سیستم های حفاظتی ایران
2.05K subscribers
921 photos
30 videos
26 files
1.07K links
@mscogroup
ارتباط با ادمین
@mscogroup_Admin
Download Telegram
ام. اس. کو


چشمـی بـا سیـم
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ام. اس. کو


دتکتـور ترکیبـی دود و حرارت
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


فـروش ویـژه
باطـری 6 ولت 5 آمپــر
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


فـروش ویـژه
باطـری 6 ولت 9 آمپــر
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


ریموت دیـپ سوئیچ
فرکانس 433
فلزی درجـه 1
وارداتـی
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
پیشاپیش عیدغدیرمبارک باد.
ام. اس. کو


چشمی DSC3
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


سیسـتم اعلام سرقـت
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


باطـری 4/5
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


دوربیـن آینـه ای
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


آژیــر پیـزو
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


رک RACK
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو


فلاشر زنون
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فرا رسیـدن ایام سوگواری اباعبدالله حسین (ع) تسلیت باد.
ام. اس. کو.
ام. اس. کو

آژیــر تک صـدا
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو

بیم خطی درمتراژ های مختلف
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام. اس. کو

کابل ترکیبی کواکسیـال RG59+DC2*0/5
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام.اس.کو


کابل CAT6 نگزنس UTP
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
ام.اس.کو


باطری 27A
تلگرام https://t.me/mscogroup


اینستاگرام msco_group
☎️ 02188807071 خط ثابت


📞 09121099721 مجیدمظفری (مدیریت)


📞09199905316 (کارشناس فروش)


📞09197110608 خانم منفرد (کارشناس فروش)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی را خدمت شما دوستان عزادار تسلیت عرض مینماییم.
ام. اس. کو