kh
ឯកឧត្ដម នុត សុខុម អនុប្រធាន គ.ជ.ប អញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីបើកសន្និបាតបូកសរុបការងារបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឈមណ្ឌលមង្គលសេដ្ឋាច័ន្ទ នៅខេត្តព្រះសីហនុ នៅព្រឹកថ្ងៃទី៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២