ازدواج موقت محصنین
2.75K subscribers
1 link
🌸 ازدواج موقت محصنین🌸
معرفی بانوان مطلقه جهت ازدواج موقت شرعی


@mohsenin99

ای دی تلگرام جهت ثبت نام خانم های مطلقه
@Izdewag
Download Telegram
to view and join the conversation
تهران 🌟 جدید🌟
🌟 کد 38
سن 49
🚺قد 160
وزن 61
🌙رنگ پوست سفید
💲مهریه یک ساعت مدخوله
💲200 هزار تومان
🔴 @mohsenin7 🔴
🏠محل پذیرش آریاشهر
ساعت پذیرش حضوری 13 تا 21
🔆روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها
حق مشاوره :100هزارتومان
مشهد
🌟کد 515
سن 42
🚺قد 167
وزن 75
🏠محل پذیرش چهارراه ستاری
ساعت پذیرش 9 تا 19
همه روزه بجز حمعه ها
💲مهریه یک ساعت عدم دخول
💲250 هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 200 هزار تومان
طرح ویژه بهار 1400 🎁🌟


مراجعین محترم می توانند به جای یک کد، دو کد انتخاب نموده و هزینه همان یک کد را واریز کنند.
🌟 هزینه معرفی دو کد یائسه 100 هزار تومان
🌟 هزینه معرفی دو کد جوان 200 هزار تومان
🌟 یک کدیائسه و یک کدجوان 150 هزار تومان
می باشد
👈 موارد ماهیانه شامل تخفیف نمی شود.
👈 انتخاب یک کد شامل تخفیف نمی شود.
👈 انتخاب بیش از دو کد نیز شامل تخفیف 50 درصدی می شود
تهران جدید
🌟کد 1041
سن 33
🚺قد 160
وزن 68
🌙رنگ پوست سفید
🏠محل پذیرش تهرانسر
ساعت 16 تا 20
🔆روزهای پذیرش همه روزه
مهریه یک ساعت عدم دخول 250 هزار تومان
@mohsenin7 💠
معرفی 200 هزار تومان
پرند . جدید
🌟کد 1042
سن 35
🚺قد 156
وزن 64
🌙رنگ پوست سفید
🏠محل پذیرش پرند
ساعت و روز پذیرش با هماهنگی
مهریه یک ساعت عدم دخول 200 هزار تومان
@mohsenin7 💠
معرفی 200 هزار تومان
ماهیانه شیراز جدید و برگزیده🌟🌟🌟🌟🌟
کد 7500
سن 27
🚺قد 172
وزن 71
🌙رنگ پوست سفید
🏠محل پذیرش دارند
. شهرک گلستان (ساعت پذیرش فقط 9 تا 15)
سن اقا بین 30 تا 40 سال
مهریه ماهیانه دو میلیون و دویست هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 400 هزار تومان
تهران
🌟 کد 14
سن 49
🚺قد 160
وزن 65
🌙رنگ پوست گندمی
💲مهریه یک ساعت مدخوله
💲200 هزار تومان
🔴 @mohsenin7 🔴
🏠محل پذیرش جیحون
ساعت پذیرش حضوری 14 تا 19
🔆روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها
حق مشاوره :100هزارتومان
تهران برگزیده 🌟🌟🌟🌟🌟
🌟کد 1036
سن 23
🚺قد 166
وزن 64
🌙رنگ پوست گندمی
🏠محل پذیرش : پونک
🔆 همه روزه بجز جمعه ها
ساعت پذیرش 10 تا 18
💲مهریه یک ساعت عدم دخول
💲250 هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 200 هزار تومان
شیراز جدید برگزیده🌟🌟🌟🌟🌟
🌟کد 726
سن 21
🚺قد 160
وزن 73
🌙رنگ پوست گندمی
🏠محل پذیرش شیراز صدرا
روز و ساعت پذیرش با هماهنگی
لطفا جهت هماهنگی فقط پیامک یا واتساپ با ایشان هماهنگ شود
و از تماس بدون هماهنگی خودداری فرمایید.
مهریه عدم دخول 250 هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 200 هزار تومان
تهران
🌟 کد 24
سن 51
🚺قد 170
وزن 82
🌙رنگ پوست سفید
💲مهریه یک ساعت مدخوله
💲200 هزار تومان
🔴 @mohsenin7 🔴
🏠محل پذیرش مترو شادمان
ساعت پذیرش حضوری 10 تا 20
🔆روزهای پذیرش همه روزه
💲حق مشاوره :100 هزارتومان
تهران
🌟 کد 8
سن 54
🚺قد 160
وزن 80
🌙رنگ پوست سفید
💲مهریه یک ساعت مدخوله
💲200 هزار تومان
🔴 @mohsenin7 🔴
🏠محل پذیرش رسالت
ساعت پذیرش حضوری 13 تا 18
🔆روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها
💲حق مشاوره :100 هزارتومان
طرح ویژه بهار 1400 🎁🌟


