Nayeb Restaurant
143 subscribers
140 photos
3 videos
Download Telegram
to view and join the conversation
‎همیشه به صدای قلبت گوش کن
‎بخصوص وقتی که کباب بخواد
رستوران نایب وزرا
‎وزرا، كوچه يازدهم
‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‏ http://www.nayeb.com
مادر نوشته می شود فرشته خوانده می شود
رستوران نایب وزرا
‎وزرا، كوچه يازدهم
‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‏ http://www.nayeb.com
دلبر هفته...
رستوران نایب وزرا
‎وزرا، كوچه يازدهم
‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‏ http://www.nayeb.com
حس خوب ...
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
از ۲چیز نمیشه گذشت
۱. غذای خوب
۲. غذای خوب با دوستان خوب
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
گاهی وقتا لغزش بد نیست
مخصوصا به سمت غذاهای خوشمزه
رستوران نایب وزرا
‎وزرا، كوچه يازدهم
‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‏ http://www.nayeb.com
به عکس بسنده نکنید خودتون رو به یک وعده ی بی نظیر دعوت کنید
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
پشت اين درب دنياييى متفاوت در انتظار شماست
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
از خداوند آرزوهای خوبی را برایتان میخواهیم،که جز در خاطر خدا، در باور هیچ کس نمی گنجد
سال نو مبارک🌹🌹
رستوران نایب وزرا
‎وزرا، كوچه يازدهم
‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‏ http://www.nayeb.com
لذت و دیگر هیچ...
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
بعضی لحظات رو باید قاب گرفت و در نزدیک ترین دیوار آویخت...
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
پدر اولين قهرمان پسر
اولين عشق دختر
روز پدر بزرگترين حامى دنيا مبارك
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet
وقتی این غذا جلوی آدم باشه هیچ چیز نمیتونه ناراحتش کنه
حتی غروب سیزده به در
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet

باقالی پلو یا کباب؟
مسئله این است!
رستوران نایب وزرا
وزرا، كوچه يازدهم
تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‏ http://www.nayeb.com
خوشبختی در همین لحظات باهم بودن شکل می‌گیره، با درک ما از هم دیگه
رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet

سکوت میکنم
خودتون امتحانش کنید
‌‎رستوران نایب وزرا
‌‎وزرا، كوچه يازدهم
‌‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‌‏ http://www.nayeb.com

زندگی کوتاه تر از اونه که بهترین غذاهارو نخوریم رستوران فرنگى نایب
‌‎خيابان وزرا, كوچه سوم
‌‎تلفن تماس :٨٨٧٠٧١٧١
Nayeb international restaurant
www.nayeb.com/beffet

فیله کباب پرطرفدار نایب
‌‎رستوران نایب وزرا
‌‎وزرا، كوچه يازدهم
‌‎تلفن رزرو: ٨٨٧٠٧٢٧٢
‌‌‏ http://www.nayeb.com

نايب الهيه سفارشات شما را در
شمال شهر با استانداردها و كيفيت
نايب وزرا،در بسته بندى مناسب و در اسرع وقت ارسال مينمايد
رستوران نایب وزرا
تلفن تماس:۲۶۲۰۰۲۰۰