شركت معين پارسيان پارس
792 subscribers
55 photos
11 files
22 links
Download Telegram
قابل توجه همکاران محترم شاغل در بانک
باسلام
به اطلاع میرساند بجز واریز حقوق و مزایای آبان‌ماه سال‌جاری ، امروز مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۶ مانده مرخصی سال ۱۳۹۹ بحساب همکاران (غیر کاربر) واریز گردیده است.
با تشکر
@moeinparsian
شركت معين پارسيان پارس
قابل توجه همکاران محترم شرکت معین پارسیان پارس با سلام احتراماً با عنایت به مساعدت مدیرعامل محترم شرکت در خصوص تمدید قرارداد بیمه تکمیلی از تاریخ 25/08/1400 لغایت 25/08/1401 دستورالعمل حذف و اضافه به شرح ذیل اعلام می گردد : 1- آن دسته از همکارانی که از مزایای…
باسلام
قابل توجه همکاران محترم با توجه به اتمام وقت ارسال فرمهای مربوط به بیمه تکمیلی در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۴

🔴با توجه به تماس تعدادی از همکاران درخصوص تمدید به منظور ارسال فرمهای خود

✔️بدینوسیله آخرین مهلت ارسال فرمهای مربوطه تا تاریخ📌 ۱۴۰۰/۰۹/۰۹ 📌 تمدید میگردد.

📍شایان ذکر است پس از اتمام مهلت اعلامی به مدارک ارسالی به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد. با تشکر
با سلام
قابل توجه همکاران محترم
با توجه به تماس‌های همکاران با شرکت
در خصوص معافیت های جدید مالیاتی به اطلاع می‌رساند امور مالی شرکت نسبت به استعلام اقدام لازم بعمل آورده است در صورت تایید و مشمول شدن کارکنان شرکت مراتب در سیستم اعمال و مالیات مکسوره از حقوق مزایای قبل تا پایان سال تعدیل خواهد شد
شركت معين پارسيان پارس
⬅️ قابل توجه همکاران محترم شرکتی با بیش از سه سال سابقه کار در شرکت با سلام ◀️ بدینوسیله نامه شماره ۱۹۴۷۸۰ مورخ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ مدیر محترم سرمایه های انسانی و امور رفاهی بانک پارسیان در خصوص شرایط شرکت کارکنان شرکتی (غیر از کاربر) در آزمون استخدامی ۱۴۰۰بانک…
قابل توجه همکاران محترم که تمامی شرایط شرکت در آزمون استخدامی ۱۴۰۰بانک پارسیان را داشته اند و درخواست خود را برای شرکت ارسال نموده اند
لطفاً تصویر (خوانا) مدرک تحصیلی خود که صلاحیت شرکت در آزمون را موجب گردیده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ از طریق پرگار ارسال و یا بصورت فیزیکی به امور اداری و یا نماینده شرکت در بانک تحویل نمایید. بدیهی است در صورت عدم ارسال برابر ضوابط اداری رفتار خواهد شد. با تشکر امور اداری
شركت معين پارسيان پارس
قابل توجه همکاران محترم که تمامی شرایط شرکت در آزمون استخدامی ۱۴۰۰بانک پارسیان را داشته اند و درخواست خود را برای شرکت ارسال نموده اند لطفاً تصویر (خوانا) مدرک تحصیلی خود که صلاحیت شرکت در آزمون را موجب گردیده حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۲ از طریق پرگار ارسال…
قابل توجه همکاران محترم که تمامی شرایط شرکت در آزمون استخدامی ۱۴۰۰بانک پارسیان را داشته اند و درخواست خود را برای شرکت ارسال نموده اند
آخرین مهلت ارسال تصویر (خوانا) مدرک تحصیلی که صلاحیت شرکت در آزمون را موجب گردیده حداکثر تا قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳ می‌باشد که بعد زمان فوق به مدارک ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.( کپی مدرک از طریق پرگار ارسال و یا بصورت فیزیکی به امور اداری و یا نماینده شرکت در بانک تحویل گردد).
بدیهی است در صورت عدم ارسال کارت آزمون صادر نخواهد شد . با تشکر امور اداری
شركت معين پارسيان پارس pinned «قابل توجه همکاران محترم که تمامی شرایط شرکت در آزمون استخدامی ۱۴۰۰بانک پارسیان را داشته اند و درخواست خود را برای شرکت ارسال نموده اند آخرین مهلت ارسال تصویر (خوانا) مدرک تحصیلی که صلاحیت شرکت در آزمون را موجب گردیده حداکثر تا قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳…»
شركت معين پارسيان پارس
قابل توجه همکاران محترم که تمامی شرایط شرکت در آزمون استخدامی ۱۴۰۰بانک پارسیان را داشته اند و درخواست خود را برای شرکت ارسال نموده اند آخرین مهلت ارسال تصویر (خوانا) مدرک تحصیلی که صلاحیت شرکت در آزمون را موجب گردیده حداکثر تا قبل از ظهر تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۳…
باسلام
با توجه پایان مهلت ارسال مدارک تحصیلی آندسته از همکارانی که در آزمون استخدامی بانک پارسیان ثبت نام نموده اند متأسفانه
تصویر مدارک تحصیلی شماره پرسنلی های اعلامی به شرح زیر به امور اداری شرکت ارائه نگردیده است .
