MonitorHYIP.Biz - Channel
1.26K members
14 photos
2 files
76 links
Monitor HYIP - HYIP Investment. Make your money online.💲💲💲💲💲💲💲 https://t.me/monitorhyipbiz
Download Telegram
to view and join the conversation
📁 Name: Bet Tekk Limited
🗓 Started: 2019-03-24
📊 Investment Plans: 1.0% -1.4% - 2.1% Daily For 180 Calendar Days
📥 Min deposit: $10
📤 Min payout:
💰$1 for Perfect Money, Payeer, Nixmoney
💰$2.5 for Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Tether
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin, Tether, Nixmoney
🤝 Referral: 3 Levels: 7% - 3% - 1%
Status: Paying
👉Link : https://bettekk.com/ref/zizou
👉Monitor: http://www.monitorhyip.biz/programs/bet-tekk-limited/
+ 1.98 USD
Date: 28.03.2019 08:50:21
ID: 764201978
Details: P1010333841 → P82971989
Amount: 1.98 USD
Comment: Withdraw to zizou from BetTekk.Com

+ 0.99 USD
Date: 28.03.2019 10:20:21
ID: 764244725
Details: P1010333841 → P82971989
Amount: 0.99 USD
Comment: Withdraw to zizou from BetTekk.Com
Forwarded from Crypto Dojo
Buy MATIC. Targets 348 - 368 - 387 - 415. SL 285
Forwarded from ANNAM CRYPTO CHANNEL
Việc Facebook chấp nhận và xây dựng cho mình đồng GlobalCoin để sử dụng cho nền tảng này là một tín hiệu tích cực cho thị trường Crypto cũng như công nghệ Blockchain.

Facebook sẽ mở đường cho Crypto tiếp cận với lượng người dùng khổng lồ của nó. Cơ hội nghề nghiệp nhiều hơn về Blockchain và kéo theo các công ty nhỏ lẻ tiếp bước.

Từ cấm cho đến mở cửa và cuối cùng là chấp nhận, đó là con đường mà Facebook đang tiên phong mở cho các nhà đầu tư, tổ chức tài chính tiếp cận với công nghệ Blockchain.

#annamcrypto #Facebook #GlobalCoin
Forwarded from The Moon Crew
$USDT đạt nguồn cung cao nhất mọi thời đại =))) Sau khi Bitfinex huy động được 1 tỷ đô token $LEO là đã ngờ ra được điều này. Đẩy giá BTC chăng?
Forwarded from YOLO Trading
BTC đang test cạnh trên của mô hình tam giác.Trường hợp phá được thì sẽ tiến thẳng lên 89xx(Khả năng này 70%).
PAYING
1.80% Hourly Forever ,4% Hourly Profit For 40 Hours ,10% Hourly For 24 Hours,80% Daily For 3 Days ,1500% After 7 Days + Principal Back
Min/Max: $1 / No Limit
Referral: 5%
Withdrawal: Instant
RCB 500% $0.00/$0.00
Our Rating:
Users Rating:
Our Invetment: $50.00
Payout Ratio: 9%
Added: Jun 11th, 2019
Monitored: 0 days
Lifetime: 1 days
Last Payout: Today

http://www.monitorhyip.biz/details/lid/36/
📁 Name: Coins Proof Limited
🗓 Started: 2019-07-05
📊 Investment Plans:
1% Hourly Forever, 3.5% Hourly For 48 Hours, 5% Hourly For 30 Hours, 10% Hourly For 24 Hours, 15% Hourly For 12 Hours, 60% Daily For 3 Days
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 2 Levels: 4% - 1%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/59/

💸 Ref Back: 800% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/59/
📁 Name: Coins Hash Limited
🗓 Started: 2019-07-11
📊 Investment Plans:
1.5% Hourly Forever, 5.00% Hourly for 37 Hours, 10% Hourly For 24 Hours, 30% Hourly For 10 Hours
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/66/

💸 Ref Back: 800% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/66/
💸 Link: https://coinshash.biz/?ref=monitorhyip_biz
[New Site]
📁 Name: Redcoins Ltd
🗓 Started: 2019-07-18
📊 Investment Plans:
1% Hourly Forever, 5% Hourly For 24 Hours, 7% Hourly For 37 Hours, 80% Daily For 3 Days, 12% Hourly For 18 Hours, 40% Hourly For 6 Hours, 15% Hourly For 25 Hours, 1500% after 1 hour
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 4% - 0.5% - 0.5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/68/

