NDO.lg,ua
12 subscribers
286 links
Інформаційна платформа громадськості Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської областей
Download Telegram
Спеціально для українських ВУЗів підготовлено відео українською мовою із слайдами про програму фінан

https://ndo.lg.ua/look/20-spetsialno-dlya-ukrayinskykh-vuziv-pidhotovleno-video-ukrayinskoyu-movoyu-iz-slaydamy-pro-prohram.html