فرش مناجات- انواع فرش
193 members
91 photos
1 video
1 link
فرش طرح ۷۰۰ شانه تکسیما بافت نخ ورجین (پلی استر ) در دو وزن ۳۲ و ۳۶ کیلو هیت ست

آدرس :آران و بیدگل شهرک صنعتی هلال بلوار امام علی پلاک ۱۳۳ شرکت فرش و سجاده مناجات
شماره تماس : ۱_۰۳۱۵۴۷۶۰۷۰۰
موبایل :۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
آی دی تلگرام:
@yousefian1988
Download Telegram
to view and join the conversation
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ادرینا ابی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ادرینا ابی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش باغ معلق سرمه ای
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش لوکس آبی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ناردون روناسی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش سحر سرمه ای
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ناردون آبی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش کهربا آبی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ناردون آبی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ناردون آبی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
نمای نزدیک فرش ناردون آبی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
فرش ملورین سرمه ای
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰
فرش ویولت کرم
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰
فرش ویولت کرم
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 یوسفیان آرانی
💯 @yousefian1988
سجاده فرش
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰
سفارشات در تمامی طرح ها و رنگ ها پذیرفته می شود .
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
سجاده فرش
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۴۰۰
سفارشات در تمامی طرح ها و رنگ ها پذیرفته می شود .
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰
فرش ترکمن روناسی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
فرش تکسیما پلی استر ورژن ۳۶ کیلو
طرح ۷۰۰ شانه تراکم ۲۱۰۰
فرش ترکمن روناسی
محصولی از فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰
💯 مصطفی یوسفیان
💯 @yousefian1988
🕌🕌شروع بافت سجاده فرش طرح ۷۰۰ شانه طرح شمسه به متراژ ۸۵۰ متر مربع
🌐سجاده فرش مناجات
۰۹۱۳۱۶۳۰۱۲۰