استاد میثاق امیرفجر
255 subscribers
14 photos
49 videos
4 files
20 links
دسترسی به آثار استاد امیرفجر:
www.misagh-amirfajr.com

آشنایی بیشتر با میثاق امیرفجر:
http://t.me/misagh_amirfajr/5

ارسال نظرات | تماس با استاد:
@ContactUs_M
Download Telegram
to view and join the conversation
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
بشنوید از ارادت فردوسی نسبت به #امیرالمومنین ...یقین دان که خاک پای حیدرم
@misagh_amirfajr
دوست داشتن مردم علی رغم محبت سطحی و عوام فریب روشنفکر مآبانه، با آنان در قهوه خانه ای چای و دیزی خوردن، خندیدن و همگامی و همراهی با ابتذالیات روزمره و بیهودگی هایشان نیست.

بلکه دوست داشتن مردم در راه ارتقاء #فرهنگ آنان دل سوزاندن و در بهبود شرایط و روابط زیست شان مجاهدت کردن و در امحاء #جهل و #فقر و فسادشان تا پای جان کوشیدن است.
____

از جلد اول کتاب #اشراق
اثر #میثاق_امیرفجر
@misagh_amirfajr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
همیشه نمیتوان به سامان و گلستان وار عمل کرد و سخن گفت.
@Misagh_Amirfajr
مشیت الهی زندگی آدمیان را با تمامی قوت خود به سوی مقدرات حقه ای که آدمیان خودشان برای خودشان انتخاب کرده اند می برد و این #عدل هستی است.

از کتاب #اشراق
نوشته میثاق امیرفجر
@Misagh_Amirfajr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
نجات یک جان از ساختن یک معبد هفت طبقه ارزشمندتر است
@Misagh_Amirfajr
https://www.instagram.com/p/BVOFgq0AOBF/
بازنشر بمناسبت سالروز معراج پیامبر
_____________________

#پیامبر | جلد هفتم؛ #معراج

و در #بهشت درختی را دید آن سان رفیع و بلند و آن گونه عظیم و ارجمند که اگر مرغی از طائران تند پرواز بهشتی به پرواز در می آمد، و هفتصد سال از سال های عقبی و آن جهانی می پرید،هنوز نمی توانست به اوج بن و تنه آن درخت رسید و بدان نایل آمد چه برسد به شاخه های بالا و بلندای آن...

درختی آن سان بزرگ و بی همانند که تمامی #بهشت را، تمامی سامان های فردوسی و #جنات_عدن را شاخه ای از آن درخت فروگرفته و درپوشیده و بر همه گستره بهشت سایه افکنده بود، چنان که تمامی آن جنات با#کوثر و #سلسبیل و نهر های دیگر آن به زیر چتر همایونی آن درخت بود.

پرسید که این چه درختی است، #فرشته راهنما پاسخ گفت:
#طوبیٰ است.همان طوبیٰ ای که پروردگارت وصفش را در #قرآن چنین آورده است:«الذین آمنوا و عملوا الصالحات طوبیٰ لهم و حسن مآب» ( سوره رعد ۲۹ ) .

و#جبرئیل به او گفت بنگر و ببین که اصل و تنه این درخت در خانه #علی_بن_ابی_طالب روییده است... .
@Misagh_Amirfajr
_____________
قلبی كه در كار آرزوی خود می تپد
اميدوارانه هميشه در انتظار به سر می برد.

کتاب #اشراق
#میثاق_امیرفجر
@Misagh_Amirfajr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
چه پاسخی دارید؟
این نامه برای من و شماست
@Misagh_Amirfajr
هوالوهاب

•به فضل خداوند #چهارده_گفتار_پایانی_فصل_اول مجموعه #سخنرانی های استاد امیرفجر که تاکنون امکان انتشار نیافته بود، هم اکنون در وب سایت ایشان منتشر شده و در دسترس همگان قرار گرفت.

•برای دسترسی به سخنرانی ها به وب سایت ایشان و یا کانال آپارات مراجعه فرمایید.
www.Misagh-Amirfajr.com

www.aparat.com/Misagh_Amirfajr

@Misagh_Amirfajr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست.

مقایسه ای در نگاه فیلسوفان شرق و غرب (از جمله ولتر، لایبنیتس وغزالی) و #حضرت_زینب به جهان هستی.
@Misagh_Amirfajr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
مکتب عشق و مهر

روایتی از برخورد امام صادق با یکی از بردگانش.
@Misagh_Amirfajr
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ای روزگاه چه می شد تمام نیروی خود را جمع می کردی و هر هزاره یک تن مثل #علی را به این جهان هدیه می دادی.
#جورج_جرداق_مسیحی
@Misagh_Amirfajr
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
اهمیت خوشپوشی، آرایش و زیبایی در نگاه ائمه و پیامبراعظم | برخورد با جوانان
@Misagh_Amirfajr