90033
90041
90214
90255
90374
90399
90421
90438
90470
90483
90506
90522
90595
90642
‏عکس از f a a
قابل توجه همکاران محترم
احتراماً اطلاعیه سازمان تامین اجتماعی شعبه ۲۵ جهت بهره‌برداری ایفاد می‌گردد
لطفاً در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر حتماً با شماره های اعلام شده در اطلاعیه تماس گرفته شود.باتشکر
باسلام
قابل توجه کلیه همکاران محترم
با توجه به پیگیری‌های بعمل آمده
و مساعدت های صورت گرفته از سوی جناب آقای دکتر پرویزیان مدیریت عامل محترم بانک ضمن تشکر مقرر گردید کمک هزینه رفاهی به آن دسته از عزیزانی که واکسن کرونا خود را تزریق و مدارک آن را به شرکت ارسال نموده باشند پرداخت گردد.
لذا آن دسته از همکارانی که تاکنون مدارک تزریق واکسن کرونا خود را ارسال نکردند لطفاً در اسرع وقت نسبت به ارسال آن اقدام به عمل آورند. باتشکر
باسلام
قابل توجه آندسته از همکاران محترم
که تاکنون نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام لازم بعمل نیاورده اند می‌رساند
تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۲۰/۱۳ می‌بایستی نسبت به تزریق واکسن و ارائه کارت واکسن خود به شرکت اقدام لازم بعمل آورند.
در صورت عدم ارسال کارت واکسیناسیون از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۵ از حضور همکاران که واکسن کرونا تزریق نکرده اند جلوگیری بعمل خواهد آمد. امور اداری
شركت معين پارسيان پارس
باسلام قابل توجه آندسته از همکاران محترم که تاکنون نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام لازم بعمل نیاورده اند می‌رساند تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۲۰/۱۳ می‌بایستی نسبت به تزریق واکسن و ارائه کارت واکسن خود به شرکت اقدام لازم بعمل آورند. در صورت عدم ارسال کارت واکسیناسیون…
باسلام به اطلاع می‌رساند تاکنون کارت واکسیناسیون کد های پرسنلی به شرح ذیل به شرکت ارسال نگردیده است
خواهشمند است در اسرع وقت تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ نسبت به ارسال کارت واکسیناسیون خود که شماره پرسنلی بر روی آن درج گردیده است از طریق پرگار و یا تحویل به نماینده شرکت در بانک اقدام لازم بعمل آورده.
بدیهی است پرداخت حقوق و مزایای دی ماه سالجاری منوط به ارسال کارت مذکور به این شرکت می‌باشد.(تاریخ ابلاغ پیام ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ساعت ۱۰:۰۰) باتشکر
کد پرسنلی
101396
101397
101401
101451
654321
80015
80019
80020
80036
80101
80104
80105
80106
80108
80110
80111
80113
80114
80115
80117
80119
80120
80123
80124
80126
80127
80128
80129
80130
80131
80133
80135
80136
80137
80138
80141
80142
80144
80145
80146
80147
80148
80150
80151
80152
80542
80575
80784
80875
80912
80913
80922
80929
80930
80934
80935
80938
80939
80940
80941
80943
80949
80957
80960
80962
80964
80966
80969
80970
80971
80972
81073
81079
81084
81086
81087
81089
81092
81095
81099
81103
81105
81120
81130
90002
90015
90036
90043
90051
90070
90072
90085
90088
90090
90091
90092
90097
90101
90102
90104
90105
90106
90108
90124
90126
90128
90132
90138
90143
90146
90154
90160
90165
90167
90169
90177
90188
90192
90194
90197
90212
90214
90231
90232
90235
90237
90251
90254
90261
90273
90292
90297
90298
90299
90300
90310
90314
90322
90323
90330
90331
90336
90337
90339
90351
90358
90374
90384
90385
90391
90397
90399
90409
90410
90413
90424
90425
90428
90429
90433
90435
90436
90445
90456
90457
90458
90459
90460
90461
90472
90475
90477
90492
90496
90498
90512
90513
90528
90529
90530
90531
90533
90545
90552
90553
90559
90561
90568
90569
90570
90584
90589
90591
90594
90595
90599
90601
90603
90605
90607
90614
90620
90621
90632
90633
90635
90636
90646
90648
90650
90653
90655
90656
90658
90659
90668
90670
90685
90689
90690
90705
90707
90708
90713
90717
90722
90725
90729
90731
90736
90737
90744
90748
90749
90752
90761
90762
90763
90769
90770
90771
90774
90777
90778
90779
90784
90786
90787
90791
90792
90793
90795
90797
90798
90799
90800
90802
90803
90805
90811
90812
90813
90817
90818
90819
