نهالستان میرنیا
353 subscribers
493 photos
13 videos
2 files
138 links
نهالستان میرنیا دارای محصولات متنوعی از قبیل انواع نهال مرکبات، سیاه ریشه، گل ،درخت تزینی و نهال های کمیاب، بذر میباشد.
Www.nahalestanmirnia.ir
@nahalestan_mirnia
ارتباط با مدیریت:
@nahalestanmirnia
شماره تماس:۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳
#فروش_نهال#نهالستان #نهال_میرنیا
Download Telegram
to view and join the conversation
🌱نهال لیموترش خوشه ای در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱نهال کمیاب بیوتی بری امریکایی در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱نهال زینتی و معطر جاکاراندا در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱نهال کمیاب سماق آمریکایی در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱نهال ازگیل شب یلدا در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🌱گردو امریکایی پکان در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱میوه چایوت در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱گل بسیار زیبا نیفوفیا در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱گل بسیار زیبا سسبان قرمز در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱نهال ژینکو در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱فروش میوه سلطان مرکبات در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱فروش پالونیا فورتی و شن تونگ در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱فروش زالزالک قرمز در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia
🌱فروش نهال بلوبری در نهالستان میرنیا
🚛 فروش و ارسال نهال و بذر به سراسر کشور🚛


۰۹۱۱۲۵۳۰۴۸۳

ارتباط از طریق تلگرام👇
🆔@nahalestanmirnia
کانال تلگرام:
👉@Nahalestan_mirnia👈
اینستاگرام👇
Instagram.com\nahalestan_mirnia