مجموعه آقای شترمرغ
5 members
1 photo
عرضه تولیدات و مشتقات صنعت شترمرغ:
جوجه
مولد
پرواری
گوشت
چرم
پر

📲 mobile : 09120677054
💯 ADMIN : @mrostrich10
Download Telegram
to view and join the conversation
جوجه کشی.
شتر مرغ ماده معمولاً بين ساعت 4 تا 7 بعدازظهر تخمگذاری می‌كند. بلافاصله بعد از تخم گذاری بايستی تخم ها توسط كارگر جمع آوری شده و به محل جوجه كشی منتقل شوند. دوران جوجه كشی 42 روز می باشد. درجه حرارت دستگاه جوجه كشی 3/36 درجه سانتی گراد و رطوبت در حدود 20 تا 25 درصد است. وزن تخم به طور متوسط در حدود 5/1 كيلوگرم بوده و در پايان دوران جوجه كشی بايستی در حدود 13 تا 15 درصد از وزن تخم كاهش پيدا كند. در غير اينصورت ممكن است مشكلاتی در جوجه در آوری ايجاد گردد. معمولاً تخم ها به مدت يك هفته جمع آوری و در درجه حرارت و رطوبت مناسب نگهداری شده و سپس تخم های بی نطفه از دستگاه خارج می گردند. در روز سی و هشتم تخم ها به هچر منتقل شده و تا زمان خروج از تخم در دستگاه باقی می مانند. بهتر است جهت خشك شدن و فعاليت نسبی پرنده، به او اجازه داد تا به مدت 6 تا 12 ساعت در دستگاه هچر باقی بماند و سپس خارج گردد. بهداشت دستگاه و سالن جوجه كشی بسيار مهم بوده و بايستی حتی الامكان از ورود افراد متفرقه به محيط جوجه كشی خودداری شود. جوجه ها به هنگام تولد وزنی در حدود 700 تا 1000 گرم دارند. بند ناف توسط آيودين ضدعفونی می‌گردد. كف بينی های هچری نيز بايد اصطكاك كافی داشته باشند تا از بازشدن پاها درجوجه جلوگيری به عمل آيد. چنانچه جوجه نتواند از تخم خارج شود بايستی به جوجه كمك شود. اين امر نياز به كسب تجربه كافی داشته و هر گونه مداخله عجولانه سبب نتايج منفی در هچ خواهد شد.

جوجه‌کشي
طبيعي:
اگر چه جوجه‌کشي به صورت طبيعي آسانتر است ولي به همان نسبت سودآوري کمتري دارد چون شترمرغ در هنگام خوابيدن روي تخم و نگهداري جوجه تخمگذاري نمي‌کند. براي کرچ شدن شترمرغ حداقل 5 تخم لازم است والا پرنده به تخمگذاري ادامه مي‌دهد. تعداد تخمي که جفت مولد مي‌توانند تفريخ کنند حدود 20 عدد است.
مصنوعي:
مقدمات:
_ جمع‌آوري تخمها؛ هرروز ترجيحا صبح زود يا غروب.
_ ضدعفوني تخمها؛ به دو روش شستن(5 گرم virkon-s در 1 ليتر آب ولرم براي شستشو يا در نيم ليتر براي افشانه تخمها و دستگاه. ( آب سرد موجب مَکش ميکروبها به داخل تخم مي‌شود) يا گازدادن (80 گرم پرمنگنات پتاسيم و 130ميلي‌ليتر محلول 4 درصد فرمالين براي 3 مترمکعب دستگاه)
_ نگهداري تخمها؛ که نبايد بيش از 1 هفته طول بکشد بايد در دمايي بين 15 تا 20 و رطوبتي بين 75 تا 80 درصد باشد. تخمها به صورت عمودي و با روزي 1 بار چرخش نگهداري مي شوند. بعد از حمل و نقل طولاني بايد حداقل 12 ساعت بي‌حرکت بماند.
_ گرم کردن تخمها؛ قبل از گذاردن در دستگاه بايد 12 ساعت در اتاق 25 درجه گرم شوند.
دستگاه:
_ دما؛ 36 درجه با نوسان حداکثر 5/0 (حتي نوسان 1 تا 5/1 درجه منجر به 50درصد تلفات مي‌گردد).
_ رطوبت؛ بين 26 تا 34 درصد.
_ کيسه زرده؛ اگر پايين باشد جنين از بين مي‌رود.(محل کيسه با چراغ مشخص و با مداد علامتگذاري شود).
_ وضعيت تخمها؛ بر اساس روشهاي استاندارد
_ چرخاندن تخمها؛ اگر دستگاه خودکار نيست 3 بار در شبانه روز.
_ جريان هوا؛ 50 ليتر در ساعت براي هر تخم.(افزايش گازکربنيک خطرناکتر از کاهش دماست لذا هنگام قطع برق يا نقص هواکش بايد درها را نيمه باز گذارد).
_ هچر؛ يک واحد کامل جوجه‌کشي به جز اتاقهاي شستشو، نگهداري و گرم‌کننده تخم، ستر و جوجه‌کشي بايد مجهز به هچر براي سلامت کامل جوجه‌ها باشد.
#آموزش