90821
90822
90823
90824
90825
90827
90828
90829
90830
90832
90833
90834
90836
90840
90841
قابل توجه همکاران شاغل در شرکت معین پارسیان
با سلام
با عنایت به اینکه مقرر گردیده است مازاد سپرده های کوتاه مدت در بانک پارسیان از سوی همکاران بسته شود در صورتی که شماره حساب سپرده‌ ای که حقوق و مزایا و یا هزینه درمان به آن واریز می گردد بسته می شود لطفاٌ تا تاریخ 28/ 10 / 1400 به قید فوریت از سایت شرکت قسمت ویرایش حساب نسبت به ورود اطلاعات حساب جدید شماره شبا خود اقدام لازم بعمل آورده شود
لطفاً از ارسال شماره حساب وشبا از طریق پرگار و یا ارسال فیزیکی خودداری. با تشکر
قابل توجه همکاران شاغل در شرکت معین پارسیان
با سلام
با عنایت به اینکه اطلاعات محل سکونت همکاران تغییر پیدا کرده است
لطفاً تمامی همکاران برای بروز رسانی (چه آنهایی که تغییر کرده و یا اصلأ تغییری نداشته است) به سایت شرکت قسمت ویرایش اطلاعات وارد شده و در این خصوص اقدام لازم بعمل آورده شود. باتشکر
باسلام به اطلاع می‌رساند
متأسفانه تاکنون کارت واکسیناسیون همکاران با کد های پرسنلی به شرح ذیل به شرکت ارسال نگردیده است.
باعنایت به مساعدت بعمل آمده حقوق و مزایای دی ماه سالجاری در وجه همکارانی که کارت واکسیناسیون خود را ارسال ننموده‌اندپرداخت خواهد شد.
ولیکن آخرین فرصت برای ارسال کارت فوق
تا پایان وقت اداری ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ تمدید گردیده است
لطفاً نسبت به ارسال کارت واکسیناسیون خود که شماره پرسنلی بر روی آن درج گردیده است از طریق پرگار اقدام لازم بعمل آورده.
بدیهی است پرداخت حقوق و مزایای بهمن ماه سالجاری منوط به ارسال کارت مذکور به این شرکت می‌باشد.(تاریخ ابلاغ پیام ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ ساعت۱۰:۴۰) باتشکر
شماره پرسنلی

80036
80111
80119
80124
80542
80575
80875
80912
80913
80929
80930
80934
80935
80939
80940
80941
80943
80949
80960
80966
80971
80972
81073
81079
81086
81087
81089
81095
81103
81130
90051
90085
90088
90090
90092
90097
90104
90105
90106
90108
90126
90138
90146
90154
90165
90167
90177
90192
90194
90197
90214
90231
90232
90261
90273
90298
90310
90314
90330
90331
90337
90339
90384
90391
90397
90399
90409
90410
90413
90428
90429
90433
90435
90436
90456
90457
90477
90512
90513
90529
90531
90533
90545
90561
90570
90584
90589
90591
90594
90599
90607
90614
90620
90632
90648
90653
90655
90656
90659
90668
90689
90705
90707
90708
90713
90717
90722
90725
90731
90736
90737
90749
90770
90777
90778
90787
90791
90792
90793
90795
90797
90798
90802
90812
90817
90821
90823
90829
90830
90832
90833
90834
90836
90840
90841
قابل توجه همکاران محترم شاغل در بانک پارسیان
با سلام
احتراماً به اطلاع می رساند امروز ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ مبلغ ۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بمناسبت ماه مبارک رمضان به حساب مگا کارت همکاران محترم واریز گردیده است.
مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بصورت نقدی و یا خرید از تمامی فروشگاها
مبلغ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال خرید از فروشگاه های زنجیره ای رفاه.
لازم به ذکر است همکاران در صورت گرفتن موجودی مبلغ ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال نمایش داده میشود. باتشکر
‏عکس از f a a
شركت معين پارسيان پارس
‏عکس از f a a
به اطلاع کارکنان محترم شرکت معین پارسیان شاغل در بانک پارسیان می رساند شرکت معین پارسیان با مشارکت شرکت تاپ و مساعدت مقام عالی بانک ‌جناب آقای دکتر پرویزیان در نظر دارد به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر مبلغ ۱۰ میلیون ریال معادل 1 میلیون تومان به صورت اعتبار به کارمندان محترم از طریق اپلیکیشن تاپ اقدام نمایند .(پیوست)
با سلام
به اطلاع کلیه پرسنل 👈 کاربر 👉میرساند اصل کارنامه های تحصیلی فرزندان خود را حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ از طریق پرکار برای شرکت ارسال نمایند و یا به دفتر امور اداری واقع در تهران - خیابان ولیعصر تقاطع ولیعصر عج طالقانی مجتمع تجاری نور طبقه ششم تجاری واحد12052 تحویل دهند. با تشکر