مراجعین محترم می توانند به جای یک کد، دو کد انتخاب نموده و هزینه همان یک کد را واریز کنند.
🌟 هزینه معرفی دو کد یائسه 100 هزار تومان
🌟 هزینه معرفی دو کد جوان 200 هزار تومان
🌟 یک کدیائسه و یک کدجوان 150 هزار تومان
می باشد
👈 موارد ماهیانه شامل تخفیف نمی شود.
👈 انتخاب یک کد شامل تخفیف نمی شود.
👈 انتخاب بیش از دو کد نیز شامل تخفیف 50 درصدی می شود
تهران
🌟 کد 23
سن 49
🚺قد 180
وزن 80
🌙رنگ پوست سفید
💲مهریه یک ساعت مدخوله
💲200 هزار تومان
🔴 @mohsenin7 🔴
🏠محل مترو خواجه عبدالله انصاری
ساعت پذیرش حضوری 15 تا 20
🔆روزهای پذیرش همه روزه
👨💼فقط پذیرش افراد مجرد
💠ساعت تماس 13تا 20 است.
💠درغیر این ساعات تماس گرفته نشود
💲حق مشاوره :100 هزارتومان
ماهیانه شیراز 🌟 برگزیده🌟
کد 7300
سن 29
🚺قد 165
وزن 65
🌙رنگ پوست سفید
🏠محل پذیرش دارند
شیراز . صدرا
مهریه ماهیانه دو میلیون و دویست هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 400 هزار تومان
ماهیانه شیراز
کد 7200
سن 34
🚺قد 170
وزن 65
🌙رنگ پوست گندمی
🏠محل پذیرش دارند
. صدرا ( فقط 8 تا 14)
مهریه ماهیانه 2 میلیون تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 400 هزار تومان
ماهیانه شیراز 🌟 برگزیده🌟
کد 7100
سن 28
🚺قد 172
وزن 64
🌙رنگ پوست گندمی روشن
🏠محل پذیرش دارند. صدرا ( فقط 9 تا 14)
مهریه ماهیانه دو میلیون و پانصد هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
معرفی 400 هزار تومان
تهران
🌟کد 6
سن 49
🚺قد 168
وزن 78
🌙رنگ پوست سفید
💲مهریه یک ساعت مدخوله
💲200 هزار تومان
🔴 @mohsenin7 🔴
🏠محل پذیرش رسالت
ساعت پذیرش حضوری 11 تا 19
🔆روزهای پذیرش روزهای فرد
معرفی 100 هزار تومان
کد 236 ماهیانه تهران🌟🌟🌟🌟🌟
سن 28 ساله -مطلقه-تهران
مهریه ماهیانه : دو میلیون و پانصد هزار تومان
قد 163 وزن 63
مسکن دارند.غرب تهران رسالت
خصوصیات همسر : سن 30 تا 45
هزینه معرفی 400 هزار تومان است
تهران جدید برگزیده 🌟🌟🌟🌟🌟
💥 پذیرش شب تا صبح 💥
🌟کد 1043
سن 21
🚺قد 170
وزن 59
🌙رنگ پوست سفید
🏠محل پذیرش : کاشانی
🔆 همه روزه
ساعت پذیرش همه ساعات
🌟 مهریه یک ساعت عدم دخول: 250 هزار تومان
🌟 مهریه شب تا صبح عدم دخول: 600 هزار تومان
💠 @mohsenin7 💠
هزینه معرفی 500 هزار تومان است
این کد شامل طرح تخفیف بهار نمیشود