🌟@mrostrichmarket
💯 حمل شترمرغ:

براي حمل شتر مرغ از کاميون هاي اتاق دار با سقف استفاده ميشود به صورتي که سر پرنده نيز داخل قرار گيرد و امکان ديدن بيرون را نداشته باشد.براي حمل جوجه ها نيز تا سن يک ماهگي ميتوان از وانت نيسان با پوشش چادر استفاده کرد.
چادر ماشين بايد به صورتي باشد که پرنده ها از بيرون ديده نشوند ولي هوا به اندازه کافي در کف کاميون در جريان باشد.زيرا به خاطر استرس فراوان،جوجه ها ادرار کرده و در صورت نداشتن تهويه مناسب و طولاني بودن مسير دچار گاز گرفتگي ميشوند و تلفات ناشي از خفگي خواهند داشت.
کف ماشين بهتر است چوبي باشد.ولي اگر کف کاميون فلزي بود حتما زير پاي پرنده هارو موکت يا خاک يا ماسه پهن کنيد زيرا به خاطر ليز بودن کف ماشين ممکن است شکستگي پا يا کتف داشته باشيد.
نکته ديگر که در حمل بايد دقت شود، تعداد پرنده است.اگر تعداد بيش از حد باشد تلفات جدي خواهد داشت.در نظر بگيريد هرچه قدر  که کف کاميون بزرگتر باشد باز پرنده ها در يک گوشه از کاميون تجمع ميکنند و در صورت ترمز يا چرخش ممکن است روي هم ريخته و تلفات بدهند. پس نميتوان با انتخاب ماشين بزرگتر پرنده بيشتر حمل کرد. براي همين معمولا از خاور يا ايسوزو براي حمل پرنده هاي بزرگ و وانت نيسان براي جوجه  استفاده ميشود. پس دقت کنيد اگر ماشين با کفي بزرگ تر انتخاب کرديد باز امکان بار زدن تعداد بيشتر پرنده وجود ندارد.مگر اين که با قفسه هايي فضاي داخلي کاميون را تقسيم کنيد.با تقسيم کردن فضا ،همه پرنده ها در يک محل تجمع نميکنند و در نقاط مختلف پراکنده ميشوند

اگر داخل ماشين تقسيم نشد، براي حمل جوجه يک ماهه بيشتر از 40عدد داخل نيسان نزنيد.همچنين حداکثر تعداد مولد داخل کاميون 8عدد است.و حداکثر پرنده پروار کشتاري داخل کاميون 12عدد.دقت کنيد داخل ماشين قسمت نوک تيز و يا برنده نداشته باشد.براي حمل پرنده بهتر است که  ،روز بارگيري و حمل به پرنده غذا ندهيد.و بعد از رسيدن به مقصد نيز تا 6ساعت غذا در اختيار پرنده قرار نگيرد.به طور کلي غذا خوردن در زمان استرس امکان انترتوکسمي و بيماري هاي گوارشي را افزايش ميدهد.بعد از رسيدن به مقصد بايد آب در اختيار پرنده قرار گيرد و در آب پودر ويتامين سي و الکتروليت بريزيد و اين کار را تا سه رو ادامه دهيد تا استرس ناشي از جابجايي زودتر تمام شود.براي بارگيري احتياط شود زيرا ممکن است پرنده به خود و يا به کارگران آسيب بزند.براي بارگيري پرنده هاي بزرگ نياز است يک خاک ريز ايجاد کنيد تا زماني که کاميون پشت آن توقف ميکند ارتفاع کف کاميون با خاک ريز يکي باشد.براي گرفتن و بردن پرنده ها حتما دو نفر نياز است.يک نفر پشت گردن را گرفته و از جلو ميکشد و ديگري از پشت پرنده را هل ميدهد.اگر پرنده ها براي بالا رفتن به ماشين مقاومت کردند،از چشم بند يا کلاه استفاده کنيد.پرنده هاي بالغ وقتي جايي را نميبينند آرام تر ميشوند و کنترل آن ها راحت تر است.
⭕️ نکته بسيار مهم اين است که براي حمل سعي کنيد پرنده هاي يک سايز را هم زمان بار بزنيد.زيرا آن ها که کوچکتر هستند و جثه ضعيف تر دارند در معرض آسيب ديدن هستند پس به هيچ وجه پرنده ها با جثه متفاوت را هم زمان و در يک کاميون حمل نکنيد. اگر بعد از رسيدن به مقصد و تخليه پرنده ها متوجه شديد که کتف پرنده اي دچار شکستگي شده ميتوانيد بال را بر روي بدن چسبانده و آن را به وسيله باند ببنديد.در اکثر مواقع خوب ميشود.اگر در رفتگي در مفاصل پا بود نيز ميتواند بهبود يابد ولي در صورت شکستگي پا بهتر است پرنده را سر ببريد تا حداقل از گوشت آن بتوان استفاده کرد زيرا بهبودي پا در اثر شکستگي ممکن نيست.به طور کلي حمل پرنده ها در شب که تاريک است بهتر است.ولي بارگيري و تخليه بهتر است در روز انجام گيرد.
#آموزش

