صنايع سنگ مدام
250 members
32 photos
تولید تخصصی تراورتن سفید عباس آباد- اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان18 سنگبری مدام سالن دوم.تماس وتلگرام09133156819
Download Telegram
to view and join the conversation
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804498_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفيد_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترين قیمت خرید کنید
با بالاترين کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#توليد_تخصصی
#تراورتن_سفيد_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگيريد
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحويل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#ساب_برش_ضخامت_صادراتی
با بهترین قیمت خرید کنید
با بالاترین کیفیت تحویل بگیرید
تلفن:33804497_همراه:09133156819
🌺آغاز سال ۱۳۹۸مبارک🌺

یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر الیل والنهار
یا محول الحول والاحوال
حول حالنا الی احسن الحال

سالی همراه با سلامتی و آرامش و پراز برکت را برای همه همکاران عزیز آرزو دارم 🌷🌷
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#درجه_بندی_دقيق
#کیفیت_صادراتی
#متراژ_4000_متر_مربع
#قیمت_مناسب
#سنگبری_مدام
آدرس کارخانه:اصفهان،شهرک صنعتی محمود آباد،خیابان 18-کبیری
☎️031-33804497
📱09133156819
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#صنایع_سنگ_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#سورت_سرامیکی(درجه بندی دقیق)
#کیفیت_صادراتی
#موج_دار_متراژ_2500
آدرس کارخانه:اصفهان،شهرک صنعتی محمود آباد،خیابان 18
☎️031-33804497
📱09133156819
#عباس-آباد-سوپر
Forwarded from صنایع سنگ مدام
#سنگبری_مدام
#تولید_تخصصی
#تراورتن_سفید_عباس_آباد
#عباس_آباد_سوپر
#سورت_سرامیکی
#کیفیت_صادراتی
اصفهان شهرک صنعتی محمود آباد خیابان 18 سنگبری مدام
📱09133156819
☎️031-33804497