گروه تولیدی نایلکس چترروز
1.02K subscribers
6 photos
2 files
411 links
🔴 به باشگاه مشتریان گروه تولیدی چترروز خوش آمدید🔴
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو شفاف
09126266983 02155224197
نشانی : تهران .باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز ۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
کانال در برنامه سروش👇
https://sapp.ir/naylexch
Download Telegram
to view and join the conversation
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
سه شنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۴۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
چهار شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۴۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
پنج شنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
اصلاحیه ۱۳۴۰۰ تومان
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
دوشنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۵۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
سه شنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۵۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
چهار شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۴۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۴۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۴۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
یکشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۴۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
دوشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
چهار شنبه ۲ مرداد ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
پنج شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۲۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
تولید کننده انواع نایلکس دسته دار و نانی مواد نو تعداد بالا
قیمت امروز طبق قیمت مواد پتروشیمی
شنبه ۵ مرداد ۱۳۹۸
قیمت ۱۳۳۰۰ تومان در کیلو‌
تلفن تماس 👇
🔴۰۹۱۲۶۲۶۶۹۸۳ ۰۲۱۵۵۲۲۴۱۹۷ 🔴
آدرس تهران باقرشهر مجتمع تجریشی فاز یک البرز۹ پلاک ۳
www.naylexch.com
از سایت ما دیدن فرمایید .‌‌
کانال ما در برنامه سروش 👇
https://sapp.ir/naylexch
کانال را به همکاران خود معرفی کنید.
انواع سفارشات جهت ارسال به شهرهای کشور پذیرفته میشود.
🛑مشتریان با خرید هفته ای یک تن به بالا شامل تخفیف پلکانی میشوند🛑
با عرض پوزش بنا به صلاحدید مجموعه فعلا فعالیت کانال به حالت تعلیق در می آید .
تصمیم بر این شده که نمایندگان ما در شهر های مختلف تخفیف های خاص و ویژه ای را دریافت کننده که وجود قیمت در کانال مانع آن میشد.
جهت گرفتن قیمت می توانید با شماره تماس های
09126266983
02155224197
تماس حاصل فرمایید .
با تشکر گروه تولیدی چترروز
برخی اطلاع رسانی ها از طریق این کانال انجام خواهد شد .
در کانال بمانید .
پیج اینستاگرم ما فعال است .
لطفا پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید.
https://www.instagram.com/naylexch/

یا کلمه
نایلکس چترروز
را در جستجو اینستاگرام بنوسید.
پست ها و استوری های ما را دنبال کنید.
ممنون از شما