مبل ميلاد
79 subscribers
821 photos
39 videos
31 links
شعبه مركزي: يزد- بلوار منتظرقائم
٠٣٥٣٦٢٣٢٧٢١
شعبه كلاسيك: يزد- بلوار جمهوري
١١-٠٣٥٣٥٢٦٩٠١٠
شعبه مدرن: يزد- بلوار جمهوري
١٨-٠٣٥٣٥٢٦٩٠١٧
Download Telegram
ست راحتی آرتام 🛋

کلاف چوب روس پایه ها راش
پارچه درجه یک
فوم درجه یک
رنگبندی چوب و پارچه به دلخواه مشتری

محصولی از شرکت نواکی

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس خواب مدل b4🛋

ترکیب mdf آلمان و چوب راش
رنگ پولی یورتان
رنگبندی ندارد

محصولی از شرکت وندار

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
ست ویولت 🛋

کلاف چوب روس پایه ها راش
پارچه درجه یک
فوم درجه یک
رنگبندی چوب و پارچه به دلخواه مشتری

محصولی از شرکت بلمونته

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
ست ترکیبی ویولت 🛋

کلاف چوب روس پایه ها راش
پارچه درجه یک
فوم درجه یک
رنگبندی چوب و پارچه به دلخواه مشتری

محصولی از شرکت بلمونته

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
ست ترکیبی ویولت 🛋

کلاف چوب روس پایه ها راش
پارچه درجه یک
فوم درجه یک
رنگبندی چوب و پارچه به دلخواه مشتری

محصولی از شرکت بلمونته

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس خواب لورنزو 🛋

تمام چوب راش گرجستان
رنگبندی دارد

محصولی از شرکت وندار

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس خواب لورنزو 🛋

تمام چوب راش گرجستان
رنگبندی دارد

محصولی از شرکت وندار

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری - جنب کوچه شمس
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
🛋سرویس مبلمان مدرن ویتا

چوب راش درجه یک‌
پارچه ترک درجه یک‌
اسفنج و فوم عالی‌

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

موجود در شعبه مدرن

‌ ‌📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم‌ ‌
035-36232721 ‌

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66‌
035-‌35269010 ‌

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری ‌
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات
🆔 @moblemilad
🛋سرویس مبلمان مدرن ویتا

چوب راش درجه یک‌
پارچه ترک درجه یک‌
اسفنج و فوم عالی‌

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

موجود در شعبه مدرن

‌ ‌📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم‌ ‌
035-36232721 ‌

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66‌
035-‌35269010 ‌

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری ‌
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان کلاسیک والریا 🛋

‌ ‌ چوب راش با کیفیت
رنگ آمیزی ویژه طبیعی
رنگ بندی به سلیقه مشتری.. ‌
موجود در دو رنگ گردویی و ماهگونی

موجود در شعبه کلاسیک

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎
‌ ‌📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم‌ ‌
035-36232721 ‌

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66‌
035-‌35269010 ‌

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری ‌
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان کلاسیک والریا 🛋

‌ ‌ چوب راش با کیفیت
رنگ آمیزی ویژه طبیعی
رنگ بندی به سلیقه مشتری.. ‌
موجود در دو رنگ گردویی و ماهگونی

موجود در شعبه کلاسیک

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎
‌ ‌📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم‌ ‌
035-36232721 ‌

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66‌
035-‌35269010 ‌

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری ‌
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان کلاسیک ساغر 🛋

📍ست مبلمان هفت نفره
📍ست غذاخوری هشت نفره
📍شزلون
📍میز تی وی

كلاف تماما سوپر راش گرجستان
پارچه ترک درجه یک
رنگ میزی قابل تغییر‌
متریال
منبت دستی

موجود در شعبه کلاسیک

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان کلاسیک ساغر 🛋

📍ست مبلمان هفت نفره
📍ست غذاخوری هشت نفره
📍شزلون
📍میز تی وی

كلاف تماما سوپر راش گرجستان
پارچه ترک درجه یک
رنگ میزی قابل تغییر‌
متریال
منبت دستی

موجود در شعبه کلاسیک

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان کلاسیک نوادا 🛋

چوب راش گرجستان
سایز امریکایی با منبت های ریز دستی
تلفيقي خاص از چرم و پارچه

جزئیات محصولات ما مانند رنگ چوب و جنس و طرح پارچه با نظر مشتري قابل تغيير است.

موجود در شعبه کلاسیک

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان کلاسیک نوادا 🛋

چوب راش گرجستان
سایز امریکایی با منبت های ریز دستی
تلفيقي خاص از چرم و پارچه

جزئیات محصولات ما مانند رنگ چوب و جنس و طرح پارچه با نظر مشتري قابل تغيير است.

موجود در شعبه کلاسیک

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018

#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
سرویس مبلمان روناک 🛋

چوب راش گرجستان
فوم سرد ۳۵ کیلویی
۲سال گارانتی‌

موجود در شعبه مرکزی

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018
#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🛋
Negin
‌.‌
.‌
.‌
©️ @moblemilad

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018
#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
Negin
‌.‌
.‌
.‌
©️ @moblemilad

مجموعه ای کامل از آنچه شایسته شماست💎

📌شعبه مركزي :یزد - بلوار منتظرقائم
035-36232721

📌شعبه کلاسیک :یزد - بلوار جمهوری -جنب کوچه 66
035-35269010

📌شعبه مدرن :یزد - بلوار جمهوری
035-35269018
#مبل_میلاد
#محصولات ‌‌
🆔 @moblemilad
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 20 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.
The account of the user that owns this channel has been inactive for the last 11 months. If it remains inactive in the next 8 days, that account will self-destruct and this channel will no longer have an owner.