💸 Ref Back: 700% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/68/
[New Site]
📁 Name: King Coins Limited
🗓 Started: 2019-07-18
📊 Investment Plans:
3-1.2% Hourly Forever; 2.85-5% Hourly For 38 Hours; 6-10% Hourly For 24 Hours; 20-30% Hourly For 8 Hours
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/67/

💸 Ref Back: 750% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/67/
[New Site]
📁 Name: Coins Ida Ltd
🗓 Started: 2019-07-22
📊 Investment Plans:
0.3% Hourly Forever, 2.7% Hourly Profit For 40 Hours,40% Daily For 3 Days
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 4.5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/70/

💸 Ref Back: 800% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/70/
MonitorHYIP.Biz - Channel
[New Site] 📁 Name: Coins Ida Ltd 🗓 Started: 2019-07-22 📊 Investment Plans: 0.3% Hourly Forever, 2.7% Hourly Profit For 40 Hours,40% Daily For 3 Days 📥 Min deposit: $1 💸 Payment: Instant 💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin…
The amount of 1.95 USD has been deposited to your account. Accounts: U20871851->U18599753. Memo: API Payment. Withdraw to monitorhyip_biz from COINS IDA Limited.. Date: 01:44 24.07.19. Batch: 273067631.

The amount of 1.95 USD has been deposited to your account. Accounts: U19515488->U18599753. Memo: API Payment. Withdraw to monitorhyip_biz from King Coins LIMITED.. Date: 01:43 24.07.19. Batch: 273067611

💸 Ref Back: 800% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/67/

The amount of 2.35 USD has been deposited to your account. Accounts: U20102736->U18599753. Memo: API Payment. Withdraw to monitorhyip_biz from COINS HASH LIMITED.. Date: 01:43 24.07.19. Batch: 273067581.

💸 Ref Back: 800% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/66/
The amount of 1.1 USD has been deposited to your account. Accounts: U20102736->U18599753. Memo: API Payment. Withdraw to monitorhyip_biz from COINS HASH LIMITED.. Date: 12:45 24.07.19. Batch: 273125243.

The amount of 1.8 USD has been deposited to your account. Accounts: U20871851->U18599753. Memo: API Payment. Withdraw to monitorhyip_biz from COINS IDA Limited.. Date: 12:45 24.07.19. Batch: 273125291.
The amount of 2.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U19515488->U18599753. Memo: API Payment. Withdraw to monitorhyip_biz from King Coins LIMITED.. Date: 12:45 24.07.19. Batch: 273125295.
🏆 [New Site]
📁 Name: Mini Coins Ltd
🗓 Started: 2019-07-29
📊 Investment Plans:
0.3-2% Hourly Forever; 2.25-4% Hourly For 50 Hours; 5-8% Hourly For 25 Hours; 16-20% Hourly For 10 Hours
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 4.5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/73/

💸 Ref Back: 800% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/73/
🏆 [New Site]
📁 Name: Houreth Ltd
🗓 Started: 2019-07-31
📊 Investment Plans:
2.5% Hourly Forever, 5% Hourly For 42 Hours, 8% Hourly For 24 Hours, 12% Hourly For 15 Hours, 60% Daily For 3 Days, 1000% After 5 Days + Principal Back
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 4.5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/75/

💸 Ref Back: 700% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/75/
🏆 [New Site]
📁 Name: Procoins Ltd
🗓 Started: 2019-08-03
📊 Investment Plans:
0.84% Hourly Forever, 4% Hourly For 45 Hours, 5% Hourly For 33 Hours, 15% Hourly For 15 Hours, 40% Hourly For 5 Hours, 65% Daily For 3 Days.
📥 Min deposit: $1
💸 Payment: Instant
💰 Payment systems: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash, Dogecoin
🤝 Referral: 4.5%
Status: Paying
👉Monitor: https://www.monitorhyip.biz/details/lid/80/

💸 Ref Back: 700% https://www.monitorhyip.biz/refback/lid/80/