🌟@mrostrichmarket
📣 قیمت روز #جوجه_شترمرغ در سال ٩٨

جوجه یک روزه

جوجه هچری

جوجه ١۵ روزه

جوجه یک ماهه

جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید:
📱 09120677054
🌟 @mrostrichmarket
📛بیماری یبوست در شتر مرغ و نحوه پیشگیری از آن:

1️⃣قسمت_اول:


🔴شترمرغ
این پرنده همه چیز خوار بوده ودر مناطق خشک و کم آب براحتی زیست می کند . از لحاظ پایداری در برابر شرایط نامساعد طبیعی در مقابل کمبود آب و غذا شبیه شترو از لحاظ ظاهری شبیه پرندگان است. در حال حاضر می توان شتر مرغ را به عنوان دام آینده در بسیاری از مناطق معرفی کرد . شتر مرغ ها به کنجکاوی و بویژه علاقمندی به اجسام درخشنده و رنگی مشهور هستند از اینرو ممکن است اجسام خارجی توسط آنها بلع و زمینه لازم برای بروز بیماری یبوست ( انباشتگی ) را فراهم کند . بنابر این عوامل موثر در سلامتی و بهداشت این پرندگان یکی از جنبه های بسیار مهم این نوع پرورش می باشد .یبوست بیماری ست که اغلب بطور مکرر مشکلاتی را در رشد جوجه ها بوجود می آورد .

در حال حاضر دو نوع از یبوست شناسایی شده است :

1️⃣یبوست حاد یا یبوستی که شتر مرغ اخیرا کسب کرده که با علائم شدید و در زمان کوتاه یعنی بین 12 تا 24 ساعت بروز پیدا می کند .
2️⃣دومین نوع آن یبوست مزمن یا نوع دراز مدت آن است .

بطور معمول یبوست حاد از شترمرغ هایی که مقدار بسیار زیادی از مواد غیر خوراکی مصرف می کنند نتیجه می شود که این تیپ آن می تواند از مصرف بیش از اندازه شن ، خاک ، سنگریزه ، علف های زبر و از این قبیل مواد حاصل گردد .

انسداد حاد منجر به کولیک و سر انجام مرگ پرنده را در بردارد . معمولا انباشتگی پیش معده بصورت جزئی مانع عبورمواد بطور کامل می شود که این عامل می تواند مسبب بروز نوع مزمن آن باشد .چنین پرنده هایی معمولا وزن نرمالی بدست نخواهند آورد ودر ظاهر غالبا دچار سوء تغذیه شده و گرایش به بلع مواد غیر خوراکی دارند .

نوع خوراک ، فاکتور های استرس ، عوامل محیطی و … را می توان از فاکتور های مهم بروز یبوست در صنعت پرورش شتر مرغ دانست.
2️⃣قسمت_دوم:

💊پیشگیری و درمان یبوست :

در پیشگیری از بروز این بیماری توجه به استرس های ناشی از انتقال و تغییر محل ودست یابی به مواد خارجی بسیار حائز اهمیت است .

ساده ترین روش روغنی کردن یا ایجاد لغزش راه دهان است که روغن های گیاهی قادر به کمک تجزیه مقداری از این مواد است که شتر مرغ ها مجددا به یک جیره غذایی نرمال دست خواهند یافت .زمانی که امر تشخیص به سهولت امکان پذیرد مداخله جراحی می تواند خیلی موثر واقع شود که پس از باز کردن پیش معده می توان پیش معده و سنگدان را تمییز کرد . خوراندن داروی روغنی نمک اپسوم ( سولفات منیزیم ) در آب به مقدار ¼ قاشق چایخوری برای جوجه های شتر مرغ تا 2 قاشق سوپ خوری برای یک شتر مرغ بالغ پیشنهاد شود .
از اصول های دیگر درمان می توان موارد زیر را نام برد : ‍
1️⃣ در اختیار قرار دادن پارافین طبی ، سولفات باریم و لاکتوز بطریقه خوراکی
2️⃣ دسترسی آزاد و آسان به غذا جهت ممانعت تحریک پرنده به خوردن اشیاء خارجی
3️⃣دور کردن اشیاء خارجی از بستر و جایگاه نگهداری

#آموزش

🌟@mrostrichmarket
📣 عرضه انواع دان #جوجه_شترمرغ

جوجه یک روزه

جوجه هچری

جوجه ١۵ روزه

جوجه یک ماهه

جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید:
📱 09120677054
🌟 @mrostrichmarket
📣 فروش عمده #چرم_شترمرغ

تنوع رنگ

بالاترین کیفیت

قیمت مناسب

جهت اطلاع از قیمت با ما تماس بگیرید:
📱 09120677054
🌟 @mrostrichmarket