MonitorHYIP.Biz - Channel
1.43K members
14 photos
2 files
70 links
Monitor HYIP - HYIP Investment. Make your money online.💲💲💲💲💲💲💲 https://t.me/monitorhyipbiz
Download Telegram
to view and join the conversation
Paid instantly 👍
The amount of 3 USD has been deposited to your account. Accounts: U18684477->U18. Memo: API Payment. Withdraw from ULTRABIT INVESTMENT.. Date: 04:42 09.03.19. Batch: 249941310.
https://ultrabit.cc/?ref=zizou
📁 Name: SmartFounds
🗓 Started: 2019-03-08
📊 Investment Plans: 2.1% Daily for 15 days, 2.5% Daily for 30 days, 3.0% Daily for 60 days, 3.5% Daily for 100 days (Principal Back)
📥 Min deposit: $25
📤 Min payout: 0.10 USD. Bitcoin / Ethereum - 1.00 USD
💸 Payment: Manual
💰 Payment systems: PM, Payeer, BTC, ETH
🤝 Referral: 3 Levels: 8% - 3% - 2%
Status: Paying
👉Link : https://smartfounds.com/?ref=vinfast
👉Monitor: http://www.monitorhyip.biz/programs/smartfounds/
Payment today 👍❤️
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 05:46 10.03.19. Batch: 250073659.
Paid 👌🔥🔥🔥
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 04:22 11.03.19. Batch: 250195163

📁 Name: SmartFounds
🗓 Started: 2019-03-08
📊 Investment Plans: 2.1% Daily for 15 days, 2.5% Daily for 30 days, 3.0% Daily for 60 days, 3.5% Daily for 100 days (Principal Back)
📥 Min deposit: $25
📤 Min payout: 0.10 USD. Bitcoin / Ethereum - 1.00 USD
💸 Payment: Manual
💰 Payment systems: PM, Payeer, BTC, ETH
🤝 Referral: 3 Levels: 8% - 3% - 2%
Status: Paying
👉Link : https://smartfounds.com/?ref=vinfast
👉Monitor: http://www.monitorhyip.biz/programs/smartfounds/
Payment usual
Paid ❤️✈️✈️✈️
The amount of 2.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 06:36 16.03.19. Batch: 251058684.
The amount of 3.15 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U16. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 06:39 16.03.19. Batch: 251059266.
Forwarded from MonitorHYIP.Biz Support
Paid today. Thanks admin 👌👌👌
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18+. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 06:51 17.03.19. Batch: 251216454.

The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18+. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 06:55 17.03.19. Batch: 251216959.

The amount of 3.15 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18+. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 06:55 17.03.19. Batch: 251217131.
Paid usual. thanks admin 👍👍👍
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 05:39 19.03.19. Batch: 251556642.
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U19216542->U18. Memo: API Payment. Withdraw from smartfounds.com.. Date: 05:44 19.03.19. Batch: 251557331
📁 Name: Bet Tekk Limited
🗓 Started: 2019-03-24
📊 Investment Plans: 1.0% -1.4% - 2.1% Daily For 180 Calendar Days
📥 Min deposit: $10
📤 Min payout:
💰$1 for Perfect Money, Payeer, Nixmoney
💰$2.5 for Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Tether
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Tether, Nixmoney
🤝 Referral: 3 Levels: 7% - 3% - 1%
Status: Paying
👉Link : https://bettekk.com/ref/zizou
👉Monitor: http://www.monitorhyip.biz/programs/bet-tekk-limited/
Instantly Withdraw!
📁 Name: Bet Tekk Limited
🗓 Started: 2019-03-24
📊 Investment Plans: 1.0% -1.4% - 2.1% Daily For 180 Calendar Days
📥 Min deposit: $10
📤 Min payout:
💰$1 for Perfect Money, Payeer, Nixmoney
💰$2.5 for Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Tether
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Tether, Nixmoney
🤝 Referral: 3 Levels: 7% - 3% - 1%
Status: Paying
👉Link : https://bettekk.com/ref/zizou
👉Monitor: http://www.monitorhyip.biz/programs/bet-tekk-limited/
+ 1.98 USD
Date: 28.03.2019 08:50:21
ID: 764201978
Details: P1010333841 → P82971989
Amount: 1.98 USD
Comment: Withdraw to zizou from BetTekk.Com

+ 0.99 USD
Date: 28.03.2019 10:20:21
ID: 764244725
Details: P1010333841 → P82971989
Amount: 0.99 USD
Comment: Withdraw to zizou from BetTekk.Com
Forwarded from Crypto Dojo
Buy MATIC. Targets 348 - 368 - 387 - 415. SL 285
Forwarded from ANNAM CRYPTO CHANNEL
Việc Facebook chấp nhận và xây dựng cho mình đồng GlobalCoin để sử dụng cho nền tảng này là một tín hiệu tích cực cho thị trường Crypto cũng như công nghệ Blockchain.

Facebook sẽ mở đường cho Crypto tiếp cận với lượng người dùng khổng lồ của nó. Cơ hội nghề nghiệp nhiều hơn về Blockchain và kéo theo các công ty nhỏ lẻ tiếp bước.

Từ cấm cho đến mở cửa và cuối cùng là chấp nhận, đó là con đường mà Facebook đang tiên phong mở cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính tiếp cận với công nghệ Blockchain.

#annamcrypto #Facebook #GlobalCoin
Forwarded from VIP Leaks
$USDT đạt nguồn cung cao nhất mọi thời đại =))) Sau khi Bitfinex huy động được 1 tỷ đô token $LEO là đã ngờ ra được điều này. Đẩy giá BTC chăng?
BTC đang test cạnh trên của mô hình tam giác.Trường hợp phá được thì sẽ tiến thẳng lên 89xx(Khả năng này 70%).